Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Страхова справаREADY.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
711.68 Кб
Скачать
  1. Міжнародна система «Зелена картка»: виникн. Та сутність.

Реально ця система – сис-ма “зелена картка” працює з 1 січня 1953 р. Щоб увійти в систему “зелена картка” країна повинна відповідати трьом вимогам:

країна повинна мати внутрішній національний закон щодо страхув. цивільної відповідал. власників автотранспорт. засобів;

країна повинна мати орган, який здійснював би загальне керівництво страхув.м автоцивільної відповідал. і представляв би свою країну в цій системі, входив би в Раду-Бюро;

країна повинна мати спільні кордони з країною, яка входить до в цю систему, ця країна не повинна здійснювати перешкоди при перевозі ВКВ для сплати страх. відшкодув. для потерпілого з інших країн.

Автовласник країни, яка входить до цієї системи має право в’їхати на територію будь-якої країни цієї системи “зелена картка” без обов’язк. страхув. на умовах країни ві2дув. Якщо він скоїв ДТП на території цієї країни, то врегулюв. претензій потерпілої країни відбуваєтсья шляхом под. потерпілою особою до національного Моторного бюро, яке сплачує відшкодув., а потім отримує суму сплаченого відшкодув. від Моторного бюро країни, автовласник якої скоїв ДТП.

Моторне бюро носить назву Бюро регулюв. претензій.

Моторне бюро – бюро-платник.

Загальні функц. Моторного бюро: 1)випускає бланки полісів “зелена картка” для розповсюдж. в страх. компаніях при укладанні ними договорів страхув. автоцивільної відповідал. за межами країни;2)регулює пит. і претензії, які виник. в даній країні щодо страхув. цивільної відповідал. іноземних громадян або своїх громадян на території інших іноземних держав.

Страховий поліс “зелена картка” містить певні відомості, які використов. для визнач. статусу, прав, обов’язків сторін, реквізити страховика і Моторного бюро, а також основні умови страхув.

  1. Страхув. Цивільної відповідал. Власників транспортних засобів. Форми страхув.

Суб¢єктами стр-ня є стр-льники; страховики; треті особи; Моторне транспортне страх. бюро Укр. (МТСБУ).

Страхув. проводиться на випадок завд. шкоди життю, здоров¢ю і майну третіх осіб. Страховим випадком вваж. ДТП, яке сталося з вини ТЗ стр-льника і внаслідок якого скоєна шкода третій особі. Відш-ню підлягають лише прямі збитки.

Розрізняють 2 види страхув.:

- звичайний (уклад. з власником ТЗ, зареєстрованого в Укр. або тимчасово ввезеного в Україну);

- додатковий (діє на території держав зазначених в страховому полісі на умовах, які встановлені в цих державах відповідно до угод, укладених МТСБУ з відповідними упавноваженими орг-ціями по СЦВ вл-ків ТЗ.

Договір стр-ня уклад. на основі заяви стр-альника, в якій вказ. тип машини; марка машини; державний номерний знак; місце реєстрації ТЗ; строк страхув.; розмір страх. суми. Договір набуває чинності з моменту, зазначеному в страховому договорі але не раніше внес. страх. платежу стр-льником. Після сплати страх. платежу стр-льник отримує страховий поліс. Страх. суми та розмір страх. платежів за цим видом страхув. встановлює КМУ.

Починаючи з 1.04.2000 року встановлені мінімальні страх. суми за обов¢язковим СЦВ за шкоду, завдану внаслідок ДТП життю, здоров¢ю третіх осіб в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день уклад. Д.страхув. (8500 грн), а за шкоду завдану майну третіх осіб — 1500 неоподатковуваних мінімумів (25000 грн).

Страховик має право зменшити або збільшити розмір страх. платежів. Страховий платіж зменш., якщо стр-льник експлуатує ТЗ без аварій. Збільш. — для стр-льників з вини яких мають місце страх. випадки. Зменш. або збільш. не може бути більше 50% від їх обчисленого розміру.

Виплата страх відшкодув. здійснюється страховиком на основі таких документів: заява встановленої форми; довідка органів внутрішніх справ про обставини ДТП; довідка медичного закладу про строк тимчасової втрати працездатності або довідка про інвалідність; копія свідоцтва про смерть та документа, що затверджує право на спадок або правонаступника.

Для виплати страх відш-ня страховик складає страховий акт (аварійний сертифікат). Якщо внаслідок ДТП має місце загибель 3-ї особи спадкоємцю застрах. виплач. страх. сума. При встановл. інвалідності страх. відшкодув. становить:

І група — 100% страх. суми;

ІІ група — 80% страх. суми;

ІІІ група — 60% страх. суми.

При тимчасовій втраті працездатності потерпілому сплач. 0,2% страх. суми за кожний день.

Страх. суми виплач. кожному постраждалому але не більше як 5 страх. сум. Якщо ж постраждалих більше, то кожному постраждалому страх. відшкодув. відповідно зменш. Якщо винуватцем ДТП є декілька осіб-власників ТЗ, відповідні страховики відшкодовують збитки 3-м особам пропорційно до вини стр-льників.

Страховик і МТСБУ мають право вимагати компенсацію здійснених виплат від 3-х осіб, стр-льника або особи, що управляє ТЗ в таких випадках:

- має місце навмисне спричин. збитку 3-й особі;

- при управлінні ТЗ в нетверезому стані;

якщо після виплати страх відш-ня виявляється, що стр-льник або 3-тя особа надали невірні відомості, які призвели до збільш. суми страх відш-ня тощо.