Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
19-25.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
348.77 Кб
Скачать
  1. Функціонування суб'єктів бюджетної системи України.

На функціонування бюджетної системи впливають окремі її складові , а також інші частини ек.системи, які наведені на рис.

При Міністерстві фінансів діють організації, що входять до складу

фінансових органів України: Державне казначейство та Державна контрольно-

ревізійна служба.

Функції казначейства можна згрупувати за такими напрямами:

організація та здійснення виконання бюджету за доходами та

видатками, ведення обліку касового виконання бюджету, контроль (в тому

числі і за цільовим використанням бюджетних коштів);

складання звітності про стан виконання зведеного та державного

бюджетів;

регулювання міжбюджетних відносин, в тому числі з цільовими

фондами.

Державний контроль здійснюється у формі ревізій і перевірок. З

ініціативи Державної контрольно-ревізійної служби ревізія або перевірка

державного підприємства, організації може проводитися не частіше одного разу

на рік. Перевірку приватних підприємств за дорученням правоохоронних

органів може бути проведено в будь-який час. Органи Державної контрольно-

ревізійної служби здійснюють контроль за:

цільовим та ефективним використанням коштів бюджетів всіх рівнів;

цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів,

одержаних під гарантію КМУ;

порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю звітності

про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів.

Державна контрольно-ревізійна служба щомісячно надає Верховній Раді

України та Міністерству фінансів узагальнені результати звітів про проведені

перевірки.

Діяльність державної податкової служби регулюється Законом «Про

державну податкову службу в Україні» [6]. До системи органів Державної

податкової служби належать:

Державна податкова адміністрація (вища ланка);

державні податкові адміністрації в АРК, областях, містах Києві та

Севастополі (середня ланка);

державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах (базова

ланка).

До складу органів державної податкової служби входять відповідні

спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями – податкова

міліція. Основними завданнями органів державної податкової служби є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства;

ухвалення у випадках, передбачених законом, нормативно-правових

актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників

податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників

податків – юридичних осіб;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом

до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення _______розслідування та

провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Органи державної податкової служби координують свою діяльність з

фінансовими органами, органами Державного казначейства, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, митними, контрольно-

ревізійною службою, іншими контролюючими органами, банківськими

установами, а також з податковими службами інших держав.

Рахункова палата (далі – РП) є постійно діючим вищим органом

державного фінансово-економічного контролю, який формується Верховною

Радою. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від

будь-яких інших державних органів. Її завданнями є:

організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням дохідної

та видаткової частин державного бюджету, витрачанням бюджетних коштів, у

тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами,

структурою та їх цільовим призначенням;

здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і

зовнішнього боргу, визначення ефективності та доцільності витрачання

державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного,

науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони

довкілля, використання об’єктів права власності, які не підлягають

приватизації;

контроль за законністю та своєчасністю руху коштів державного

бюджету та коштів позабюджетних фондів в установах НБУ та уповноважених

банках;

здійснення контролю за грошовою емісією, використанням золотого

запасу, дорогоцінних металів, каміння, наданням кредитів та здійсненням

операцій щодо розміщення золотого і валютного резервів;

аналіз виявлених відхилень від показників державного бюджету та

підготовка пропозицій про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного

процесу в цілому;

виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.