Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dod_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.09.2019
Размер:
117.76 Кб
Скачать

Господарське право України

Поняття та види господарської діяльності. Поняття та ознаки некомерційної діяльності. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види. Правовий режим ліцензування господарської діяльності. Правовий режим патентування господарської діяльності. Учасники господарських правовідносин. Суб’єкти господарських правовідносин. Поняття, види. Порядок створення підприємств. Державна реєстрація та перереєстрація, скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності Поняття, способи та підстави припинення суб’єктів господарювання. Правове становище казенного підприємства. Поняття та види господарських товариств. Майно і майнові права в господарському товаристві. Правовий режим дивідендів. Порядок створення акціонерного товариства. Правове становище акціонерів. Управління акціонерним товариством. Господарські об’єднання: поняття, види, правове становище. Поняття і правове становище промислово-фінансових груп.

Право власності на засоби виробництва: поняття, форми і види. Правовий режим і структура майна підприємства. Право власності, право господарського відання, право оперативного управління: взаємозв’язок понять та їх відмінність. Господарський договір: поняття, ознаки, функції. Класифікація господарських договорів. Поняття та підстави відповідальності в господарському праві. Види господарсько-правової відповідальності. Поняття, ознаки та суб’єкти банкрутства. Стадії провадження у справах про банкрутство. Судові процедури, що застосовуються у процесі провадження в справах про банкрутство.

Види порушень та форми відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Поняття і принципи приватизації, прядок приватизації державного майна. Способи приватизації. Угоди приватизації. Поняття та види бірж. Правове становище товарної та фондової бірж. Поняття та правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні правила здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Правове становище підприємства з іноземними інвестиціями. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів. Поняття і види спеціальних (вільних) економічних зон. Порядок створення і ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

Аграрне право України

Законодавче забезпечення аграрної реформи. Правові особливості приватизації в АПК. Правове становище сільськогосподарських виробничих кооперативів. Правове становище особистих селянських господарств Державне регулювання та керівництво сільським господарством Законодавство, яке регулює правове положення фермерських господарств України. Джерела аграрного права України, їх характеристика. Трудові відносини фермерських господарств. Особливості здійснення банкрутства сільськогосподарських підприємств. Організація юридичного обслуговування та здійснення керівництва правовою роботою. Правове регулювання сільськогосподарської дорадчої служби. Поняття і суть колективної демократії. Особливості управління справами сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]