Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OSN_VM.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
3.4 Mб
Скачать

Визначники

 1. Визначники другого та третього порядків

 2. Властивості визначників

 3. Розклад визначника за елементами рядка або стовпця

 4. Поняття про визначники вищих порядків

1. Визначники другого та третього порядків

Вираз (1)

називається визначником (детермінантом)другого порядку.

Вираз

(2)

називається визначником (детермінантом) третього порядку.

Поняття „визначник” ввів В.Лейбніц.

Символи називаються елементами визначника, причому перший індекс показує номер рядка, а другий індекс – номер стовпця, на перетині яких стоїть даний елемент.

Елементи у визначнику (1) і у визначнику (2) складають головну діагональ, а елементи у визначнику (1) і у визначнику (2) складають побічну діагональ.

Визначник третього порядку обчислюється за правилом трикутника: перші три доданки в правій частині формули (2) є добутками елементів, що на головній діагоналі і в вершинах двох трикутників, у яких одна сторона паралельна головній діагоналі. Аналогічно утворюються доданки зі знаком мінус, де за основу береться побічна діагональ.

Елементами визначника можуть бути числа, алгебраїчні чи тригонометричні вирази, функції.

Приклад 1. Обчислити визначники другого та третього порядків:

2. Властивості визначників

Основні властивості визначників:

 1. Визначник не зміниться, якщо його рядки замінити відповідними стовпцями.

 1. Якщо переставити місцями два рядки (стовпці), то визначник поміняє знак.

 1. Якщо один з рядків (стовпців) визначника складається тільки з нулів, то визначник дорівнює нулю.

 1. Якщо визначник має два однакових рядки (стовпці), то він дорівнює нулю.

 1. Спільний множник, що мітиться в усіх елементах одного рядка (стовпця), можна винести за знак визначника.

 1. Якщо у визначнику елементи двох рядків (стовпців) пропорційні, то визначник дорівнює нулю.

 2. Якщо кожен елемент рядка ( стовпця) є сума двох доданків, то такий визначник дорівнює сумі двох визначників, у одного з яких рядок ( стовпець) складається з перших доданків, а у другого – з других; інші елементи усіх трьох визначників однакові.

 1. Визначник не зміниться, якщо до елементів одного рядка (стовпця) додати відповідні елементи іншого рядка (стовпця), помножені на одне й те саме число.

3. Розклад визначника за елементами рядка або стовпця

Нехай задано визначник третього порядку (3)

Мінором елемента визначника називається визначник, який утворюється з даного визначника викресленням рядка та стовпця.

Алгебраїчним доповненням елемента називається його мінор, взятий зі знаком , тобто .

Приклад 2. Знайти мінор та алгебраїчне доповнення визначника .

;

.

Теореми про розклад визначника за елементами рядка (стовпця):

Теорема 1.

Визначник дорівнює сумі добутків елементів якого-небудь рядка (стовпця) на їхні алгебраїчні доповнення.

Для визначника (3) виконуються такі рівності:

Теорема 2.

Сума добутків будь-якого рядка (стовпця) визначника на алгебраїчні доповнення відповідних елементів іншого рядка (стовпця) дорівнює нулю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]