Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Logistika_teoriya.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
178.18 Кб
Скачать

Визначення та місце логістики в с-мі м-ту. Правила логістики

Логістика – наука, яка увійшла до вітчизняного економічного лексикону разом із процесом перебудови механізму господарювання та необхідністю пристосовувати його до мінливих умов перехідного до ринку середовища.Логістика – ринкова концепція організації та управління господарською діяльністю підприємств. Якщо маркетинг забезпечує виробництво продукції відповідно до ринкового попиту, то логістика відповідає за те, щоб продукція вироблялась відповідно до необхідних параметрів конкурентоспроможності, які визначає маркетинг.

Логістика – комплексна наука, яка тісно пов’язана із маркетингом, економікою та організацією виробництва, фінансами. Вона виникла на основі цих дисциплін і відповідає сучасному рівню їх управління.

Поняття логістики на підприємстві охоплює такі сфери діяльності, як постачання, виробництва та збут продукції. Особливе місце належить транспортному господарству підприємства та процесам складування та зберігання продукції. Основним завданням, які вирішує логістика у вказаних сферах діяльності – забезпечення найменших витрат, пов’язаних із рухом матеріальних ресурсів через вказані сфери діяльності від постачальників через сферу постачання, виробництво і збут до кінцевих споживачів продукції.

6 постулатів, на яких бу­дуються логістичні системи, за якими товари чи продукти просуваються від вироб­ника до споживача. Нам потрібен конкретний товар, Цей товар має бути не­обхідної якості, Товар потрібен нам у необхідній для нас кількості, Цей товар потрібен нам у визначений нами час, Товар повинен бути у визначено­му нами місці,Наші витрати під час покупки мають бути мінімальними.

Поняття та завдання заготівельної логістики

Логістика постачання охоплює функціональну галузь МТП підприємств і включає зовнішнє транспортування матеріалів, їх складування та відповідне переміщення до місця виробничого складування в процесі виготовлення. Логістика постачання забезпечує оформлення, облік і передачу замовлень на матеріальні ресурси. Вирішує завдання: підбір постачальників; вибору каналів постачання матеріалів; розроблення умов взаємодії з постачальниками.

При забезпеченні підприємства матеріалами вирішуються наступні завдання: зменшити засоби, пов’язані в запасах; мінімізувати витрати на доставку матеріалів; забезпечити своєчасне постачання.

Сучасні принципи логістики передбачають такі методи постачання: співробітництво з постачальником (спільні проекти, спільне конструювання); постачання матеріалів у міру потреби; довгострокові ціни; самосертифікацію в постачальника; доставку невеликими партіями; взаємини через комп'ютерні мережі комунікацій.

Основними поняттями логістики постачання є точність і термін постачання, готовність до постачання, гнучкість підприємства, якість поставок, інформаційна готовність підприємства.

Основна мета заготівельної логістики полягає у задоволенні потреб виробництва у сировині, матеріалах, напівфабрикатах з максимально можливою ефективністю. Виділяють наступні завдання заготівельної логістики відповідно до основних постулатів логістики: Встановлення оптимальних термінів поставок (коли потрібно); Забезпечення точного співвідношення між кількістю поставок та потребою в них (скільки потрібно); Дотримання вимог по якості сировини та комплектуючих (з якою якістю).

Отже, заготівельна логістика займається пошуком та організацією закупівель необхідних матеріалів відповідної якості і кількості, у визначені терміни, у певному місці поставок, з мінімальними затратами та найменшими цінами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]