Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГ_ПР_3К_ИБ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
148.48 Кб
Скачать

2.2. Робота на робочих місцях

При виконанні цього пункту студенти беруть участь у виробничій діяльності на робочих місцях згідно призначеної посади. За час практики кожен студент повинен освоїти не менше двох робочих місць у відповідності із графіком, який складається керівниками практики від інституту й підприємства і визначає переміщення студентів по робочим місцям у підрозділу підприємства (організації) і тривалість роботи на кожному робочому місці.

У результаті виконання п.2.2 студенти ( у відповідності до індивідуального завдання) повинні

Вивчати:

організацію й керування діяльністю підрозділу;

діючі стандарти, технічні умови, положення й інструкції по експлуатації встаткування, програмам випробувань, оформленню технічної документації;

методи виконання технічних розрахунків і визначення економічної ефективності досліджень і розробок;

правила експлуатації установок, вимірювальних приладів і технологічного встаткування, наявного в підрозділі;

питання забезпеченя життєдіяльності й екологічної чистоти;

засоби обчислювальної техніки, використовувані в підрозділі;

основні загрози інформаційної безпеки та виді інформації, що підлегає захисту, методи порушення ії конфеденційністі та цілісністі;

типові програмно-апаратні засоби й системи захисту інформації від несанкціонованого доступу до комп’ютерного середовища.

Придбати практичні навички:

виконання виробничих завдань за професіях, на яких проходить виробнича практика;

по використанню апаратних та програмних засобів для захисту інформації на підприємстві (организації);

по збору матеріалу щодо параметрів, правил експлуатації та області використання контрольно-вимірювальної апаратури і технічних засобів захисту інформації з метою самопідготовки до активного й свідомого вивчення спеціальних дисциплін і виконання учбово-дослідницької роботи.

Форма звітності:

розділ звіту по практиці, у якому повинні бути описані робочі місця, на яких студент виконував виробничі завдання, основні характеристики і призначення видів устаткування, перелік контрольно-вимірювальної апаратури та основних методів інженерно-технічного захисту інформації, що використовується на робочих місцях.

Приблизний об'єм витрат часу для роботи студентів на робочих місцях 45% загального об'єму часу, що відводиться на практику.

2.3. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання видаються керівником практики від університету і узгоджуються з підприємством. Студент повинен вивчити принципи побудови об’єкта індивідуального завдання, описати його роботу за функціональною схемою, навести опис конструкції.

Індивідуальними завданнями можуть бути:

вивчення або експериментальні дослідження параметрів окремого вузла РЕА, технічного або програмного засобу захисту інформації;

вивчення технологічного процесу розробки або виробництва, налагодження або вводу до експлуатації РЕА;

вивчення будь якої системи захисту інформації та протидії засобам несанкціонованого доступу до конфеденційної інформації;

вивчення випробувального стенда.

Об’єктом індивідуального завдання можуть бути:

телевізійний приймач;

блок живлення РТА, ПЕОМ;

пристрій радіозв’язку;

системи передачі даних, комп’ютерні мережи та їх складові;

інші радіотехнічні прилади, пристрої та системи, згідно до номенклатури продукції, що випускає підприємство;

технічні та програмні засоби систем захисту інформації.

У результаті виконання підрозд.2.3. студент повинен:

знати методику проектування та розрахунку сучасної РЕА з використанням САПР;

елементну базу, яка використовується при розробці РЕА: цифрову та аналогову;

мати уявлення про типові засоби захисту інформації та можливості їх застосування у реальних задачах створення й впровадження інформаційних систем.

Уміти:

користуватися стандартами та технічними вимогами підприємства;

описати головні техніко-економічні показники пристрою за індивідуальним завданням.

Отримати навички:

дослідницького характеру із проектування РЕА;

роботи з інформаційно-довідковою літературою.

Форми звітності:

підрозділ звіту з виконаним індивідуальним завданням: будь-яке завдання повинно бути виконано з обов’язковим дотриманням ДСТУ.

підрозділ звіту (розділ 3, див. дод. 3), який містить опис САПР, яка використовується на підприємстві;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.