Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГ_ПР_3К_ИБ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
148.48 Кб
Скачать
  1. Мета та завдання практики

Метою виробничої практики є:

придбання й розвиток необхідних практичних умінь і навичок відповідно до вимог щодо рівня підготовки випускника;

закріплення й поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні дисциплін загальнопрофесійного циклу й дисциплін спеціалізації;

формування загального уявлення про інформаційну безпеку підприємства, методи і засоби її забезпечення;

вивчення джерел інформації й системи оцінок ефективності застосовуваних мір інформаційної безпеки;

підготовка студентів до вивчення спеціальних дисциплін.

До завдань практики належить:

вивчення та аналіз організаційно–технічної структури підприємства;

вивчення та аналіз організації виробничих процесів з розробки та виготовлення промислової продукції підприємства;

ознайомлення зі змістом та характером роботи інженера, молодшого співробітника в дослідних лабораторіях, відділах конструкторських бюро (КБ), науково-дослідних інститутів (НДІ), радіолабораторіях та інших підрозділах підприємств, співробитника служби інформаційної безпеки підприємства;

ознайомлення з основними заходами щодо забезпечення на підприємстві (в организації) діяльності в галузі захисту інформації;

отримання навичок в експлуатації технічних засобів захисту інформації;

ознайомлення з новими методами розробки (проектування) радіотехнічної апаратури та засобів захисту інформації, новими технологічними процесами, економічним обгрунтуванням розробок та заходами щодо захисту інтелектуальної власністі;

ознайомлення з організацією пропукного та внутріоб’єктового режиму на підприємстві (організації);

ознайомлення з нормативами та правилами ЄСКД, які застосовує підприємство при виконанні технічноі та конструкторської документації, реалізації заходів інформаційної безпеки;

придбання початкових навичок з анализу ступені захиту інформації в обчислювальних системах придпиємства (організації);

поглиблення та систематизація знань щодо використання ПЕОМ та пакетів прикладних програм при розробці та управлінні виробничими процесами.

  1. Зміст практики

2.1. Порядок проходження та графік виконання програми практики

Виробнича практика тривалістю три тижня проводиться після 6–го семестру, (більш точний термін практики визначається наказом по університету з урахуванням часу закінчення екзаменаційної сесії).

Виробнича практика складається із трьох періодів: ознайомлення, основного та заключного.

В ознайомлювальному періоді студенти вивчають організаційно-технічну структуру підприємства, його окремих підрозділів, знайомляться з основними показниками роботи підприємства. Для студентів організують екскурсії.

Ознайомлювальний період складає 2-3 дні. За цей час студенти повинні також оформити своє перебування на підприємстві: отримати перепустку та пройти інструктаж із техніки безпеки та охорони праці (див. табл.1).

В основному періоді студенти працюють на штатних посадах або в якості дублерів у відділах та відділеннях підприємства (організації), фірми, конструкторського бюро, науково-дослідной установи, кафедри або наукової лабораторії ВНЗ.

За основний період студенти виконують розділи програми практики та індивідуальне завдання з урахуванням графіка виконання програми практики (див. табл.1).

У заключному періоді, який складає 2-3 дні, студенти звільнюються від праці на робочому місці та завершують оформлення звіту та щоденника.

За цей час звіт перевіряється та підписується керівником практики від підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.