Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пример описания деятельности Раздел 1.1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
77.31 Кб
Скачать

Содержание пункта 1.1:

1.1. Результати дослідження професійної діяльності

 • опис діяльності, що досліджується:

сутність діяльності, опис дій, що її становлять;

основні цілі та функції діяльності;

особливості, що є властивими для даної професійної діяльності.

Пример описания деятельности в сответствии с требованиям к содержанию пункта 1.1

(в качестве примера приведено полное описание, которое может быть скорректировано и сокращено для каждого конкретного описания):

1.1. Результати дослідження професійної діяльності

Загальна характеристика діяльності та категорій клієнтів Ізмаїльського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі ІРЦСССДМ).

(опис сутності діяльності)

Фундаментом, на якому базується здійснення державної політики, є організаційні структури. Важливим завданням сучасною етапу українською державотворення є становлення такої системи органів виконавчої влади, яка б забезпечила істотне підви­щення ефективності державною управління та якості управлінських послуг у сфері соціальної роботи. Особливої уваги потребує створення державних інституцій, спро­можних забезпечити передумови для повноцінного функціонування галузі відповідно до міжнародних стандартів. Визначна роль у реалізації державної політики шляхом проведення соціальної роботи належить Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді (ДССДМ). У сучасних умовах державотворення діяльність Держсоцслужби має суттєвий вплив на організаційне, нормативно-правове та інфор­маційно-аналітичне забезпечення соціальної роботи в Україні, соціальне станов­лення молоді, розвиток мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді [41; c.88].

(Опис дій, з яких складається діяльність)

ІРЦСССДМ є районним центром, який забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді. Зокрема це соціально-психологічна робота. Категорії сімей, з якими працюють у ІРЦСССДМ: неповні сім’ї ( де відсутні батько або мати); сім’ї з непрацездатними або хронічно хворими батьками чи дитиною-інвалідом, багатодітні сім’ї, які мають труднощі в реалізації своїх функцій, стосунках у сім’ї; сім’ї, де їх члени – алкоголіки, наркомани, ведуть аморальний спосіб життя; сім’ї, де існує насильство щодо їх членів; сім’ї випускників інтернатів, сиріт; конфліктні сім’ї; сім’ї, які мають прорахунки і труднощі у вихованні дітей; сім’ї з безробітними та малозабезпеченими батьками; молоді сім’ї.

Проводиться робота з молоддю. В першу чергу – це допомога молоді, яка бажає працевлаштуватися; малозабезпеченим особам; молоді, яка повернулась з місць позбавлення волі, а також молоді, яка належить до груп-ризику. І звісно проводяться заходи, щодо залучення молоді до волонтерської діяльності. Спеціалісти центру надають інформаційно-консультативну допомогу військовозобов’язаній молоді та молодим людям хворим на ВІЛ\СНІД або на венеричні захворювання.

Спеціалістами центру проводиться робота з соціального інспектування та соціального супроводу кризових сімей. Проводяться засідання виїзного клубу для дівчат-підлітків та молодих жінок «Берегиня» з питань охорони репродуктивного здоров’я. Працює виїзний відео лекторій для старшокласників «Мій світ» з питань планування сім’ї, запобігання насилля у сім’ї та на стадії побачень у молодих людей. Також у сільській місцевості постійно проводяться тренінгові роботи з тем «Профілактика алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ\СНІДу», відео лекторії з профілактики наркотичної залежності та правопорушень.

Психологом служби проводилась робота в притулку для неповнолітніх «Гніздечко» (смт. Суворове) з питань профілактики негативних явищ, правопорушень, бродяжництва, адаптації до нового колективу, тренінгові робота з комунікативних навичок. Спеціалісти ІРЦСССДМ працюють з молоддю, яка повернулась з місць позбавлення волі. Вирішують питання з оформлення паспортів, прописки. Також вони зустрічаються з випускниками ЗОШ сіл району з метою надання інформації щодо вірного вибору майбутньої професії, прав абітурієнтів при вступі до учбових закладів всіх рівнів акредитації.

Щоквартально ІРЦСССДМ спільно з міськрайцентром зайнятості проводиться Ярмарок вакансій. У 2006 році завдяки збільшенню фінансування програм Центру з Державного та місцевого бюджетів підвищилась ефективність роботи з кризовими сім’ями району. Збільшується кількість звернень громадян до ІРЦСССДМ, щодо сприяння у вирішенні необхідних для них соціальних питань.

(Опис цілей і, якщо потрібно, задач діяльності)

Цілі та задачі соціальної роботи, які є типовими для ІРЦСССДМ.

Основною метою діяльності центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім’ям, дітям та молоді. Окрім цієї, існують і наступні цілі:

 • організація соціальної роботи ІРЦСССДМ за єдиними комплексними соціальними програмами спеціалізованих формувань;

 • підвищення ефективності проведення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями;

 • розвиток волонтерського руху в районі.

Головними завданнями ІРЦСССДМ є:

 • реалізація національних, державних, галузевих програм, розробка та виконання районних програм щодо поліпшення становища дітей, молоді та сімей, вирішення їх соціальних проблем;

 • здійснення організаційно-інформаційного та фінансового забезпечення діяльності спеціалізованих формувань ІРЦСССДМ;

здійснення координаційної діяльності ІРЦСССДМ з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами та установами всіх форм власності;

 • розвиток мережі сільських ЦСССДМ в районі;

надання відповідних соціальних послуг та допомоги дітям, молоді та сім’ям Ізмаїльського району;

 • методичне та рекламно-інформаційне забезпечення діяльності ІРЦСССДМ;

 • підтримка волонтерського руху.

(Опис функцій і, якщо потрібно, форм і методів діяльності)

Форми, методи та функції соціальної роботи, притаманні ІРЦСССДМ.

В своїй діяльності спеціалісти центру використовують в першу чергу методи збору інформації, такі як: інтерв’ю (опитування сім’ї, сусідів і т.д.), бесіда, аналіз документів, спостереження, співпраця з лікарями, контакт з клієнтом. Окрім цього використовуються соціально-економічні, психолого-педагогічні та організаційно-розпорядчі методи. Формами роботи є як індивідуальна так і групова. Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування. Матеріальна допомога надається особам, що знаходяться у складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації [5]. Спеціалісти центру надають такі види соціальних послуг:

1. Соціально-побутові послуги  - забезпечення продуктами харчування, м’яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів тощо;

2. Психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;

3. Соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб;

4. Соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів;

5. Соціально-економічні послуги - задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;

6. Юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо);

7. Послуги з працевлаштування - пошук підходящої роботи, сприяння у працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлаштованої особи;

8. Послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями - комплекс медичних, психологічних, інформаційних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для реалізації права на професійну орієнтацію та підготовку, освіту, зайнятість;

9. Інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги);

10. Інші соціальні послуги [50; c.153].

Центр забезпечує надання безкоштовних соціальних послуг, вкрай необхідних дітям, молоді та сім’ям різних категорій. Це консультації, соціальний супровід, соціальний патронаж, надання соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг, організація змістовного дозвілля, послуги з професійної реабілітації, підтримка у кризових ситуаціях.

Соціально-психологічна робота з різними категоріями сімей займає важливе місце в діяльності ІРЦСССДМ. Акцент зроблено на індивідуальну роботу з різними категоріями сімей: виявлення сімей, дітей, які потребують соціального супроводу, проведення соціального інспектування сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, здійснення психологом центру комплексної діагностики, корекції кризових сімей щодо їх соціальної адаптації.

В червні 2006 року створено консультативний пункт при пологовому будинку з метою попередження відмов матерів від новонароджених дітей. Основними формами роботи за даним напрямком є індивідуальне та групове консультування психолога, соціальних працівників, тренінгова робота (відео лекторій «Мій світ»), клубна робота (виїзний клуб «Берегиня»). Спільно з залученими фахівцями, волонтерами проводяться: психологічні практикуми, тренінги, бесіди, семінари, на яких обговорюються питання статевого виховання, профілактики венеричних захворювань, ВІЛ\СНІДу, перед шлюбних статевих відносин, проблеми торгівлі жінками, насилля в сім’ї, пропагування здорового способу життя, виховання дітей, поліпшення становища жінок і см’ї. Щоб розв’язати проблеми соціального сирітства використовують таку форму роботи, як створення фостерних сімей з подальшим їх соціальним супроводом.

Спеціалістами ІРЦСССДМ надавалася волонтерам та сільській молоді методична та консультативна допомога щодо проведення в селах району заходів, спрямованих на покращення якості та змістовності молодіжного дозвілля, пропагування ідеї здорового способу життя, сімейної та родинної взаємоповаги. Проводиться профілактика негативних явищ серед підлітків та молоді: рейди по виявленню бездоглядних дітей, патронаж кризових сімей, індивідуальне консультування та тренінги, лекції та бесіди в навчальних закладах.

Основну частину соціальної, психолого-педагогічної допомоги молоді району складає інформаційна база, яка пов’язана з наданням соціальних послуг у вигляді консультувань, бесід, лекцій, показу відео матеріалів профілактичного змісту. В профілактичній роботі ІРЦСССДМ основна увага приділяється проведенню системних та комплексних заходів (просвітницькі акції, робота відео лекторію з залученням фахівців, семінари на базі Центру здоров’я, ЗОШ, Будинків культури сіл району), а також проведенню індивідуальної роботи з дітьми та молоддю з кризових сімей, підлітками з девіантною поведінкою.

Аналіз діяльності працівників центру дозволив виділити наступні|слідуючі| типові значущі функції:

 • організаційна – організація діяльності спеціалізованих служб;

 • аналітична – аналіз і оцінка діяльності працівників спеціалізованих служб, робочої документації;

 • координаційна – планування|планерування| і розподіл різних видів робіт;

 • експертна – оцінка і ухвалення|прийняття,приймання| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| щодо|відносно| діяльності працівників спеціалізованих служб, реалізації впроваджуваних|запроваджуваних,впроваджуваних| програм, формування кадрової політики служби;

 • керівництва|провідна| – методичне керівництво діяльністю спеціалізованої служби;

 • рекламно-пропагандистська – підготовка і розповсюдження|поширення| матеріалів щодо|відносно| змісту|вмісту,утримання| роботи спеціалізованої служби;

 • консультаційна – надання|виявлення| консультаційних послуг працівникам дитячих будинків|домів,хат|, шкіл, волонтерських центрів, пологових|родильних| будинків|домів,хат|, спеціалізованих служб, а також окремим клієнтам;

 • дослідницька – проведення соціологічних і психологічних досліджень, анкетування, тестування, аналіз і узагальнення отриманих результатів;

 • соціально-педагогічна – залучення до роботи в різних культурно-досуговых| видах діяльності працівників спеціалізованих служб, інших організацій і фахівців|спеціалістів|;

 • соціально-психологічна – проведення занять для волонтерів, працівників спеціалізованих служб у формі тренінгів, семінарів, творчих проектів і т.п.;

 • комунікативна – встановлення і підтримка контактів, організація обміну інформацією між службою і населенням;

 • інформаційна – підготовка звітів, складання інструкцій, навчальних програм, планів розвитку, робочих планів.

Вказані функції для кожного окремого працівника набувають|придбавають| додаткової специфіки, яка визначається особливостями конкретної діяльності керованих ними спеціалізованих служб. В цілому|загалом| це істотно|суттєво| розширює функціональну спрямованість соціального центру і визначає багатопрофільність роботи, що виконується кожним співробітником, оскільки|тому що| умови роботи, що припускають|передбачають| знаходження співробітників в одному приміщенні|помешканні|, відмічені всіма випробовуваними скупченість робочих місць, відсутність необхідного робочого|робітника| простору і наявність позитивного психологічного клімату припускають|передбачають| наявність добре налагоджених міжособистісних комунікацій. У даному контексті з|із| цього виходить взаємозбагачення посадових обов'язків функціональним змістом|вмістом,утриманням|, що, з одного боку, сприяє зростанню|зросту| професіоналізму за рахунок ускладнення робочих функцій, а з іншого боку – ускладненню виконуваної роботи за рахунок збагачення змісту самої|вмісту,утримання| професійної діяльності.

Таким чином, можна зробити висновок|виведення| про функціональну складність виконуваної співробітниками центру роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.