Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГ_ПР_3К_ИБ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
148.48 Кб
Скачать

17

Міністерство освіти й науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра інформаційної безпеки

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

Одеса – 2007

Міністерство освіти й науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра інформаційної безпеки

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

для студентів Інституту радіоелектроніки та телекомунікацій

очної форми навчання за напрямком

1701 «Інформаційна безпека»

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

інформаційної безпеки

Протокол № 2 від 5.09.2007

Одеса – 2007

Виробнича практика. Програма та методичні вказівки до ії виконання для студентів Інституту радіоелектроніки та телекомунікацій очної форми навчання за напрямком 1701 «Інформаційна безпека»/ Укл.: О.М. Єфимчиков, М.О. Барабанов.- Одеса: ОНПУ, 2007.- с. 16

ЗМІСТ

Вступ 5

  1. Мета та завдання практики 6

  2. Зміст практики 7

    1. Порядок проходження практики та графік виконання програми практики 7

    2. Робота на робочих місцях 7

    3. Індивідуальні завдання 8

2.4. Теоретичні заняття та виробничі екскурсії під час практики 9

2.5. Навчальні посібники 10 3. Форми та методи контролю 10 4. Вимоги до звіту та щоденника 10 5. Захист звіту практики 11

Додаток 1. 12

Додаток 2. 13

Додаток 3. 14

Література 15

ВСТУП

Робоча програма виробничої практики є навчально–методичним документом, який визначає проведення практики студентів третього курсу за спеціальністю 170102 ”Інформаційна безпека систем технічної інформації”. Ця практика є логічним продовженням теоритичного навчання студентів і повинна стати завершальним етапом у вивченні дисциплін третього курсу.

Робоча програма виробничої практики укладена на основі положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України, яке затверджено наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. за № 93.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра інформаційної безпеки. Безпосереднє керівництво виробничою практикою здійснюється викладачами, призначеними наказом ректора та представниками підприємства, призначеними наказом керівника підприємства.

До виїзду студентів на підприємство керівник практики від кафедри ІБ проводить інструктивну нараду, на якій студентам роз’ясняють:

порядок та строк прибуття на практику;

зміст та порядок виконання програми практики;

особливості проходження практики на підприємствах;

порядок оформлення та ведення щоденника та звіту;

Студенти виконують програму практики відповідно до календарного графіка проходження практики.

Під час проходження практики студент повинен:

в повному обсязі та в строк виконувати всі розділи виробничої практики;

підпорядковуватися діючим на підприємстві правилам внутрішнього розпорядку.

Керівники практики від університету та підприємства безпосередньо беруть участь в розподілі студентів по робочих місцях, в організації інструктажа з техніки безпеки, в забезпеченні студентів необхідною нормативно–технічною документацією підприємства та.ін., систематично контролюють хід виконання програми практики. На кожному підприємстві з числа студентів призначається бригадир, котрий допомагає керівникам в організації та контролю практики.

Під час практики кожен студент має вести щоденник, в якому щоденно записуються всі види виконаних робіт. На основі цих матеріалів студент складає звіт протягом всього терміну практики, і лише за останній (третий) тиждень робиться його остаточне оформлення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.