Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Billi_13-24.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
114.18 Кб
Скачать

24. Типи сукцесій

Поняття про сукцесії – див. пит. №23

В екології розрізняють первинні та вторинні сукцесії:

Первинна сукцесія – сукцесія, розвиток якої починається на субстраті, позбавленому життя (відвали порожньої породи, нові вулканічні острови). Такі території спершу заселяються піонерними видами (лишайники, водорості, деякі еврибіонти), що поступово формують сприятливі умови для проживання інших видів. З часом відбувається збільшення видового різноманіття, розвиток ґрунтів, посилення зв’язків між різними видами, зменшення кількості вільних екологічних ніш, поступове формування більш складних біоценозів та екосистем, зростання продуктивності, інтенсифікація процесів кругообігу.

Приклад первинної сукцесії:

Первинний субстрат, водорості→ лишайники→ трави→ трави+кущі→ береза+осика→ листяний ліс з ялиною у підліску→ мішаний ліс→ ялиновий ліс.

Вторинна сукцесія – сукцесія, що починається не з нульових значень, а виникає на місці порушеної чи зруйнованої екосистеми. (після вирубок лісів, лісових пожеж, на занедбаних с/г угіддях). Характерною їх рисою є значно більша швидкість перебігу, так як починаються з проміжних стадій (трави-, кущі- або дерева-піонери) на фоні більш сприятливих ґрунтів. Вторинна сукцесія, звичайно, можлива лише за відсутності постійного сильного впливу людини.

Розрізняють також автотрофні і гетеротрофні сукцесії. Розглянуті вище приклади сукцесій відносяться до автотрофних, оскільки всі вони протікають в екосистемах, де центральною ланкою є рослинний покрив, з його розвитком пов'язані зміни гетеротрофних компонентів. Такі сукцесії потенційно безсмертні, оскільки весь час поповнюються енергією і речовиною, що утворюються або фіксуються в організмах в процесі фотосинтезу або хемосинтезу. Завершуються вони, як зазначалося, клімаксовою стадією розвитку екосистем.

До гетеротрофних відносяться ті сукцесії, які протікають в системах, де відсутні живі рослини (продуценти), а беруть участь лише тварини (гетеротрофи). Цей вид сукцесій відбувається тільки до тих пір, доки присутній запас готової органічної речовини. У міру руйнування органічних речовин і вивільнення з них енергії сукцесійний ряд закінчується, система розпадається (розкладання мертвого дерева або тварини).

Продуктивність екосистем на клімаксових стадіях сукцесій висока (близька до максимальної) внаслідок більш повного освоєння простору. Проте можливості вилучення людиною первинної продукції лімітуються (іноді до нульових значень) внаслідок включення її в ланцюги живлення консументів (нульова продуктивність клімаксових біоценозів).

Антропогенний вплив часто призводить до спрощення екосистем (дигресій). Розрізняють пасовищні, рекреаційні та ін. дигресії. Наслідком таких змін є не клімакс, а до стану катоценозу, що є попередником повного розпаду екосистеми.

Таким чином, сукцесії можна розглядати як природний механізм саморозвитку та самовідновлення екосистем.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]