Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота Вертикальне планування2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
844.29 Кб
Скачать

3.2.Складання картограми земляних робіт

Картограма земляних робіт є складовою проекту вертикального планування території забудови. Її використовують під час розмічування на місцевості проектних відміток і площин при вертикальному плануванні рельєфу місцевості.

На картограмі земляних робіт графічно показані ділянки насипів і виїмок (зрізання землі).

Побудову картограми починають з сітки квадратів (побудованої в масштабі 1:500) в вершинах яких виписують робочі відмітки. На план наносять лінію нульових робіт ( межа між насипом і виїмкою). Квадрати нумерують. Номер квадрата і об’єм насипів і виїмок записують в середині кожного квадрата.

Частина вершин може мати додатні робочі відмітки, друга частина – від’ємні (рис.3.1).

Рис.3.1. Картограма земляних робіт

Наприклад, на рис.3.1 вершина а1 – має додатну, а точка б1 – від’ємну робочі відмітки. Тому на стороні а1-б1 квадрата №1 буде знаходитись точка нульових робіт. Її положення на стороні а1-б1 визначають обчисленням відстані .

(3.3)

де , - робочі відмітки точок а1 і б1, взяті за модулем;

а – сторона квадрата.

Відстань відкладають в масштабі плану від точки а1 в бік точки б1.

Якщо точку нульових робіт визначають від точки б1, то відстань обчислюють за формулою:

(3.4)

Відповідно рис.3.1.

Контроль:

(3.5)

тобто відстань від попередньої вершини квадрата до точки нульових робіт плюс відстань від наступної вершини до тієї ж точки нульових робіт дорівнює довжині сторони квадрата а.

Аналогічно визначають положення точок нульових робіт на сторонах б1-б2, б2-в2, б3-в3, б3-б4, а4-б4 і а4-а5.

Таблиця 3.2

Місце розташування лінії нульових робіт

Назва сторони квадрату

, м

, м

а

Примітки

а1 – б1

4.29

15.71

20.00

б1 – б2

13.75

6.25

20.00

б2 – в2

9.09

10.91

20.00

б3 – в3

16.55

3.45

20.00

б3 – б4

17.14

2.86

20.00

а4 – б4

17.33

2.67

20.00

а4 – а5

16.77

3.23

20.00

де – відстань від попередньої вершини до точки нульових робіт;

– відстань від насупної вершини до точки нульових робіт;

а – довжина сторони квадрата.

На плані точки нульових робіт об’єднують прямолінійними відрізками і одержують лінію нульових робіт, яка є межею між насипом і зрізанням (виїмкою).

Далі переходять до обчислення об’ємів земляних робіт.

3.3. Обчислення об’ємів земляних робіт

На картограмі лінії нульових робіт поділяють квадрати на дві або три фігури. В результаті в квадратах утворюються трикутники, трапеції, п’ятикутники.

Об’єми земляних робіт підраховують по кожному квадрату, окремо для насипу та зрізанню (виїмок), м3:

(3.6)

де - площа фігури, м2;

- середня робоча відмітка фігури, м.

Умови балансу земляних робіт:

, (3.7)

де , - суми обсягів земляних робіт у квадратах із насипання та зрізання.

Ця умова є водночас і умовою мінімуму земляних робіт, оскільки увесь зрізаний грунт укладається до насипу і його не потрібно транспортувати.

Обчислення об’ємів земляних робіт ведуть в журналі (табл.3.2) відповідно рис.3.1.

На картограмі лінія нульових робіт утворила фігури:

по насипу:

  • чисті квадрати - один квадрат №2 а2-а3-б3-б2;

  • п’ятикутники – в квадратах №1 і №3 відповідно а1-а2-б2-0-0, а3-а4-0-0-б3;

  • трапеція – в квадраті №6 - б2-б3-0-0;

  • трикутники – в квадратах №4, №5, №7 – а4-0-0, б2-0-0, б3-0-0.

по зрізанню:

  • чисті квадрати - №8, №9, №10;

  • п’ятикутники – в квадратах №4, №5, №7;

  • трапеція – в квадраті №6;

  • трикутники – в квадраті №3 (б4-0-0).

Таблиця 3.3

Журнал обчислення об’ємів земляних робіт

Номера квадратів

Номера точок

Робочі відмітки точок, , м

Середні робочі відмітки, , м

Площа фігури, , м2

Об’єм земляних робіт, , м3

1

2

3

4

5

6

Насип, чисті квадрати

2

а2

а3

б3

б2

Насип, змішані квадрати

1

а1

а2

б2

0

0

0

0

3

а3

а4

0

0

0

0

б3

4

а4

0

0

0

0

5

б2

0

0

0

0

Продовження таблиці 3.3

1

2

3

4

5

6

6

б2

б3

0

0

0

0

7

б3

0

0

0

0

Об’єм земляних робіт насипання

Зрізання, чисті квадрати

8

б4

б5

в5

в4

9

в1

в2

г2

г1

10

в2

в3

г3

г2

Зрізання, змішані квадрати

1

б1

0

0

0

0

3

б4

0

0

0

0

4

б4

0

0

0

0

а5

б5

5

б1

0

0

0

0

в2

в1

Продовження таблиці 3.3

1

2

3

4

5

6

6

в2

0

0

0

0

в3

7

в3

0

0

0

0

б4

в4

Об’єм земляних робіт із зрізання

Середні робочі відмітки по квадратах (табл.3.2; графа 4) обчислюють так:

У чистих квадратах.

У квадраті 2 ;

У квадраті 8 і т.д.

У змішаних квадратах.

У квадраті 1 (насип)

У квадраті 1 (зрізання)

У квадраті 6 (насип) і т.д.

Площі (графа 5) чистих квадратів обчислюють за формулою :

,

де а – сторона квадрата (20 м).

Площа у квадраті 4 із насипанням (площа трикутника):

,

де - відстань від вершини квадрата а4 до точки нульових робіт в бік вершини а5;

- відстань від вершини квадрата а4 до точки нульових робіт в бік вершини б4.

У квадраті 6 із насипання (площа трапеції):

.

У квадраті 1 насипання (площа п’ятикутника):

).

Аналогічно обчислюють площі фігур у інших квадратах.

Площі фігур округлюють до цілих (м2) і записують в графу 5. Після підраховують загальні обсяги земляних робіт по насипу і по зрізці.

Якби точно не виконувались обчислення, через похибки інтерполяції умова балансу земляних робіт майже ніколи точно не виконується. Розбіжність припускають 5%,

, тобто

.

Якщо умова виконується розпочинають вертикальне планування майданчика.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.