Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота Вертикальне планування2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
844.29 Кб
Скачать
  1. Складання топографічного плану будівельного майданчика

2.1.Нівелювання майданчика по квадратах

Нівелювання майданчика по квадратах виконують при відсутності топографічного плану майданчика крупного масштабу (1:2000 – 1:500) з перерізом рельєфу через 1,0-0,25 м.

На місцевості в межах майданчика розбивають сітку квадратів зі сторонами 20х20 м, 40х40 м або 50х50 м. для цього на межі майданчика вибирають кутову точку 1, яку фіксують кілком. В залежності від форми майданчика вибирають два взаємно перпендикулярних напрямка, уздовж яких розбивають сторони квадратів (рис.2.1).

Рис.2.1. Схема розбивки на місцевості сітки квадратів і нівелювання майданчика по квадратах

Для цього на точці 1 встановлюють теодоліт і приводять його в робоче положення (центрують, горизонтують). На одній із точок вибраного напрямку 1-6 встановлюють віху і наводять на неї трубу. На горизонтальному крузі теодоліта беруть відлік. Додають до нього 900, відкріплюють алідаду і на горизонтальному крузі теодоліта встановлюють одержаний новий відлік. Труба теодоліта буде встановлена вздовж напрямку А1-Д1.

На напрямку А1-Д1 (вздовж візирної осі труби) встановлюють віху. Вздовж напрямків 1-6 і 1-Д за допомогою мірної стрічки відкладають відстань а (а=20, 40,60 м), в результаті чого одержують точки А2,А3, А4, А5, А6 і Б1, В1, Г1, Д1, які фіксують кілками.

Теодоліт переносять в точку Д1, приводять його в робочий стан і трубу наводять на точку А1, в якій встановлюють віху. На горизонтальному крузі беруть відлік, додають до нього 900, відкріплюють алідаду і встановлюють одержаний відлік. Труба теодоліта буде направлена на точку Д4. Напрям Д1-Д4 фіксують віхою, яку встановлюють за точкою Д4.

Далі на напрямку Д1-Д4 мірною стрічкою відкладають інтервали а і точки Д2, Д3, Д4 фіксують кілками. Теодоліт переносять в точку Д4, приводять в робочий стан, трубу наводять на точку Д1 і будують прямий кут. Вздовж візирного променя труби виставляють точку Г4 на відстань а.

В точці Г4 встановлюють теодоліт, приводять його в робочий стан і трубу наводять на точку Д4. До відліку на горизонтальному крузі додають 900 і встановлюють новий відлік обертанням алідади. Труба буде направлена на точку Г1, яка повинна бути видна на візирному промені труби (контроль правильності розбивки сітки). Вздовж візирного променя двічі відкладають інтервали а і фіксують кілками точки Г3 і Г2. Далі трубу переводять через зеніт і вздовж візирного променя двічі відкладають відстань а. Одержують точки Г5, Г6, які фіксують кілками.

Теодоліт переносять в точку Г6 і вимірюють кут наведенням труби на точкиГ5, А6. Він повинен відрізнятися від 900 не більш ніж на 10/. Вздовж напрямку Г6-А6 відкладають інтервали а і одержані точки В6, Б6 закріплюють кілками. Далі вздовж напрямків Б1-Б6, В1-В6 відкладають інтервали а, одержані точки фіксують кілками. Правильність розбивки сітки контролюють тим, що побудовані точки повинні знаходитися одночасно в створах А2-Д2, А3-Д3 і т.д.

В результаті розбивочних робіт одержують сітку квадратів із стороною а, орієнтовану вздовж сторін запланованого майданчика. Усі кілки нумерують, як показано на рис.2.1. оскільки сітка квадратів не є будівельною, до неї не пред’являються жорсткі вимоги точності. Тому сітку можна розбивати при одному положенні вертикального кута теодоліта (КЛ або КП).

Після розбивки сітки квадратів приступають до нівелювання майданчика. Місце встановлення нівеліра вибирають так, щоб з нього можна було віднівелювати найбільшу кількість вершин квадратів. Максимальна відстань від нівеліра до точки (плече нівелювання) не повинно перевищувати 130 м. Нівелір приводять в робочий стан (горизонтують), трубу наводять на репер і беруть відлік з чорного боку рейки. Репер закладають в безпосередній близькості від майданчика за межею земляних робіт і передають на нього відмітку від найближчого репера нівелірної геодезичної мережі.

Обчислюють горизонт приладу:

де - відмітка репера;

- відлік з чорного боку рейки, встановленій на репері.

Нівелюють всі точки сітки квадратів, для чого рейку послідовно встановлюють на землю поруч з кожною точкою. Нівелювання виконують тільки з чорного боку рейки. Всі польові записи (відліки) і обчислення роблять в журналі нівелювання (див. табл.2.1).

Таблиця 2.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.