Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота Вертикальне планування2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
844.29 Кб
Скачать

Складання проекту вертикального планування будівельного майданчика під нахилену площину з заданим проектним ухилом в заданому напрямку при умові балансу земляних робіт

4.1. Визначення положення центра ваги проектного майданчика

При проектуванні будівельного майданчика під нахилену площину, з метою забезпечення балансу земляних робіт знаходять точку, яка відповідає положенню його центра ваги.

Визначення починають з побудови на ватмані(щільний креслярський папір) сітки квадратів із стороною 20м в масштабі 1:500 згідно рис.2.4. Даною сіткою визначено положення проектного майданчика. Після побудови майданчика на плані графічно визначають положення його центра ваги.

Якщо сітка квадратів в загальному вигляді має форму прямокутника то центр ваги знаходиться в точці перетину зовнішніх діагоналей (рис.4.1а). Якщо ж форма довільна, то для знаходження точки центра ваги майданчик розбивають на чотири фігури: фігура 1 утворена точками г1, а1, а3, г3; фігура 2 – а3,а5, в5, в3; в поздовжньому напрямку: фігура 3 – а1, а5, в5, в1 і фігура 4 – в1, в3, г3, г1.

Положення центра ваги майданчика (точка М) отримують на перетині ліній, які з’єднують центри тяжіння фігур 1,2,3,4 (рис.4.1.б.)

а) б)

Рис.4.1. Схема визначення положення центра ваги графічним способом:

а - у прямокутнику;

б – фігури довільної форми.

Поздовжній напрямок, що проходить через точки М приймається за вісь абсцис. Відповідно, напрямок в точці М, перпендикулярний до осі абсцис приймається за вісь ординат.

4.2. Обчислення проектних і робочих позначок

Проектна відмітка (точки М) центра ваги майданчика обчислюється за формулою 3.1:

,

де - найменша з відміток землі вершин квадратів в цілих метрах;

- сума умовних відміток вершин, які належать тільки одному квадрату,м;

- сума умовних відміток вершин квадратів, які належать відповідно двом, трьом і чотирьом суміжним квадратам, м;

- число квадратів майданчика.

Умовні відмітки вершин квадратів,м:

(4.1)

де - позначка землі вершини квадрата (точка і).

Для даного прикладу (рис.4.1):

.

Тоді проектна відмітка центра ваги (точка М):

Виходячи з поверхні рельєфу та технічних характеристик експлуатації споруд вздовж двох взаємно перпендикулярних напрямків будівельного майданчика, задають нахили (уклони) проектної площини та .

Відповідно заданим уклонам і обчислюють проектні відмітки вузлових точок сітки квадратів (вершин).

Припустимо поздовжній нахил площини за напрямком АД: , а поперечний – за напрямком 5-1: .

Знаходимо проектну відмітку вершини квадрата, найближчої до точки М, наприклад точка б3.

,

- відстань від точки М до лінії сітки б1-б5,

- відстань від точки М до лінії а3-г3.

Відповідно (рис.4.1.б), ; .

Далі обчислюємо проектні відмітки інших кутових точок сітки квадратів на основі відмітки точки б3.

Обчислюють робочі відмітки вершин квадратів за формулою:

,

де - проектна і фактична відмітки точки з номером і.

Обчислення виконують в журналі (табл.4.1).

Таблиця 4.1

Журнал обчислення робочих відміток

Номер точки

Фактична відмітка точки , м

Проектна відмітка точки,

Робоча відмітка точки

, м

Примітка

а1

85,82

85,65

+0,17

а2

85,65

85,89

-0,24

а3

85,40

86,13

-0,73

а4

85,59

86,37

-0,78

а5

85,90

86,61

-0,71

б1

85,96

85,53

+0,43

б2

85,80

85,77

+0,03

б3

85,61

86,01

-0,40

б4

85,89

86,25

-0,36

б5

85,87

86,49

-0,62

в1

86,07

85,41

+0,66

в2

85,91

85,65

+0,26

в3

85,90

85,89

+0,01

в4

86,09

86,13

-0,04

в5

86,17

86,37

-0,20

г1

86,11

85,29

+0,82

г2

86,05

85,53

+0,52

г3

86,08

85,77

+0,31

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.