Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота Вертикальне планування2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
844.29 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

«ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ»

з дисципліни

«Геодезичні розбивочні роботи»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0801 «Геодезія та землеустрій»

Напрям підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Київ НТУ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

«ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ»

з дисципліни

«Геодезичні розбивочні роботи»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0801 «Геодезія та землеустрій»

Напрям підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Затверджено

На засіданні Навчально-методичної ради

Національного-транспортного університету

Протокол № « ___» від __________ 2012 р.

Перший проректор,

професор ____________ М. О. Білякович

Київ НТУ 2012

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ» з дисципліни «Геодезичні розбивочні роботи» для студентів денної форми навчання галузь знань 0801 «Геодезія та землеустрій», напрям підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Укладачі: К.С.Демчишина, К.В.Грицюк, Соловйова Н.П. - К.:НТУ, 2012.-24 с.

Рецензент: доцент Богаченко В.М.

ЗМІСТ

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ………………………………………..

5

2.

СКЛАДАННЯ ТОПОГРАФІЧНОГО ПЛАНУ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА……………………………………………….…….

2.1. Нівелювання по квадратах……………………………………

2.2. Визначення відміток вершин квадратів…………………….

2.3. Методи проектування горизонталей…………………………

2.4. Складання топографічного плану…………………………….

5

5

7

9

11

3.

Складання проекту вертикального планування майданчика ПІД горизонтальнУ проектнУ площинУ за умови балансу землних робіт……………………………………………….…………………

3.1. Обчислення проектної відмітки горизонтальної площини і робочих відміток вершин квадратів………………………..…….

3.2. Складання картограми земляних робіт………………….…

3.3. Обчислення об’ємів земляних робіт…………………………

12

12

14

15

4.

СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ МАЙДАНЧИКА ПІД НАХИЛЕНУ ПЛОЩИНУ З ЗАДАНИМ ПРОЕКТНИМ УХИЛОМ В ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ ПРИ УМОВІ БАЛАНСУ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ………………………

4.1. Визначення положення центра ваги проектного майданчика…....................................................................................

4.2. Обчислення проектних і робочих відміток………….. ……

4.3. Складання картограми земляних робіт при вертикальному плануванні майданчика нахиленою площиною…..……………

19

19

20

22

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………….

  1. Загальні положення

Проекти вертикального планування поверхні входять як складова частина в проекти планування міст, селищ, населених пунктів, промислових підприємств, інших інженерних споруд. Вертикальне планування має за мету перетворити природну топографічну поверхню або поверхню, одержану в результаті господарської діяльності людини, в горизонтальну або нахильну проектну площину з заданими геометричними параметрами (відмітками, ухилами, напрямками стоку вод).

В результаті вертикального планування майданчиків створюються умови для будівництва різних інженерних споруд, прокладення підземних комунікацій, доріг, функціонування транспорту, відводу зливових і талих вод, створення архітектурно-художнього вигляду інженерної споруди, що будується.

Вихідними даними для складання проекту вертикального планування є топографічні плани і карти, а при відсутності таких – результати нівелювання майданчика по квадратах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.