Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова з грунтів 2011.doc
Скачиваний:
570
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
489.98 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

Агрономічний факультет Кафедра ґрунтознавства

землеробства та агрохімії

Курсова робота з ґрунтознавства на тему:

Утворення та агровиробнича характеристика чорноземів звичайних середньогумусних, лучно- чорноземних та лучно - болотних грунтів.

Роботу виконала студентка

2 курсу 24 – А групи

агрономічного факультету

Пікульська Н. С.

перевірив професор

Бар вінченко В. І.

Вінниця - 2009

ВСТУП

Грунт - незамінне надбання та джерело існування, розвитку і багатства людства. Знання про грунт нагромаджується з того часу, коли людина побачила і почала вирощувати рослини.

Ґрунтовий покрив України один з основних показників її багатства. Чорноземи – природне багатство держави. Чільне місце тут неодмінно посідає проблема раціонального використання землі, збереження та підвищення родючості грунтів у сучасних ринкових умовах господарювання за різних форм власності на землю, адже переважну більшість продуктів харчування ми отримуємо завдяки грунтам.

Нові економічні умови реформування аграрних відносин потребують обов’язкового врахування у повному обсязі необхідної інформації про ґрунти, їх бонітети, антропогенні перетворення (окультурювання, деградацію, забруднення), екологічну, економічну, вартісну(грошову), позаекономічну оцінку земельних ділянок у складі конкретних природно – антропогенних ландшафтів. Переважна більшість цих складних питань вирішується сьогодні із застосуванням новітніх аерокосмічних методів.

Вимивання біогенних речовин, декальціонізація ґрунтів погіршує їх фізико – хімічні та фізико – механічні властивості. Руйнується структура еродованих відмін чорноземів, у 2-3 рази збільшується питома частка пилової фракції, водотривкість агрегатів зменшилася до 10-15%, а пористість грунтів стала нижче оптимального рівня.

Тому контроль, дослідження та відновлення родючості грунтів як безцінного, вичерпного, важкопоновлюючого ресурсу повинні стати приорітетом нашої держави. Фахівці агрономічної спеціальності у першу чергу повинні розуміти, що історія розвитку країни, успішне розв’язання соціальних, економічних і політичних завдань значною мірою визначаються станом ґрунтових ресурсів.

Ґрунтознавство, як наука забезпечує фахівців потрібною грунтово – екологічною інформацією, яка являється фундаментом для розроблення науково – обґрунтованих сівозмін, проектів меліорації земель і правильної організації ведення сільського господарства. Як правило, при цьому порушується і змінюється динамічна, природна рівновага в ландшафті. Це спричинює, у свою чергу, зміну характеру масо - та енергоперенесення в геоекосистемі грунт – рослина, а також зміну режимів грунту, його структури тощо. Тому, потрібно правильно використовувати земельні ресурси з метою одержання високого врожаю.

РОЗДІЛ 1. Характеристика господарства.

За агрогрунтовим районуванням області територія САТ «Скоморошківське» належить до Центрального агрогрунтового району, північної підпровінції Правобережного Лісостепу. Вінницької області, Оратівського району с. Скоморошки. Знаходиться на відстані 25 кілометрів від районного центру смт. Оратів.

Спеціалізація господарства зерно – бурякова з розвиненим тваринництвом.

За господарством закріплено 3226,7 га землі, у тому числі 2240,5 га ріллі, 9,1 сіножатей, 298,4 га пасовищ (таблиця 1). Сільськогосподарське акціонерне Товариство «Скоморошківське» відкритого типу по вирощуванню насіння цукрових буряків засновано 31 жовтня 1994р.

Загальна кількість членів колгоспу 248, з них чоловіків 118, жінок 130. САТ «Скоморошківське» було утворене у 1986 році. В господарстві затверджено таку сівозміну:

  1. Багаторічні трави на один укіс

  2. Озима пшениця

  3. Цукрові буряки

  4. Кукурудза на зерно

  5. Горох

  6. Однорічні трави, кукурудза на силос

  7. Ярі з підсівом трави.

Таблиця 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.