Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2. Визначення кількісних показників надійності...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
335.36 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний транспортний університет методичні вказівки до виконання практичних занять

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ”

з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів”

для студентів з напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт”,

з дисципліни “Експлуатація та обслуговування машин”

для студентів з напрямів підготовки

6.050503 “Машинобудування” та

6.010104 “Професійна освіта”

КИЇВ НТУ 2011

Методичні вказівки до практичних занять “Визначення кількісних показників надійності дорожніх транспортних засобів” з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” для студентів з напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт”, з дисципліни “Експлуатація та обслуговування машин” для студентів з напрямів підготовки 6.050503 “Машинобудування” та 6.010104 “Професійна освіта”. Укладачі: Ю.Х.Савін, О.С.Бугайчук. – К.: НТУ, 2011. – 20 с.

Затверджено на засіданні кафедри “Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс”, протокол № 1 від 30 серпня 2011 р.

Укладачі: Савін Юрій Хомич, канд. техн. наук, доцент

Бугайчук Олександр Сергійович, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Андрусенко С.І., канд. техн. наук, професор

Навчальне видання

© Національний транспортний університет, 2011

© Савін Ю.Х., Бугайчук О.С., 2011

Мета роботи – закріплення і поглиблення теоретичних знань, вивчення методів і засвоєння практичних навичок визначення кількісних показників надійності дорожніх транспортних засобів (ДТЗ).

1 Загальні положення

Безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність і збережуваність –лише загальні, якісні властивості надійності. Тим часом, для вирішення проблеми підвищення надійності ДТЗ, велике значення має конкретна, кількісна оцінка надійності. Кількісні показники надійності дозволяють:

- задавати визначені, конкретні вимоги до надійності розробляємих нових моделей дорожніх транспортних засобів (ДТЗ);

- порівнювати по надійності різні моделі ДТЗ;

- виконувати розрахунки надійності на стадії проектування нових ДТЗ;

- заздалегідь розраховувати строки служби ДТЗ, їх агрегатів і деталей.

Кількісні показники надійності є одними з найважливіших параметрів дорожнього транспортного засобу, поряд з такими його параметрами, як потужність двигуна, вантажопід’ємність, швидкість руху і т.д. Вони являються основними вимірювачами якості ДТЗ і визначають його роботоздатність.

Незважаючи на велике значення кількісних показників надійності, визначити їх значно важче, ніж інші параметри технічної характеристики дорожнього транспортного засобу. Будь-який інший технічний параметр ДТЗ – потужність, продуктивність, швидкість і т.д. – залежить в основному від порівняно невеликої кількості параметрів. На відміну від цього, надійність ДТЗ в цілому залежить від надійності майже всіх деталей, що входять до його складу (їх декілька тисяч), пристроїв, від кліматичних, дорожніх та інших умов експлуатації, а також від кваліфікації водія.

Крім того, напрацювання на відмову кожної деталі дорожнього транспортного засобу – величина випадкова і може змінюватися в широких межах. Тому обчислити надійність ДТЗ шляхом простого розрахунку, так як, наприклад, технічну швидкість, неможливо. Тому основним засобом дослідження питань надійності ДТЗ є теорія ймовірності. А основним методом – статистичний.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.