Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЗЗІ т. 13-3 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
107.01 Кб
Скачать

1. Оід розташований на другому поверсі будинку 111/2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, буд. 24, приміщення №№ 2/214, 2/215, 2/218, 2/220. Вікна приміщень оід виходить у бік вулиці Франко.

2. На оід підлягає захисту наступна інформація:

- конфіденційна мовна інформація. Циркуляція мовної ІОДД відбувається під час проведення службових нарад, переговорів, зустрічей, а також абонентських телефонних апаратів АТС виробничого об`єднання з питань виробничої діяльності згідно з «Переліком конфіденційної інформації ВО «Електрон», затвердженого Генеральним директором ВО від 10.08.06. Найвищій гриф обмеження доступу до мовної інформації – “для службового користування”;

- конфіденційна інформація з питань виробничої діяльності згідно з п.п. 3,4,7 «Переліку конфіденційної інформації ВО «Електрон», затвердженого Генеральним директором ВО від 10.08.06, що обробляється в ІТС. Найвищій гриф обмеження доступу до інформації – “для службового користування”.

- конфіденційна документальна інформація з питань виробничої діяльності згідно з п.п. 2,3,4,6,7 «Переліку конфіденційної інформації ВО «Електрон», затвердженого Генеральним директором ВО від 10.08.06, яка зберігається на паперових та магнітних носіях (накопичувачах на жорстких і гнучких магнітних дисках), міститься у графічному чи буквено-цифровому виді у вигляді графіків, таблиць та інших наочних посібників і може демонструватися під час проведення закритих заходів. Найвищій гриф обмеження доступу до інформації – “для службового користування”.

3. Межі контрольованої зони об’єкта (див. Додаток 1) співпадають із зовнішньою огорожею навколо адмінбудинку, у якому розташований ОІД. Відстані від ОІД до межі КЗ становить: з півночі 10 м, із заходу 35 м, з півдня 75 м, зі сходу 110 м. Найменша відстань від ОІД до місць можливого розміщення стаціонарних засобів технічних розвідок (акустичної, оптико-електронної, радіоелектронної тощо) становить 150 м (див. Додаток 2).

4. Перелік ОТЗ і ДТЗС наведено у Додатку 4, а схеми їх розташування - у Додатку 5.

5. Абонентські лінії телефонних апаратів АТС виробничого об`єднання, кросове обладнання та лінії систем охоронної та пожежної сигналізації знаходяться в межах КЗ.

6. Знижувальна трансформаторна підстанція типу ____________, від якої живляться ОТЗ і ДТЗС, знаходиться в межах КЗ. Низьковольтна сторона трансформаторної підстанції сторонніх споживачів має вихід за межами КЗ.

7. За межі КЗ виходять наступні елементи ОТЗ, ДТЗС, інженерні конструкції та комунікації: система водопостачання, система каналізації, система центрального опалювання (див. Додаток 3).

8. На ОІД відсутні транзитні, незадіяні (повітряні, настінні, зовнішні та закладені в каналізацію) кабелі, кола, проводи та інші комунікації, які необхідно демонтувати в інтересах забезпечення безпеки ІОДД (див. додатки 3, 4, 5).

9. Сповіщувач пожежний (Додаток 4) не потребує додаткових заходів із захисту, оскільки має сертифікат захищеності (включений до Переліку технічних засобів ...).

В и с н о в к и :

1. Умови захищеності мовної ІОДД, що циркулює на ОІД, відповідає вимогам нормативних документів з питань захисту мовної інформації.

2. Умови захищеності ІОДД, яка буде оброблятися в ІТС (окрім приміщення № 2/214), відповідає вимогам нормативних документів з питань захисту інформації в АС.

3. Умови захищеності документальної ІОДД, що циркулює на ОІД, повністю забезпечена виконанням режимно-секретних заходів на ОІД виробничого об`єднання.

К о м і с і я р е к о м е н д у є:

1. Умови захищеності ІОДД у приміщенні № 2/214, привести у відповідність до вимог нормативних документів з питань захисту інформації в АС, а саме:

- заземлення обчислювальної техніки виконати згідно з вимогами НТСПИ-83 з оформленням графічної схеми заземлення;

- у приміщенні встановити генератор активного зашумлення типу „Волна-4Р”;

- виконати вимоги нормативних документів з технічного захисту інформації щодо електроживлення технічних засобів перетворення інформації.

2. Для забезпечення всього комплексу робіт із ТЗІ придбати встановленим порядком необхідні нормативні документи системи ТЗІ та експлуатаційні документи.

3. Використати результати спеціального обстеження ОІД для розробки “Моделі загроз для інформації, яка циркулює на ОІД організації ...” та “Технічного завдання на створення комплексу ТЗІ на ОІД організації ...”.

4. Використати результати обстеження елементів ІТС (засобів ЛОМ), розташованих на ОІД, для розробки "Моделі загроз для інформації, що обробляється в АС та моделі порушника ..." та “Технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в ІТС виробничого об`єднання” .

Акт складено у двох примірниках:

1-й прим. – в службове діловодство ВО;

2-й прим. – в службу захисту інформації ВО.

Додатки: 1. Схема контрольованої зони ОІД, № ____ від ____ на 1 арк.;

2. Ситуаційний план ОІД, № _____ від _____ на 1 арк.;

3. Генеральний план ОІД, № _____ від _____ на 1 арк.;

4. Перелік ОТЗ і ДТЗС, № _____ від _____ на 2 арк.;

5. Схема розміщення ОТЗ і ДТЗС, № _____ від _____ на 2 арк.;

6. Схеми систем життєзабезпечення та інженерних комунікацій, на 1 арк..

7. Перелік НД ТЗІ та експлуатаційних документів, наявних на ОІД станом на 15.10.06 р.

Голова комісії: ___________________ А.С. Петренко

Члени комісії: ___________________ М.І. Кот

___________________ В.К.Чухно

______________________________________________________________________

Слайд № 2/пз2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.