Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
т№5-6 -асепт Ант.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
282.62 Кб
Скачать

59. Яка послідовність одягання стерильного халату, рукавичок, маски, шапочки і бахіл?

А халат, маска, шапочка, бахали, рукавички;

В халат, рукавички, шапочка, маска ;

С маска, шапочка, бахіли, рукавички, халат ;

Д бахіли, халат, рукавички, шапочка, маска;

Е. маска, шапочка, бахіли, халат, рукавички.

Вірна відповідь – С.

60. Що входить у престерилізаційну обробку інструментарію:

А кип’ятіння інструментів з контролем престерилізаційної очистки;

В механічне миття інструменту та контроль за якістю стерильності;

С полоскання, занурення в миючий розчин, механічне миття кожного

інструменту;

Д миття інструментів по мірі забруднення контролем пре

стерилізаційної очистки;!

Е. Полоскання проточною водою та висушування гарячим повітрям.

Вірна відповідь – Е.

Контрольні питання.

 1. хірургічна інфекція: визначення поняття, види, джерела, шляхи та фактори передачі, шляхи інфікування операційної рани;

 2. вклад вітчизняних вчених в запровадження та удосконалення асептичного методу в хірургії;

 3. визначення понять асептика, стерилізація, дезинфекція, місця їх застосування, засоби та оснащення для проведення;

 4. організаційно-структурні та санітарно-гігієнічні особливості роботи перев’язочної хірургічного відділення;

 5. особливості догляду за хворими з гнійною патологією;

 6. способи обробки рук хірурга, засоби для їх здійснення, переваги та недоліки окремих методів, обробка операційного поля;

 7. структурно-організаційні особливості будови операційного блоку;

 8. особливості санітарно-гігієнічного режиму операційної;

 9. види прибирань операційної, засоби та оснащення для їх проведення;

 10. передстерилізаційна обробка хірургічного інструментарію;

 11. способи стерилізації засобів медичного призначення, показання до застосування, їх переваги та недоліки;

 12. загальні принципи будови та роботи автоклаву, режими парової стерилізації, види укладки матеріалів в бікс;

 13. правила безпеки при роботі з автоклавом;

 14. особливості стерилізації оптичних приладів, ріжучих інструментів та виробів із гуми;

 15. способи стерилізації шовного матеріалу;

 16. контроль якості стерилізації;

 17. зберігання стерильних матеріалів медичного призначення.

 18. Дати визначення асептики, антисептики.

 19. Етика асептики и антисептики.

 20. Джерела та шляхи розповсюдження інфекції.

 21. Які види прибирання використовуються в операційній?

 22. Що використовується для обеззаружвання повітря в операційній?

 23. Навіщо необхідно престерилізаційна обробка інструментів і що вона в себе включає ?

 24. Де проводиться стерилізація інструментів, операційної білизни, рукавичок?

 25. Як здійснити стерилізацію інструментарію з оптикою?

 26. Чи можна використовувати матеріал з біксів, якщо він зберігається більше 48 годин при закритих у біксах віконцях?

 27. Контроль за стерильністю матеріалу в автоклавах, сухо жаровій шафі.

 28. Історичні та сучасні способи обробки рук хірурга.

 29. Що представляє собою обробка операційного поля по Гросіху-Філончикову?

 30. Дати обґрунтування найбільш надійному способу стерилізації та зберіган-ня шовного матеріалу.

 31. Чиста та гнійна перев'язочні.

 32. Утилізація перев'язувального матеріалу, забрудненого гнійними відділеннями.

 33. Організація догляду за хворими з анаеробною інфекцією.

 34. Будова операційного блоку і підтримання санітарно-гігієнічного режиму в операційній.

 35. Організація різних видів прибирання в операційній.

 36. Засоби і методи обробки рук хірурга та операційного поля.

 37. Визначення і класифікація методів стерилізації ріжучих, оптичних та загально хірургічних інструментів.

 38. Основні методи стерилізації шовного матеріалу.

 39. Будова, принцип і режим роботи автоклаву, правила безпеки при роботі з автоклавом.

Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 • приготування дезинфікуючих розчинів та санітарна обробка приміщень стаціонарних відділень різного профілю;

 • приготування дезинфікуючих розчинів та підготовка до утилізації використаного одноразового інструментарію;

 • підготування інструментів до стерилізації і виконання передстерилізаційної обробки хірургічного інструментарію;

 • проведення проб на якість передстерилізаційної обробки;

 • проведення стерилізації хірургічного інструментарію в сухожаровій шафі;

 • здійснення укладки матеріалів медичного призначення в бікс;

 • забезпечення асептичності рук хірурга і операційного поля

 • проведення контролю якості стерилізації;

 • приготування та обробка рук розчином С-4, демонстрація правил одягання операційної білизни;

 • проведення обробки операційного поля;

 • накривання стерильного столу перев'язочної;

 • виготовлення серветок, тампонів, кульок для догляду за хірургічними хворими;

 • демонстрація стерилізації шовного матеріалу.

- організація транспортування хворого у операційну.

Література.

Основна:

 1. Гостищев В.К. Общая хирургия.- Москва: Медицина, 2001.- 608 с.

 2. Петров С.В. Общая хирургия. - С.-Пб: Изд-во "Лань", 2001.- 667 с.

 3. Скрипниченко Д.Ф. Хірургія.- Київ: “Вища школа”, 1992.- 581 с.

 4. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія. - Київ: Здоров'я, 1999. – 613 с.

 5. Волколаков Я.В. Общая хирургия. – Рига: "Медицина", 1989 – с. 327-359.

 6. Гостищев А.В. Практическое руководство по общей хирургии. – М: "Медицина", 1989.

 7. Стручков В.В. Общая хирургия. – М: "Медицина", 1988.

 8. Шалимов А.А., Грубник В.В., Ткаченко А.И., Осипенко О.В. Инфекцион-

ный контроль в хирургии. Киев, 2000, 172 с.

Додаткова:

 1. Апанасенко Г.А., Богуш С.А., Тросцінська Н.М. та ін. Сестринська справа.- Київ: Здоров’я, 1994.- 496 с.

 2. Наказ МОЗ СРСР від 31.07.1978 р. №720 “Про покращення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями та посилення заходів по боротьбі з внутрішньолікарняною інфекцією”.

 3. Палій Г.К. Антисептики у профілактиці і лікуванні інфекцій.- Вінниця: ВДМУ, 1997.- 197 с.

 4. Тарасюк В.С., Назаренко Н.І., Сметаніна Ж.М. Медична сестра в інфекційному контролі лікарні.- Вінниця: Нова книга, 2002.- 159 с.

Соседние файлы в предмете Хирургия