Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
т№2-десмургія.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
209.41 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

Національний медичний університет

Імені о.О.Богомольця

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри

загальна хірургія №2

протокол №21_ від 30.05.2011 р._

Завідувач кафедри

професор______________ Я.Й.Крижановський

(ПІП, підпис)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В КЛІНІЦІ З ДОГЛЯДУ

ЗА ХВОРИМИ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Навчальна дисципліна

Виробнича практика з догляду за хворими

Змістовний модуль № 2

Виробнича практика з догляду за хворими хірургічного профілю.

Тема заняття № 2

Організація роботи в чистій перев’язочній. Десмургія, перев’язочний матеріал. Типові бинтові пов’язки. Пов’язки на голову, шию, грудну клітку. Догляд за хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці.

Курс

2

Факультет

Медичний №1 та №4

Київ 2011

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Догляд за хворими є невід’ємною складовою частиною процесу лікування. Особливо нагальними стають питання догляду за пацієнтами в післяопераційному періоді, коли більшість з них знаходиться на постільному режимі, а наявність ран потребує виконання перев’язок та робить догляд більш складнішим. Ще Р. Верден зазначав, що кожний медичний працівник мусить уміти правильно накласти пов’язку, а кожний хірург зобов’язаний бути майстром у цій справі. Неправильно накладена пов’язка може призвести до серйозних ускладнень і мати такі наслідки, як і погано виконана операція. Крім цього, знання десмургії необхідне лікарю будь-якого фаху для надання першої медичної допомоги потерпілим.

Гострий, динамічний перебіг захворювання у оперованих хворих потребує підвищеної пильності і відповідальності при догляді за ними. Саме тому, завжди актуальним лишається вислів, що хірургічні хворі самостійно не одужують, їх виходжують.

Професія лікаря любого фаху вимагає вміння визначати стан хворого та вміло організувати не тільки лікування, але і догляд за пацієнтом. Хоча догляд за оперованими хворими відноситься до спеціального догляду і проводиться, як і загальний догляд, середнім та молодшим медичним персоналом, дані знання і навички необхідні всім лікарям. Останні розширяють теоретичний кругозір лікаря, допомагають вихованню важливих моральних якостей, притаманних лікарській професії - чуйному ставленню до хворих, гуманізму, милосердю, відданості громадському обов'язку.

 1. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:

  • Ознайомитись з будовою чистої перев’язочної і організацією роботи в ній та особливостями догляду за хворими.

  • Визначати види і властивості перев’язочного матеріалу.

  • Класифікувати м’які і тверді пов’язки.

  • Продемонструвати правила бинтування та типові бинтові пов’язки.

  • Вивчити особливості догляду за хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці.

  • Застосовувати бинтові пов’язки на голову, шию, грудну клітку.

  • Організувати догляд за хворим у післяопераційному періоді.

 1. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ:

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Анатомія людини

Описати особливості будови та взаєморозташування тканин та органів в організмі людини.

Фізіологія людини

Описати особливості функціонування органів, систем та окремих тканин в організмі людини.

Біологічна хімія

Визначати хімічну структуру речовин, що входять до складу біологічних тканин і наслідки їх взаємодії в процесі функціонування організму та при контакті з матеріалами медичного призначення.

Біологічна

фізика

Визначати та ідентифікувати параметри чинників фізичної дії на організм людини, що можуть спричиняти матеріали медичного призначення в ході їх застосування.

Мікробіологія

Описати основні групи та властивості бактеріальної флори.

Виробнича практика з догляду за хворими

Демонструвати основи догляду за хірургічними хворими.

Знати основні принципи дотримання асептики та антисептики в умовах хірургічного стаціонару.

Соседние файлы в предмете Хирургия