Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
хірургія 1 заняття.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
105.98 Кб
Скачать

V. Зміст заняття

Введення в хірургію

Перші відомості про хірургічні маніпуляції зявляються ще в далекій давнині.

За 2-4 тис. років до нашої ери різні хірургічні втручання виконувалися в Древньому Єгипті, Індії, Вавилоні, Древній Греції й Римі, Візантії й Китаєві. З лікарів цього періоду можна відзначити Гіппократа, Галена, Цельса, Авіценна, що поклали початок наукової хірургії. З лікарів середньовіччя можна відзначити Парацельса, Амбруаза Паре, Везалія й інших. Бурхливий розвиток хірургія набуває в 19 столітті після відкриття Луі Пастером збудників хірургічної інфекції й Лістером методу її запобігання, що стало основою антисептики.

Розвиток хірургії пов'язаний з такими іменами, як Петро І, Ломоносов М.В., Скліфосовский, Дяконів, Пірогов М.І. На Україні першим медичним навчальним закладом була Києво-Могилянська академія, яку заснував у 1671 р. Петро Могила. У другій половині ХІХ століття хірургічні клініки м.Харкова та Києва стають справжніми осередками хірургічної науки і практики в Україні. Викладання хірургії тут проводиться такими відомими вченими як В.О.Караваєв, М.М.Волкович, Ю.Шимановський. Багато видатних хірургів вийшло з навчальних закладів України, деякі з них очолювали хірургічні кафедри університетів, з іменами таких видатних хірургів як Волкович М.М., Кримов О., Вишневський О.О., Петровський В.В., Іщенко І., Коломійченко М., повязана організація нових хірургічних школ на Україні.

У 1957 році видатним хірургом Амосовим М.М. було створено у Києві вперше відділення серцевої хірургії, а у 1983 р. – організовано НДІ серцево-судинної хірургії.

У 50-х роках минулого століття починається формування анестезіологічної служби в Україні. При провідних хірургічних клініках організовуються анестезіологічні центри. У 1957 р. кафедру торакальної хірургії було перетворено на кафедру торакальної хірургії Київського інституту вдосконалення лікарів, яку очолив професор А.І.Трещинський.

Велику роль в удосконаленні діагностики та оперативних втручань при захворюваннях органів черевної порожнини відіграв НДІ клінічної та експериментальної хірургії, який створив та очолював академік О.О.Шалімов.

Організація хірургічної допомоги в Україні

Хірургічна допомога – одна з найбільш масових форм медичної допомоги.

Основу сучасної системи організації хірургічної допомоги складає система успадкована від колишнього СРСР. Ця допомога організована за територіальним принципом та етапністю її надання населенню країни з підпорядкуванням нижчого етапу вищому.

Організація передбачає максимальне наближення до місця проживання хворого медичної допомоги і забезпечується відповідними насамперед територіальними медичними установами.

Організація хірургічної допомоги включає, по висхідній, первинну медичну допомогу, кваліфіковану та спеціалізовану хірургічну допомогу.

Хірургічна допомога поділяється на швидку чи невідкладну, яку потребують хворі з гострими захворюваннями та пошкодженнями, та планову, яка здійснюється хворим з хронічними недугами. Первинна невідкладна медична допомога хворим з гострими хірургічними хворобами та травмами здійснюється бригадами швидкої допомоги, фельдшерсько-акушерськими пунктами та лікарями травмопунктів.

Кваліфікована невідкладна та планова хірургічна допомога надається в загальнохірургічних відділеннях, центральних районних міських та обласних лікарнях.

Розвиток хірургії привів до виділення в самостійні дисципліни травматології, ортопедії, онкології, урології, дитячої хірургії та інш., тому спеціалізована допомога надається у таких відділеннях. Велику роль у забезпеченні кваліфікованої та спеціалізованої допомоги населенню відіграють хірургічні клініки медичних університетів, які діють на базах загальнохірургічних відділень міських та обласних лікарень.

Соседние файлы в предмете Хирургия