Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
хірургія 1 заняття.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
105.98 Кб
Скачать

Структура хірургічної клініки стаціонара

Лікувальні заклади, в яких надається хірургічна допомога пацієнтам поділяється на 2 види: амбулаторний і стаціонарний. До амбулаторних відноситься – поліклініки, в яких існують хірургічні кабінети та відділення; а також станції швидкої та невідкладної допомоги. До стаціонарів відносять багатопрофільні і спеціалізовані клініки.

Стаціонари можуть бути призначені для надання екстреної допомоги і для надання допомоги в плановому порядку.

В основі організації хірургічного стаціонару лежить принцип дотримання правил асептики та антисептики. Це необхідно для профілакти раньової інфекції, створення умов для виконання операцій, обстеження і догляду за післяопераційними хворими. Основними структурними підрозділами хірургічного стаціонару є: приймальне відділення, лікувально-діагностичне відділення і операційний блок.

Санітарно-протиепідемічний режим приймального відділення лікарні

Приймальне відділення лікарні є частиною стаціонару, в якій проводять прийом і реєстрацію хворих, огляд, об'єктивне обстеження та первинну діагностику, санітарну обробку, транспортування хворих у лікувальне відділення, здійснюють довідково-інформаційну роботу. Крім того, в разі необхідності в приймальному відділенні надають невідкладну медичну допомогу.

При централізованій системі планування лікарень практично всі лікувальні та діагностичні відділення, в тому числі й приймальне відділення, знаходяться в одному корпусі. При децентралізованій (павільйонній) системі приймальне відділення розміщується в окремому корпусі або в одному з лікувальних корпусів, де знаходиться відділення реанімації, терапевтичне або хірургічне відділення. В деяких лікарнях центрального приймального відділення немає, а кожне лікувальне відділення здійснює прийом хворих самостійно.

Приймальне відділення має бути розмішене недалеко від в'їзду на територію лікарні і бути зручним для транспортування хворих — мати під'їзні асфальтовані доріжки, широкі сходи і двері для проходу з носилками.

Медична сестра приймального відділення оформляє документацію на хворих, які поступають у стаціонар.

В оглядовому кабінеті хворого оглядає черговий лікар, тут проводять термометрію, а іноді й інші обстеження, (наприклад, електрокардіографію).

Хворих із невстановленим діагнозом тимчасово, до встановлення діагнозу, залишають у діагностичних палатах, а хворих з підозрою на інфекційне захворювання — в ізоляторі.

При необхідності в процедурному кабінеті хворим надають невідкладну допомогу.

Санітарну обробку хворих, які поступають у лікарню, проводять у санпропускнику.

Поступлення хворих у стаціонар та їх реєстрація

У приймальне відділення - лікарні хворі поступають: 1) за направленням дільничного лікаря у разі неефективності амбулаторного лікування, так звана планова госпіталізація; 2) машиною «швидкої допомоги» при нещасних випадках, травмах, гострих захворюваннях чи загостреннях хронічних захворювань; 3) самостійно, без направлення, якщо хворому на вулиці стало погано і він сам звернувся в приймальне відділення; 4) у разі переведення з інших лікувально-профілактичних закладів.

Залежно від стану хворих їх або госпіталізують, або надають першу допомогу і направляють лікуватися за місцем проживання. Хворі, які потребують допомоги у відділенні реанімації, наприклад, хворі з інфарктом міокарда, поступають у відповідне відділення, обминаючи приймальне відділення.

Хворих, які поступають у стаціонар, у приймальному відділенні оглядає черговий лікар на наявність інфекційних захворювань та педикульозу. Оглядають шкірні покриви, волосисті ділянки тіла, зів, вимірюють температуру тіла.

Після вирішення лікарем питання про госпіталізацію, спосіб санітарної обробки і транспортування хворого медична сестра в реєстратурі приймального відділення оформляє відповідну медичну документацію: титульну сторінку історії хвороби (ф. 003-у), «Журнал реєстрації поступаючих хворих» (ф. 001-у). Всі дані про хворого медична сестра одержує від хворого, осіб, які його супроводжують, або медичного персоналу «швидкої допомоги». Медична сестра заповнює також «Статистичну карту вибулого зі стаціонару» (ф.066-у), яку вкладає в історію хвороби. Дані про хворого медсестра заносить в алфавітну книгу, яка є документом для довідкової служби.

Соседние файлы в предмете Хирургия