Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
т№5-6 -асепт Ант.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
282.62 Кб
Скачать

5. Методика організації навчального процесу на практичному занятті.

5.1. Підготовчий етап (25 хв).

5.1.1 Під час перевірки присутності викладач повинен оцінити зовнішній вигляд, форму одягу студентів, тобто пробірка виконання ними правил роботи у хірургічному стаціонарі, впровадження на практиці положень асептики і антисептики.

5.1.2.Подачу короткої інформації відносно актуальності теми можна висвітлити за допомогою 1-2 студентів. Викладач дає короткий коментар, підкреслює значення теми.

5.1.3. Початковий рівень підготовки студентів визначається шляхом вирішення одного з 4 варіантів з 15 письмових тестів формату А. У письмовій формі студент надає номер правильної відповіді на кожний тест.

Місце проведення : учбова кімната.

Забезпечення: схеми, рисунки і таблиці, що відображають зміст теми та сутність практичних навичок, зразки інструкцій, засобів, що використовуються для обробки операційного поля, рук хірурга до операції, перелік контрольних питань та стандартизовані тести, що відповідають об’єму теоретичного матеріалу, який повинен знати студент.

Теоретичні питання до заняття:

 • історичні аспекти виникнення та розвитку асептики;

 • види, особливості застосування асептики, переваги та недоліки окремих методів;

 • визначення понять асептика, стерилізація, дезинфекція, місця їх застосування, засоби та оснащення для проведення;

 • організаційно-структурні та санітарно-гігієнічні особливості роботи перев'язочної хірургічного відділення;

 • способи обробки рук хірурга, засоби для їх здійснення, переваги та недоліки окремих методів, обробка операційного поля;

 • структурно-організаційні особливості будови операційного блоку;

 • особливості санітарно-гігієнічного режиму операційної;

 • передстерилізаційна обробка хірургічного інструментарію;

 • способи стерилізації засобів медичного призначення, показання до застосування, їх переваги та недоліки;

 • загальні принципи будови та роботи автоклаву, режими парової стерилізації, види укладки матеріалів в бікс;

 • правила безпеки при роботі з автоклавом;

 • методи стерилізації ріжучих, оптичних приладів, загально хірургічних інструментів та виробів із гуми;

 • види та способи стерилізації шовного матеріалу;

 • контроль якості стерилізації;

 • зберігання стерильних матеріалів медичного призначення.

5.2. Основний етап (60 хв).

– проводиться індивідуально-груповим методом для професіонального тренінгу, оволодіння та вдосконалення практичних навичок для самостійної роботи у перев’язочній та операційному блоці .

Місце проведення : маніпуляцій ний кабінет, перев’язочна, та операційний блок.

Забезпечення: засоби для санітарної обробки приміщень та обладнання при ви конанні поточного, генерального прибирання, хірургічний інструментарій, засоби та оснащення, що застосовуються на етапах передстерилізаційної обробки хірургічного інструментарію, для обробки рук хірурга та операційного поля, перев’язувальний матеріал і операційна білизна, бікси, сухожарова шафа.

Метод проведення: самостійна робота студентів під контролем викладача, а саме:

 • приготування дезинфікуючих розчинів та санітарна обробка приміщень стаціонарних відділень різного профілю;

 • приготування дезинфікуючих розчинів та підготовка до утилізації використаного одноразового інструментарію;

 • виконання передстерилізаційної обробки хірургічного інструментарію;

 • проведення проб на якість передстерилізаційної обробки;

 • проведення стерилізації хірургічного інструментарію в сухожаровій шафі;

 • здійснення укладки матеріалів медичного призначення в бікс;

 • проведення контролю якості стерилізації;

 • приготування та обробка рук розчином С-4, одягання операційної білизни;

 • проведення обробки операційного поля;

 • виготовлення серветок, тампонів, кульок для догляду за хірургічними хворими.

Соседние файлы в предмете Хирургия