Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
т№5-6 -асепт Ант.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
282.62 Кб
Скачать

5.3. Заключний етап (27 хв).

Для кінцевого контролю теми кожний студент вирішує 2 ситуаційні задачі формату А . Оцінюючи стандартизовані відповіді доцільно задавати короткі усні питання. Загальна оцінка за практичне заняття виставляється за рейтинговим принципом. При цьому застосовується така система конвертації традиційних оцінок у балах.

“5” - 7 балів,

“4” – 5 балів,

“3” – 3 бала,

“2” – 0 балів.

При оцінювання навчальної діяльності студента з практичного заняття рекомендується використовувати наступні критерії:

 1. Вірні відповіді на 14 - 15 тестів – 3 бала,

12 – 13 тестів – 2 бала,

10 – 11 тестів – 1 бал

менше 10 тестів – 0 балів.

 1. Вірні розв’язані ситуаційні задачі – 2 бала.

 2. Успішно виконані практичні завдання 1 бал.

 3. Активність студентів під час самостійної роботи, практичне виконання правил деонтології та положень асептики – 1 бал.

Максимальна кількість 7 балів.

Викладач оголошує і виставляє оцінки у журналі обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.

Висловлення зауважень та пропозицій, відповіді на запитання.

На кінець заняття викладач коротко інформує студентів про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо підготовки до нього.

Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю

(таблиці, схеми, малюнки, графіки) додаються

Б. Задачі для самоконтролю:

1. У стерилізаційній виконувалася стерилізація білизни. Стерилізували паром у автоклаві під тиском 152,5 кПа /1,5 атм/ протягом 45 хвилин. По закінчені часу стерилізації і відключенні роботи апарату, робітник стерилізаційної випустив з автоклаву пар, відкрита кришка апарату, віконці біксів медсестра герметично закрила і віднесла в операційну. Чи правильно виконано послідовність дій? Яка помилка допущена медперсоналом на етапі доставки біксів в операційну.

А не витриманий режим стерилізації;

В не виконаний контроль якості стерилізації;

С не виконана просушка білизни у автоклаві після стерилізації;

Д не виконані норми транспортування біксів;

Е все виконано вірно.

Вірна відповідь – Е.

2. Після операції з приводу гнійного процесу хірургічний інструмент ретельно промили під проточною водою "йоржем" з милом, обполоскали і поклали в кип'ятильник для стерилізації. Стерилізація тривала 15 хвилин, після чого інструменти віднесли в операційну. Вкажіть, які допущені помилки?

А не проведена дезинфекція хірургічного інструментарію;

В не проведена механічна очистка інструментарію в миючому розчині;

С не проведено обезсолення хірургічного інструментарію;

Д не проведена просушка простерилізованих інструментів;

Е порушені всі норми проведення передстерилізаційної обробки та стерилізації.

Вірна відповідь – Е.

3. Операційна медична сестра відкрила бікс із білизною після проведення стерилізації, щоб накрити стіл перед операцією. Білизна волога, сірка не розтопилася. Чи можна користуватися такою білизною?

А можна, але після просушки білизни;

В можна, але після проведення бактеріологічного контролю;

С можна, але лише для проведення операцій з приводу гнійних процесів;

Д не можна тому, що порушений режим парової стерилізації;

Е не можна тому, що застосування вологої білизни заборонено.

Вірна відповідь – Д.

4. Під час накладення швів на рану студент рукою у рукавичці поправив маску на своєму обличчі і продовжував далі асистувати. Ніхто цього не помітив. Чи може студент продовжувати асистувати?

А може, але за умов не доторкатися до країв рани;

В може, але після заміни рукавичок;

С може, але після заміни маски;

Д не може тому, що у студента виникла небезпека інфікування бактеріями хворого;

Е може, але після повторної обробки рук та переодягнення операційної білизни.

Вірна відповідь – Д.

5. При проходженні виробничої практики студентом 3 курсу в якості медичної сестри перев’язочної хірургічного відділення, перед останнім була поставлена задача здійснити передстерилізаційну обробку використаного хірургічного інструментарію. В чому полягає послідовність його дій ?

А промивання під проточною водою, знезаражування інструментів у розчині дезінфектантів, механічна очистка у миючому розчині, ополіскування під проточною водою, знесолення;

В механічна очистка у миючому розчині, промивання під проточною водою, знезаражування інструментів у розчині дезінфектантів, ополіскування під проточною водою, знесолення;

С механічна очистка у миючому розчині, ополіскування під проточною водою та знесолення, знезаражування інструментів у розчині дезінфектантів, промивання під проточною водою;

Д знезаражування інструментів у розчині дезінфектантів, промивання під проточною водою, механічна очистка у миючому розчині, ополіскування під проточною водою та знесолення;

Е знезаражування інструментів у розчині дезінфектантів, механічна очистка у миючому розчині, ополіскування під проточною водою та знесолення.

Вірна відповідь – А.

6. При проходженні виробничої практики студентом 3 курсу в якості медичної сестри перев’язочної хірургічного відділення, перед останнім була поставлена задача здійснити стерилізацію хірургічного інструментарію. Де і яким чином повинен провести останню студент ?

А в автоклаві при Р – 1,1 атм, t – 160 оС та експозиції 30 хв;

В в автоклаві при Р – 2 атм, t – 132 оС та експозиції 45 хв;

С в сухожаровій шафі при t – 180 оС та експозиції 60 хв.

Д в сухожаровій шафі при t – 160 оС та експозиції 120 хв;

Е всі варіанти підходять.

Вірна відповідь – С.

7. При проходженні виробничої практики студентом 3 курсу в якості медичної сестри операційного відділення останньому було запропоновано допомогти у проведенні генерального прибирання операційного залу. В чому полягає послідовність його дій ?

А проведення 1 раз на тиждень загального вологого прибирання з включенням бактерицидної лампи;

В проведення загального вологого прибирання дезинфікуючим розчином, включення бактерицидної лампи;

С двічі проведення загального вологого прибирання дезинфікуючим розчином, включення бактерицидної лампи;

Д обприскування стелі, стін та підлоги дезинфікуючим розчином, видалення останнього шляхом протирання, проведення загального вологого прибирання, включення бактерицидної лампи;

Е всі варіанти можливі в залежності від видів проведених операцій на протязі тижня.

Вірна відповідь – А.

8. На практичному занятті, при відвідуванні операційної, студенту було запропоновано стати асистентом на оперативному втручанні. В чому полягає послідовність його дій при обробці рук первомуром перед оперативним втручанням ?

А занурення на 1 хв в розчин первомуру, осушення стерильними серветками, обробка на протязі 5 хв 70о спиртом;

В попереднє миття протягом 1 хв під проточною водою з милом двома щітками, занурення на 1 хв в розчин первомуру, осушення стерильними серветками;

С попереднє миття протягом 1 хв під проточною водою з милом, занурення на 1 хв в розчин первомуру, осушення стерильними серветками;

Д обробка на протязі 5 хв 70о спиртом, занурення на 1 хв в розчин первомуру, осушення стерильними серветками;

Е попереднє миття протягом 1 хв під проточною водою з милом, занурення на 1 хв в розчин первомуру, осушення стерильними серветками, обробка кінчиків пальців 5% спиртовим розчином йоду.

Вірна відповідь – С.

9. На практичному занятті, при відвідуванні операційної, студент мав асистувати хірургу на оперативному втручанні з приводу гострого апендициту. Лікар запропонував майбутньому колезі обробити та сформувати операційне поле та провести розтин м’яких тканин. В чому полягає послідовність його дій ?

А обробка передньої черевної стінки 5% спиртовим розчином йоду, обкладка зони оперативного доступу білизною, обробка двічі обкладеної зони 5% спиртовим розчином йоду, розтин м’яких тканин;

В обробка двічі передньої черевної стінки 5% спиртовим розчином йоду, обкладка зони оперативного доступу білизною, обробка обкладеної зони 5% спиртовим розчином йоду, розтин м’яких тканин;

С обробка передньої черевної стінки 5% спиртовим розчином йоду, обкладка зони оперативного доступу білизною, обробка тричі обкладеної зони 5% спиртовим розчином йоду, розтин м’яких тканин;

Д обробка тричі передньої черевної стінки 5% спиртовим розчином йоду, обкладка зони оперативного доступу білизною, розтин м’яких тканин;

Е обробка тричі передньої черевної стінки 5% спиртовим розчином йоду, обкладка зони оперативного доступу білизною, обробка обкладеної зони 5% спиртовим розчином йоду, розтин м’яких тканин.

Вірна відповідь – Е.

10. При проходженні виробничої практики студентом в якості медичної сестри операційного відділення багато профільної лікарні останньому було запропоновано здійснити укладку матеріалу, що потрібний для роботи відділення наступного дня, в бікси для подальшої стерилізації. Яким чином він повинен здійснити вищезазначене ?

А провести універсальну укладку з закладкою в бікси матеріалу та операційної білизни, розрахованих на типову операцію;

В провести видову укладку з закладкою в бікси визначеного виду перев'язочного матеріалу чи операційної білизни;

С провести цілеспрямовану укладку з закладкою в бікси матеріалу та операційної білизни, розрахованих на заплановані операції;

Д провести видову укладку з закладкою в бікси матеріалу та операційної білизни, розрахованих на заплановані операції;

Е провести універсальну укладку з закладкою в бікси визначеного виду перев'язувального матеріалу чи операційної білизни.

Вірна відповідь – А.

11. На практичному занятті, при відвідуванні перев'язочної, студенту запропоновано замінити на робочому місці сестру при проведенні перев'язки. В чому полягають особливості дотримання правил асептики при виконанні останнім зазначеної роботи ?

А передача лікарю інструментів та перев'язувального матеріалу зі столу стерильними обробленими руками в рукавичках;

В передача лікарю інструментів та перев'язувального матеріалу зі столу кінцем корнцанга, що був занурений у 6% розчин перекису водню;

С передача лікарю інструментів та перев'язувального матеріалу зі столу взятим зі столу стерильним пінцетом;

Д передача лікарю стерильного пінцету для подальшого самостійного брання останнім інструментів та перев'язувального матеріалу зі столу;

Е всі запропоновані варіанти можливі та відповідають правилам асептики.

Вірна відповідь – А.

12. В операційній тривалий час йшла операція, при якій була розкрита гнійна порожнина. В чому і якими засобами буде проводитися підготовка операційної до подальшої роботи ?

А. проведення поточного прибирання єдиною ганчіркою операційного блоку з використанням 0,5% розчину хлорантаїну ;

В. проведення поточного прибирання двічі з інтервалом в одну годину ганчіркою операційного блоку з використанням 0,5% розчину хлорантаїну;

С. проведення заключного прибирання із застосуванням ганчірок окремо для підлоги, стін, предметів та оснащення операційного залу з використанням 0,2% розчину хлорантаїну;

Д проведення генерального прибирання із застосуванням ганчірок окремо для підлоги, стін, предметів та оснащення операційного залу з використанням 0,2% розчину хлорантаїну ;

Е УФ-опромінення операційного залу на протязі 2 годин.

Вірна відповідь – С.

13. В ендоскопічному кабінеті медична сестра готує до роботи оптичні системи ендоскопів та гумові і пластикові катетери. Який антисептик найбільш доцільно використати для стерилізації цих систем? Яка експозиція часу необхідна для проведення надійної стерилізації?

А оптичні системи ендоскопів занурюють у розчин сулеми, при експозиції по часу на 1 годину , гумові та пластикові катетери на 2 години.

В. оптичні системи ендоскопів занурюють у розчин перманганату калію, при експозиції по часу на 45 хвилин, гумові та пластикові катетери на 1 годину.

С. оптичні системи ендоскопів занурюють у розчин нітрату срібла, при експозиції по часу на 1 годину , гумові та пластикові катетери на 2 години.

Д. Оптичні системи ендоскопів стерилізують парами формаліну, гумові та пластикові катетери піддають стерилізації шляхом автоклавування

Е. Всі металеві, оптичні, гумові, пластикові інструменти та катетери піддають стерилізації шляхом погруженням останніх на 1 годину у розчин карболової кислоти .

Вірна відповідь – С.

14. Після автоклавування хірургічної білизни працівниця закрила віконце на біксі і написала на бірці дату стерилізації. Протягом якого часу буде вважатися стерильним даний матеріал, якщо бікс не відкривати? Якщо бікс відкрити, чи необхідно виконувати переукладку ? Як поступити з контролем стерилізації?

А. Стерильним бікс вважається при закритих віконцях на протязі 3 діб. При повторній стерилізації переукладку виконувати не потрібно, а у такому ж незміненому стані із закритими віконцями погрузити у автоклав.

В. Стерильним бікс вважається при закритих віконцях на протязі 5 діб. При повторній стерилізації переукладку виконувати не потрібно, а у такому ж незміненому стані із відкритими віконцями погрузити у автоклав.

С. Стерильним бікс вважається при закритих віконцях на протязі 10 днів. При повторній стерилізації потрібно виконувати переукладку, замінити індикатор стерильності із відкритими віконцями погрузити у автоклав.

Д. Стерильним бікс вважається при закритих віконцях на протязі 2 діб. При повторній стерилізації переукладку виконувати не потрібно, повторно укласти індикатор стерильності із відкритими віконцями погрузити у автоклав.

Е. Стерильним бікс вважається при закритих віконцях на протязі 10 днів. При повторній стерилізації повністю замінити вміст бікса і з закритими віконцями погрузити у автоклав.

Вірна відповідь – Д.

15. Для стерилізації синтетичного шовного матеріалу (капрон, нейлон, тефлон та ін.) операційна медсестра використовує один з методів, який є найменш руйнівним для даного матеріалу і найбільш ефективним? Як і скільки часу зберігається шовним матеріал після стерилізації?

А. найменш руйнівним і найбільш ефективним методом стерилізації є кип’ятіння з наступним зберіганням шовного матеріалу у розчині карболової кислоти на протязі 10 діб

В. найменш руйнівним і найбільш ефективним методом є стерилізація паром під тиском з наступним зберіганням шовного матеріалу у розчині спирту на протязі 10 діб .!

С. найменш руйнівним і найбільш ефективним методом стерилізації є замочування у розчині спирту з наступним зберіганням шовного матеріалу у розчині спирту на протязі 1 місяця.

Д. найменш руйнівним і найбільш ефективним методом стерилізації є замочування у розчин Люголя з наступним зберіганням шовного матеріалу у розчині Люголя на протязі 10 діб .

Е. найменш руйнівним і найбільш ефективним методом є стерилізація у сухо жаровому шафі під тиском з наступним зберіганням шовного матеріалу у розчині спирту на протязі 10 діб .

Вірна відповідь – В.

16. Операційна сестра стерилізацію певних інструментів здійснює у середовищах, які не мають агресивного впливу на їх робочі поверхні. Які інструменти, як довго і яким методом найкраще стерилі­зувати ?

А. Ріжучі інструменти та інструменти з оптичною системою використовуються один раз, у подальшому використовуються тільки для технічних нужд.

В. Ріжучі інструменти та інструменти з оптичною системою повторно стерилізуються у гама камері і зберігаються у на протязі 24 годин.

С. Ріжучі інструменти та інструменти з оптичною системою медсестра здійснює у параформаліновій камері на протязі 24 годин, вони зберігаються у невикористаному стану на протязі 10 днів .

Д. Ріжучі інструменти та інструменти з оптичною системою медсестра здійснює шляхом кип’ятіння на протязі 45 хвилин у содовому розчині, зберігаються на протязі доби на операційному столі.

Е. Ріжучі інструменти та інструменти з оптичною системою медсестра здійснює окремо на лотку у сухо жаровій шафі , після охолодження шафи готові до використання на протязі 1 доби.

Вірна відповідь – С.

17. Медична сестра закінчила стерилізацію біксів у автоклаві. Яку роботу з біксами необхідно виконати в певній послідовності після закінчення стерилізації?

А. Проконтролювати стерильність матеріалу, промаркірувати , витягнути з камери , відкрити для охолодження

В. Протерти бікси насухо, провірить їх стерильність, принести в операційний зал, відкрити для користування

С. Витягнути бікси з камери автоклаву, закрити шторки бічних отворів, зберігати на протязі доби не відкриваючи без необхідності

Д. промаркірувати бікси (проставити дату стерилізації),виконати контроль стерильності Е. Витягнути бікси з камери автоклаву, закрити шторки бічних отворів бікса, в операційному залі відкрити для встановлення контролю на стерильність .

Вірна відповідь – С.

18. Після тривалих обробок рук до операції розчином С-4 , на складові розчину появилася алергічна реакція на шкірі рук хірурга. Який з методів обробки рук хірурга можна вважати альтернативою, що вважається його основним компонентом і яка тривалість обробки рук за цим методом ?

А. В разі виникнення алергічної реакції на розчин С-4 альтернативним методом обробки рук хірурга може слугувати 96% спирт, який має гарні антисептичні та дубильні властивості з тривалістю обробки по 5 хв . кожну кисть. ; Використовуються Антисептична дія.

В. В разі виникнення алергічної реакції на розчин С-4 альтернативним методом обробки рук хірурга може слугувати 0,5% р-н нашатирного спирту, який має гарні антисептичні з тривалістю обробки салфеткою по 3 хв. кожну руку. Використовуються Антисептична дія.

С. Обробка рук хірурга 20% розчином хлоргексидину. Обробляють змоченим тампоном кожну руку по 3 хвилини.

Д. При обробці рук в разі алергічної реакції перехід на сучасні засоби – наприклад стериліум (з рази по 3 хвилини протираються кисті після помивки рук з милом під краном з водою), останній володіє достатніми антисептичними властивостями при широкій доступності та дешевизні.

Е. В разі виникнення алергічної реакції на розчин С-4 альтернативним методом обробки рук хірурга може слугувати любий другий метод,, що не викликає алергічної реакції, незалежно від складу і концентрації основних компонентів.

Вірна відповідь – В.

19. Для контролю за стерильністю вмісту біксів після стерилізації у автоклаві використовують різні методики. В які строки, яким способом найбільш достовірно можна встановити стерильністю біксів ?

А. Використання негайно після стерилізації бактеріологічного методу дає остаточне заключення про стерильність.

В. Дотримання високої температури під певним тиском у автоклаві є критерієм надійної стерилізації

С. Розплавлення сірки у пробірці під кришкою вказує на високу температуру в автоклаві і встановлюється зразу ж після відкриванні віконець.

Д. Використання негайно після стерилізації бактеріологічного методу дає остаточне заключення про стерильність після одержання результатів посіву вмісту бікса на поживні середовища – на 5-7 день.

Е. Індикаторний папірець змінює свій колір, що вказує на достатню температуру у біксі і є критерієм стерильності матеріалу пригідним зрізу ж до використання.

Вірна відповідь – Е.

20. Під час виконання перев’язок медичний персонал повинен придержуватися певних положень, обов’язків, та правил. Які положення виступають для створення благоприємних умов на перше місце ? Хто їх повинен виконувати?

А. Правильність використання інструментарію, медикаментів , перев’язочного матеріалу всім персоналом перев’язочної.

В. Дотримання всіма учасниками перев'язок правил асептики і антисептики

С. Своєчасне та якісне ведення медсестрою документації

Д. Термінове направлення матеріалу (вмісту рани, тканин) санітаркою на

гістологічне, бактеріологічне дослідження.

Е. Постійний бактеріологічний контроль лікарем за стерильністю інструментів, перев’язочного матеріалу, білизни.

Вірна відповідь – В.

В. Тести для самоконтролю:

 1. Існують наступні види прибирання операційної, крім:

А попереднє;

В поточне;

С профілактичне;

Д заключне;

Е генеральне.

Вірна відповідь – А.

 1. Територія операційного блоку має наступні зони, крім:

А стерильна зона;

В зона суворого режиму;

С зона обмеженого режиму;

Д зона спеціального режиму;

Е зона загальнолікарняного режиму.

Вірна відповідь – В.

 1. До складу миючого розчину при проведенні передстерилізаційної очистки не входить:

А перекис водню;

В миючий засіб;

С мурашина кислота;

Д вода питна;

Е інгібітор корозії.

Вірна відповідь – С.

 1. З метою контролю якості проведення передстерилізаційної очистки не застосовують наступну пробу:

А азопірамову;

В амідопіринову;

С бензидинову;

Д тимолову;

Е з реактивом “Факел-2”.

Вірна відповідь – Е.

 1. Який із препаратів необхідно використовувати при кандидомікозі ?

А мономіцин;

В сульфадимезин;

С ністатин;

Д стрептоміцин;

Е пеніцилін.

Вірна відповідь – С.

 1. При стерилізації у автоклаві враховується час після нагріву стерилізатора до робочої температури. Протягом якого міні­мального часу стерилізуються інструменти в автоклаві при тиску 2 атм і температурі 132°С?

А 20 хв.;

В 35 хв.;

С 45хв.;

Д 1 година;

Е 1год.30хв..

Вірна відповідь – А.

 1. Яка дія перекису водню виражена найбільш слабо ?

А антимікробна;

В піноутворююча;

С миюча;

Д окислююча;

Е протигрибкова.

Вірна відповідь – Е.

8. Хто є основоположником асептичного методу в хірургії ?

А Пирогов;

В Лістер;

С ІІастер;

Д Бергман;

Е Земмельвейс.

Вірна відповідь – В.

9. Які задачі асептики ?

А знищення інфекції в рані;

В знищення інфекції в організмі хворого;

С знищення інфекції в матеріалах, що стикаються з раною;

Д видалення з рани сторонніх тел;

Е контроль якості стерилізації хірургічного інструментарію.

Вірна відповідь – С.

10. Спосіб стерилізації шовного матеріалу із синтетичної нитки ?

А за методом Кохера;

В кип'ятіння у воді 20 хв;

С у розчині діхлориду ртуті;

Д у парах формальдегіду;

Е за методом Клаудіуса.

Вірна відповідь – А..

11. Найбільш надійний метод контролю за стерилізацією білизни ?

А бактеріологічний;

В плавлення антипірину;

С плавлення сірки;

Д плавлення резорцину;

Е фізичний.

Вірна відповідь – А.

12. Частота зміни етилового спирту при збереженні стерильного шовку?

А кожні 3 днів;

В кожні 5 днів;

С кожні 10 днів;

Д 1 раз в 15 днів;

Е 1 раз у місяць.

Вірна відповідь – С.

13. Як треба стерилізувати шовний матеріал із синтетики ?

А як і шовк за методом Кохера;

В кип'ятити 20 хв;

С опустити на 2 години в розчин сулеми 1:1000;

Д у парах формаліну;

Е повітряним методом стерилізації.

Вірна відповідь – Е.

14. Який метод для контролю стерилізації білизни с найбільш надійним ?

А плавлення сірки;

В плавлення антипірину;

С плавлення амідопірину;

Д плавлення сечовини;

Е плавлення аспірину.

Вірна відповідь – Д.

15. В чому полягає боротьба з контактною інфекцією ?

А в стерилізації кетгуту;

В в стерилізації інструментів;

С в опроміненні лампами УФО;

Д в вологому прибиранні операційної;

Е в антибіотикопрофілактиці.

Вірна відповідь – А.

16. В чому полягає боротьба з імплантаційною інфекцією ?

А в митті рук;

В в застосуванні йоду і спирту;

С в стерилізації матеріалу для швів;

Д в скороченні терміну операції;

Е в опроміненні лампами УФО.

Вірна відповідь – Д.

17.. Що потрібно стерилізувати в автоклавах під тиском ?

А кетгут;

В капронові нитки;

С оптичні прилади;

Д перев'язочний матеріал;

Е ріжучі інструменти.

Вірна відповідь – Д.

18. Як проводиться стерилізація оптичних приладів?

А кип'ятінням;

В паром під тиском;

С в сухожаровій шафі;

Д в парах формальдегіду;

Е розчином С-4.

Вірна відповідь – В.

19. Засіб обробки рук за Спасокукоцьким – Кочергінима ?

А розчин ртуті діхлориду;

В розчин аміаку;

С стерильні щітки;

Д розчин перекису водню;

Е розчин С-4.

Вірна відповідь – Д.

20. Обробка операційного поля за Гроссіхом-Філончіковим полягає в:

А змазуванні шкіри розчином спирту і таніну;

В обмивання шкіри 0,5% розчином нашатирного спирту;

С багаторазове змазування шкіри 96° спиртом;

Д багаторазова обробка шкіри 5% йодом;

Е багаторазова обробка шкіри розчином С-4.

Вірна відповідь – В.

21. При якому способі обробки рук хірурга не можна використовувати настойку йоду для змазування пальців ?

А спосіб Фюрбрінгера;

В обробка розчином С-4;

С обробка діоцидом;

Д спосіб Альфельда;

С спосіб Бруна.

Вірна відповідь – Е.

22. Який спосіб з перерахованих не передбачає обробку рук з милом у проточній воді ?

А за Фюрбрінгером;

В за Бруном;

С за Альфельдом;

Д за Спасокукоцьким-Кочергіним;

Е обробка розчином первомуру.

Вірна відповідь – А.

23. Назвіть найбільш достовірний спосіб контролю стерилізації ?

А бактеріологічний;

В метод Мікулича;

С плавлення кристалічних речовин;

Д інструментальний;

Е мікроскопічний.

Вірна відповідь – С.

24. Стерилізація інструментів з оптикою в парах формаліну триває:

А 1/2 години;

В 2 години;

С 24 години;

Д 48 годин;

Е більше 48 годин.

Вірна відповідь – С.

25. Для попередження забруднення повітря операційної хірургічного відділення в операційній повинна бути передбачена вентиляція ?

А тільки приточна;

В приточно-витяжна з переважанням притоку;

С приточно-витяжна, рівна за об’ємами притоку і витяжки;

Д тільки витяжна;

Е в даному випадку принцип вентиляції не має суттєвого значення.

Вірна відповідь – С.

26. Яка друга назва транзитної мікрофлори шкіри ?

А нормальна;

Соседние файлы в предмете Хирургия