Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма ознайомчої практики метод вказівки.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
103.42 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Державний заклад

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій і туризму

Кафедра туризму та готельного господарства

Г. П. Щука

ПРОГРАМА ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів 1-го курсу

спеціальності

6.140101 „Готельно-ресторанна справа”

заочної форми навчання

Луганськ

ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” 2011

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

Практика проводиться на підприємствах (організаціях), де є умови для виконання повного обсягу завдання практики. Бази практики визначаються керівництвом ІТОТТу ЛНУ імені Тараса Шевченка. З базами попередньо укладаються відповідні угоди. Кожен студент має право, за згодою кафедри туризму та готельного господарства, самостійно підбирати для себе базу проходження практики.

Базами практики можуть бути: готельні комплекси, готелі, мотелі та інші суб’єкти підприємництва з надання готельних послуг; суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють надання послуг розміщення та мають відповідну ліцензію; закордонні бази практики, з якими є договори про співпрацю. Підготовка до роботи студента за кордоном проводиться відповідними структурними підрозділами університету за умови виконання студентом усіх вимог діючого українського законодавства та країни перебування.

Основною базою практики для студентів 1 курсу спеціальності „Готельно-ресторанна справа” є науково-навчально-виробнича лабораторія „Готель”.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює керівник практики від університету. Навчально-методичне керівництво та виконання програми практики забезпечує кафедра туризму та готельного господарства, яка розподіляє студентів на практику.

Закріплення студентів за базами практики та призначення керівників від кафедри оформляється наказом ректора університету.

Зміст, кількість та обсяг практичного матеріалу, що збирається студентом під час практики, залежить від теми наукового дослідження студента, типу та виду об’єкту дослідження, можливостей і бажання бази практики надати потрібну інформацію та погоджується студентом з керівником роботи.

Після закінчення практики студенти складають письмовий звіт про виконання програми практики та індивідуального завдання. Звіт практики повинен відповідати вимогам усіх розділів програми, індивідуального завдання, з обов’язковим врахуванням вимог єдиного стандарту документації та діючими на кафедрі правилами.

Спочатку звіт підписується та оцінюється безпосередньо керівником від бази практики. Керівник практики від підприємства також складає характеристику на студента-практиканта, яку особисто підписує.

Письмовий звіт разом із щоденником і характеристикою подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт про практику захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем кафедри (зараховано / незараховано).

Комісія приймає залік з практики у визначені за розкладом дні, але не пізніше початку нового навчального семестру. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно, при виконанні умов, визначених завідувачем кафедри туризму та готельного господарства.

Студент, який втретє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з університету.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.