Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці Лекція №1 (тези).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
113.66 Кб
Скачать

Охорона праці Лекція №1 (2 години) - Тези

Тема лекції: Мета та завдання кусу.

Основні визначення в галузі охорони праці

ПЛАН

І. Вступ.

  1. Основні етапи розвитку охорони праці.

ІІ. Предмет, структура, зміст та мета курсу.

2.1. Основні поняття в галузі охорони праці, їх визначення, терміни та класифікація.

ІІІ. Державне управління охороною праці.

3.1. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

3.2. Державні нормативні акти про охорону праці.

3.3. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.

3.4. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці.

3.5. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

ІV. Система управління охорони праці (СУОП)

4.1. Основні завдання і функції СУОП.

4.2. Планування роботи з охорони праці.

4.3. Контроль за станом охорони праці.

4.4. Служба охорони праці на виробництві.

4.5. Навчання з охорони праці.

І. ВСТУП

У мирний час люди отримують каліцтва, стають інвалідами або вмирають:

- За даними Всесвітньої організації охорони праці, смертність від нещасних випадків (н.в.) на сьогодні займає 3-є місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань.

- За розрахунками Німецької ради підприємців їх наслідки коштують у 10 разів дорожче, ніж вартість заходів щодо їх попередження. В Україні ця різниця ще більша.

- Фахівці (МОП) підрахували, що економічні витрати, складають 1% світового валового національного продукту (можна забезпечити харчування протягом року близько 75 млн. людей). У 2003-2004р.р. кількість н. в. на виробництві зросла і становила 150 млн. чол. щорічно (250 тис. загинуло).

Найбільш небезпечною в Україні є вугільна промисловість. Так на 1 млн. тон вугілля гине 5 шахтарів (у США - в 100 разів нижче).

Зареєстровано, що у середньому на кожні 1000 жителів загинуло у:

 • Дніпропетровській області - 1,7 особи

 • Донецькій - (1,67)

 • Запорізькій - (1,66)

 • Херсонській - (1,64)

 • Кіровоградській (1,61)

 • Чернігівській (1,58)

 • Одеській (1,53) областях.

У цих районах загинуло > 40 тис. чоловік, що становить 55% загальної кількості травмованих зі смертельними наслідками в Україні.

  1. Основні етапи розвитку охорони праці (самостійне вивчення)

Ці питання завжди супроводжували розвиток цивілізації.

- Ще за 380 р. до н. е. Гіппократ звернув увагу на шкідливий вплив пилу на організм рудокопів.

- Лікар епохи Відродження – Парацєльс описав важкі умови праці, якими вирізнялися гірничорудні та металургійні підприємства.

- М.В. Ломоносов у 1752 р. написав основоположну працю про безпеку в гірництві.

- І. М. Сєченов, у своїй праці “Нарис робочих рухів людини” (1907 р.) науково обґрунтував роль центральної нервової системи та органів чуття людини.

Зараз в Україні займаються питаннями охорони праці:

• Національний науково-дослідний інститут (НДІ) охорони праці;

• державний НДІ техніки безпеки хімічних виробництв;

• інститут медицини праці;

• український НДІ пожежної безпеки;

• галузеві НДІ;

• проектно-конструкторські установи;

• навчальні заклади.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.