Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц-я 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
55.3 Кб
Скачать

3. Принципи економічного аналізу, його предмет та об’єкти.

Принципи економічного аналізу:

1. Принцип науковості

Передбачає використання найновіших досягнень економічних, технічних, фундаментальних, соціальних наук і методології аналізу господарської діяльності.

2. Принцип об'єктивності аналітичних висновків

Передбачає дослідження реальних явищ і процесів господарської діяльності, причинно-наслідкових взаємозв'язків за достовірними даними, використання офіційної статистичної та фінансової звітності.

3. Принцип системності і комплексності. Вимагає розгляду всіх явищ і процесів господарської діяльності як складових єдиної системи, що взаємопов'язані. Кожен об'єкт можна представити як систему, що складається з основних елементів: вхід, процесор, вихід, зворотній зв'язок.

4. Принцип оперативності

Вимагає проведення економічного аналізу своєчасно і чітко з негайним втіленням в життя його висновків.

5. Принцип конкретності і дієвості

Вимагає дослідження актуальних питань і головних напрямків господарської діяльності та використання висновків і рекомендацій в подальшому управлінні підприємством.

Предметом економічного аналізу є методика вивчення фінансово-господарської діяльності підприємств, їх структурних підрозділів чи об'єднань з метою підвищення ефективності діяльності.

Об’єкти аналізу – насамперед окремі економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники. Усі об’єкти аналізу у своїй сукупності є предметом економічного аналізу. Об’єктами аналізу, наприклад, можуть бути виробнича, та комерційна діяльність, наявність і використання ресурсів, якість продукції та прибуток, ритмічність виробництва тощо.

4. Структура аналітичного процесу та класифікація економічних показників.

Аналітичний процес складається з кількох видів самостійних робіт, кожна з яких поділяється на самостійні операції.

Аналітична операція - це сукупність дій над цифровим матеріалом з метою отримання аналітичних показників. Бувають трьох видів:

1. Механічні - пошук і отримання різноманітних нормативних, звітних та поза облікових даних, їх фіксація, запис у формі таблиць, передача і зберігання.

2. Переробка - виконання різноманітних аналітичних розрахунків за допомогою методів економічного аналізу та інших дій, а також систематизація, групування і упорядкування отриманих досліджень.

3. Творчі - складення і формування аналітичних висновків, розробка рекомендацій та пропозицій щодо подальшого управління господарськими процесами; використання нестандартних і новітніх способів обробки аналітичної інформації та її упорядкування.

Всі типи операцій тісно взаємопов'язані. Вдосконалення економічного аналізу іде в напрямку скорочення, спрощення механізації механічних та переробних операцій, а застосування системного підходу дозволяє формалізувати та уніфікувати творчі операції.

Економічний аналіз базується на дослідженні ряду аналітичних показників господарської діяльності, що сформовані в систему.

Система показників - це впорядкована їх множина, в якій кожен показник дає кількісну чи якісну характеристику певної сторони господарської діяльності, має властивості звідності (агрегування) і подільності, пов'язаний з іншими, але не дублює їх (наприклад, таблиця основних техніко-економічних показників).

Аналітичні показники можна класифікувати за рядом ознак:

1. По відношенню до результату діяльності:

- факторні - впливають на результативні.

- результативні - показники, що зазнають впливу різних факторів.

2. За змістом досліджуваних економічних явищ:

- кількісні - характеризують розміри об'єктів, ресурсів.

- якісні - характеризують суттєві властивості та ефективність використання ресурсів.

3. За характером відображення економічних явищ:

- натуральні;

- умовно-натуральні;

- вартісні;

- трудові.

4. За ступенем охоплення:

- загальні - характеризують результати роботи підприємства, незалежно від галузі.

- часткові - мають галузеву специфіку.

В економічному аналізі використовується три основних форми представлення результатів дослідження:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.