Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GİGİYENA testlar FUL.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.08.2019
Размер:
1.39 Mб
Скачать

Bölmə 3. Uşaq və yeniyetmə gigiyenası

402## 3 1 2

Yaş rejimlərin fizioloji əsasını nə təşkil edir?

A)) Mərkəzi sinir sistemin inkişafının xüsusiyyətləri

B) Uşağın cinsi

C) Motor funksiyalarının inkişafının xüsusiyyətləri

D) Görmə və eşitmə analizatorların inkişafının xüsusiyyətləri

E) Maddələr mübadiləsinin spesifikası

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

403## 3 1 2

Məktəbəqədər müəssisələrində təlim-tərbiyyə rejiminin yaş əlamətlərinə görə ayırd edilməsində daha əhəmiyyətli məsələ nə sayılır?

A)) Sağlamlığın vəziyyəti

B) Uşağın yaşı

C) Cinsi

D) Fiziki hazırlığı

E) Ailənin həyat tərzi

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

404## 3 2 2

Ümumi tipli məktəbəqədər müəssisələrində qrupların tutumu uşağın yaşından asılı olaraq, 1-3 yaşlı uşaq üçün bu tutum nə qədərdir?

A)) 20 uşaq

B) 10

C) 12

D) 20

E) 25

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

405## 3 2 2

3 yaşından artıq fonetik qüsurları olan uşaqlar üçün məktəbəqədər müəssisələrdə qrupların tutumu nə qədərdir?

A)) 12

B) 6

C) 8

D) 10

E) 15

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

406## 3 1 3

Məktəbəqədər müəssisələrində gəzintini nə ilə bitirmək tövsiyyə olunur?

A)) Sakit oyunla

B) Fiziki məşğələlər

C) Hərəki oyunlar

D) Ekskursiya ilə

E) İdman oyunları və əyləncələri ilə

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

407## 3 1 2

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda iş qabiliyyətinin optimal göstəriciləri həftənin hansı günlərində olur?

A)) Çərşənbə axşamı, çərşənbə

B) Çərşənbə, cümə axşamı

C) Çərşənbə axşamı, cümə axşamı

D) Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı

E) Çərşənbə, cümə

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

408## 3 2 2

Məktəbəqədər uşaqlar üçün videodispley terminal məşğələlər hansı yaşdan tövsiyyə olunur?

A)) 5-6 yaşından

B) 2-3

C) 3-4

D) 3-6

E) Ancaq 6 yaşından

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

409## 3 2 2

Məktəbəqədər müəssisələrdə kompyuter oyun məşğələlərini həftənin ən yüksək iş qabiliyyəti olan günlərinə salaraq hansı tezliklə keçirilməsi məsləhət görülür?

A)) Həftədə 2 dəfə

B) 1 dəfə

C) 3 dəfə

D) 4 dəfə

E) 5 dəfə

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

410## 3 2 2

Uşaq müəssisəsində videodispley terminal məşğələlərinin keçirməkdən əvvəl nə olmalıdır?

A)) Sakit oyunlar

B) Hərəki oyunlar

C) Bədən tərbiyyəsi məşğələləri

D) Yuxu

E) Qida qəbulu

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

411## 3 1 2

Məktəbəqədər uşaqlar videodispley terminal məşğələlərində göz üçün gimnastikanı nə vaxt keçirməlidirlər?

A)) Məşğələdən sonar

B) Məşğələdən əvvəl

C) Məşğələ zamanı

D) Hər hansı bir variant mümkündür

E) Məşğələdən bir saat sonar

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

412## 3 2 4

Sutkalıq rejimin adı çəkilən komponentlərdən hansı addımölçmə vasitəsi ilə qiymət vermək məqsədəuyğundur?

A)) 6-yaşlı şagirdlərin dinamik fasiləsi

B) Bütün fənlər üzrə dərsləri

C) Günü uzadılmış qruplarda qida qəbulu

D) Əmək dərsləri

E) Ev tapşırıqların hazırlanması

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

413## 3 1 4

Günü uzadılmış qruplarda gün rejimini öyrənmək üçün hansı metodikadan istifadə edilir?

A)) Fotoxronometraj

B) Anketləşdirmə

C) Saniyə kəsilmələri ilə xronometraj

D) sanitary təsvir

E) Antropometriya

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

414## 3 2 3

Yuxarı sinif şagirdlərin iş qabiliyyətini öyrənmək üçün hansı metodika daha informativ sayılır?

A)) “Step-test” zamanı fiziki yüklənməyə nəbzin reaksiyası

B) Addımölçmə

C) Anketləşdirilmə

D) Hərəki komponentin xronometrajı

E) Dinamometriya

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

415## 3 3 3

Hər hansı bir sinfin həftəlik yüklənməsi nəyə müvafiq olmalıdır?

A)) Məktəblilərin maksimal yolverilən yüklənməyə

B) Direktor tərəfindən təsdiq olunan cədvələ

C) Əsas tədris planına

D) Valideynlərin istəyinə

E) Müəllimlərin istəyinə

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

416## 3 3 3

Yuxarı sinif şagirdlərin tədris yükünün normadan artmasına nə səbəb ola bilər?

A)) Cədvələ fakultativ məşğələlərin daxil edilməsi

B) Dərsin yoxlama işləri

C) Cədvəldə qoşa saatların olması

D) Sağlamlıq saatı

E) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələri

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

417## 3 2 3

Həftənin hansı günlərində uşaqların iş qabiliyəti optimal səviyyədə olur?

A)) Çərşənbə axşamı

B) Bazar ertəsi

C) Çərşənbə

D) Cümə axşamı

E) Cümə

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

418## 3 3 2

Əsas fənlər üzrə dərs sıxlığı neçə faiz olmalıdır?

A)) 75-80%

B) 50%-dan az

C) 50-70%

D) 85-90%

E) 90%-dən çox

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

419## 3 1 3

Məktəbdə dərslər bitkidən sonar şagirdlərin yorğunluğunu necə aradan qaldırmaq olar?

A)) Açıq havada fəal istirahət

B) Bədii ədəbiyyatın mütaliyəsi

C) Faydalı əmək

D) Məktəbdən kənar müəssisələrdə dərnək məşğələlər

E) İdman məşqələsi

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

420## 3 1 3

Həftənin hansı günlərində uşaqlarda iş qabiliyəti daha az olur?

A)) Cümə axşamı

B) Bazar ertəsi

C) Çərşənbə axşamı

D) çərşənbə

E) Cümə

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

421## 3 1 2

Tənəffüslərin ən minimal müddəti nə qədərdir?

A)) 10 dəqiqə

B) 5

C) 15

D) 20

E) 25

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

422## 3 1 2

6-yaşlı uşaq üçün birinci sinifdə dərsin davamı nə qədərdən çox olmamalıdır?

A)) 35 dəqiqə

B) 25

C) 30

D) 40

E) 45

$$

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

UŞAQ KOLLEKTİVLƏRİNDƏ QİDALANMA GİGİYENASI

423## 3 2 3

4-6 yaşlı uşaq üçün rasion kaloriliyi 1970 kkal, zülalların miqdarı – 68 q, karbohidratların isə 272 q təşkil etdikdə yağların gündəlik norması nə qədər

olmalıdır?

A)) 68 q / gündə B) 53 C) 49 D) 79 E) 83

424## 3 2 3

1-3 yaşlı uşaq üçün rasion kaloriliyi 1600 kkal, yağların miqdarı – 53 q, karbohidratların isə 212 q təşkil etdikdə zülalların gündəlik norması nə qədər olmalıdır?

A)) 53 q / gündə B) 49 C) 36 D) 68 E) 79

425## 3 1 2

Polidoymamış yağ turşuların ən çox miqdarı hansı ərzaqdadır?

A)) Günəbaxan yağında

B) Qoyun riyində

C) Kərə yağında

D) marqarində

E) donuz piyində

426## 3 1 2

Böyüməkdə olan orqanizm hansı mineral maddəyə yüksək tələbat duyur?

A)) Kalsium

B) Natrium

C) Kalium

D) Manqan

E) Selen

427## 3 1 2

Termik işləmə zamanı ən çox parçalanmaya məruz qalan vitamin hansıdır?

A)) C vitamini B) K C) E D) PP E) Fol turşusu

428## 3 1 2

Usaq orqanizmdə daha yaxşı mənimsənilən kalsium duzları hansı ərzaqda olur?

A)) Süd məhsullarında

B) Kartofda

C) Balıqda

D) Yarmada

E) Tərəvəzdə

429## 3 2 2

Bioloji aktiv əlavələrə hansılar aiddir?

A)) Mikroelementlər

B) Qida boyaları

C) Emulqatorlar

D) Antioksidləşdiricilər

E) Şirinləşdirici maddələr

430## 3 1 2

Ərzaqın bioloji dəyəri hansı maddəyə görə təyin olunur?

A)) Zülallara

B) Karbohidratlara

C) Yağlara

D) Vitaminlərə

E) Kaloriliyinə

431## 3 3 3

Tərəvəzlərdə nitratların artıq olmasının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına nə gətirib

çıxardır?

A)) Suda bişirilməsi

B) Tərəvəzlərin mükəmməl yuyulması

C) Tərəvəzlərin təmizlənməsi

D) Çoxtərkibli xörəklərin hazırlanması

E) Qızarılması

432## 3 3 2

Məktəbəqədər müəssisələrində çürümüş süd nəyin hazırlanmasında istifadə olunur?

A)) Maya xəmirin

B) Kəsmiyin C) Yoqurtun

D) Blinçiklər və oladiylərin

E) Qatıq əvəzi 2-ci naharda verilməsi

433## 3 3 2

Kənd uşaq baxçalarında nəyi qışa tədarük etmək qadağandır?

A)) Bankalarda konservləşdirilmiş kompotlar

B) Mürəbbə

C) Çəlləklərdə turş kələm

D) Qurudulmuş göyərti

E) Çəlləklərdə duza qoyulmuş xiyar

434## 3 2 2

Nitrat duzların ən az miqdarda toplanması hansı ərzaqda olur?

A)) Kartofda

B) Kələmdə

C) Kökdə

D) Çuğundurda

E) Göyərtidə

435## 3 3 2

Südün bioloji dəyərini qorumaq üçün onun qaynadılma müddəti neçə dəqiqə olmalıdır?

A)) 3 dəqiqə B) 1 C) 5 D) 7 E) 10

436## 3 3 3

Yeməklərin hazırlanmasında hansı uşaq müəssisələrində marqarindən istifadə edilməsi

yol verilir?

A)) Məktəblərdə

B) Məktəbəqədər müəssisələrində

C) İnternatlarda

D) Sağlamlaşdırıcı düşərgələrində

E) Uşaq sanatoriyalarında

437## 3 3 3

Ət xörəyi üçün ən yaxşı xuruş ( qarnir ) nədir?

A)) Buğda bişən kələm

B) Vermişel

C) Qarabaşaq sıyıqı

D) Kartof püresi

E) Lobya

438## 3 2 2

Məktəbəqədər müəssisələrində hansı konservlərdən istifadə etmək qadağandır?

A)) Tomatda olan balıq

B) Süd

C) Tərəvəz

D) Ət

E) Meyvə

439## 3 2 2

Adı çəkilən tərəvəzlərdən nitrat duzların toplanması ənb çox hansında olur?

A)) Çuğundurda

B) Kartofda

C) Kökdə

D) Kələmdə

E) Göyərtidə

440## 3 3 3

Məktəbdə qabyuyan maşın olmadığı halda çay və xörək qablarını yumaq üçün vannaların sayı neçədən az olmamalıdır?

A)) 5-dən B) 2 C) 3 D) 4 E) 1

441## 3 3 3

Xörək qabının yuyulma keyfiyyətinə ən az dərəcədə təsir edən amil hansıdır?

A)) Qabın çirklənmə dərəcəsi

B) Yuyucu məhlulun temperaturu

C) Yuyucu məhlulun konsentrasiyassı

D) Yaxalanma suyun temperaturu

E) Vanna, qab yuyan əski və əllərin təmizliyi

442## 3 2 2

Məktəbəqədər müəssisələrində qida qəbullarının arasında olan maksimal yol verilən interval neçə saat olmalıdır?

A)) 4 saat B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

443## 3 2 3

Salmonellyozun profilaktikasında aparıcı amil nə sayılır?

A)) Mükəmməl isti işlənmə

B) Xam malın yoluxucu qabiliyyətinin qarşısının alınması

C) Mikrofloranın çoxalmasının qarşısının alınması

D) Mükəmməl soyuq işləmə

E) Soyuducuda olan temperatura

444## 3 2 2

Botullizmə aid olan ən təhlükəli ərzaq hansıdır?

A)) Konservləşdirilmiş yaşıl noxud

B) Üzüm şirısi

C) Turş kələm

D) Şəkər tozu ilə qarışıq olan qarağat

E) Duzlu xiyar

445## 3 2 2

A)) Adıçəkilən ərzaqlardan daha tez xarab olan hansıdır?

A)) Buza qoyulmuş qara ciyər

B) Yumurta

C) Pendir

D) Yağ

E) Buzlu ət

446## 3 3 2

Xüsusən tezxarab olan qida ərzaqların saxlanması üçün maksimal temperatur hansıdır?

A)) + 60C B) +20C C) +40C D) +80C E) +100C

447## 3 3 2

Uşaq müəssisələrin qida blokunda xüsusən tezxarab olan ərzaqların saxlanması hansı

temperatur hüdudu rejimində yol verilir?

A)) +20C-dan +60C-dək B) 00C-dan+60C-dək C) +20C-dan +80C-dək D) +40C-dan + 80C-dək

E) +40C-dan + 100C-dək

448## 3 2 2

Adıçəkilən ərzaqlardan hansını soyuducuda saxlamamaq olar?

A)) Bitki yağını

B) Kərə yağını

C) Marqarini

D) Mayonezi

E) Yoqurtu

449## 3 3 2

Bağırsaq çöpünə aid olan yaxmaların laboratoriyaya çatdırılmasının maksimal vaxtı nə

qədərdən artıq olmamalıdır?

A)) 2 saat B) 30 dəqiqə C) 1 saat D) 3 saat E) Əhəmiyyəti yoxdur

450## 3 2 3

Sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı bağırsaq çöpünə aid olan yaxmalar qida

blokunda haradan götürülür?

A)) Hazır ərzaq üçün masa

B) Çir ət üçün taxta

C) Çir ərzaq üçün masa

D) Çir ət üçün bıçaq

E) Adıçəkilən əşyaların hamısı

451## 3 3 3

Gecə-gündüz uşaq müəssisələrində əsas qida maddələri və kaloriliyinə aid olan nümunələrin götürülməsi hansı tezliklə olmalıdır?

A)) İldə 4 dəfə B) İldə 1 dəfə C) İldə 2 dəfə D) İldə 3 dəfə E) Hər ay

452## 3 2 2

Yodun miqdarı daha çox hansı ərzaqda olur?

A)) Balıq

B) Ət

C) Süd

D) Toyuq

E) Xurma

453## 3 2 2

Tərkibində daha çox dəmir miqdarı olan yarma hansıdır?

A)) Qarabaşaq

B) Yulaf

C) Vələmir

D) Arpa

E) Düyü

454## 3 2 2

Uşaqlar üçün cinsiyyətdən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə tələbatın differensasiyası ( fərqi) hansı yaşdan daxil edilir?

A)) 11 yaşdan

B) 7

C) 9

D)12

E)14

455## 3 1 2

Beta-karotinlə ən çox zəngin olan məhsul hansıdır?

A)) Kök

B) Ərik

C) İt burnu qaqası

D) Xurma

E) Cəfəri

456## 3 1 2

D vitamini ilə ən çox zəngin olan ərzaq hansıdır?

A)) Siyənək balığı

B) Süd

C) Bitki yağı

D) Yumurta

E) Tərəvəzlə

457## 3 2 2

A vitamini daha çox hansı ərzaqda olur?

A)) Malın qara ciyəri

B) Toyuq yumurtası

C) Kərə yağı

D) Treska balığı

E) Quş əti

458## 3 1 2

Usaq orqanizmi tərəfindən daha yaxşı mənim sənilən yağ hansıdır?

A)) Süd

B) Mal piyi

C) Donuz piyi

D) Marqarin

E) Bitki yağı

459## 3 2 2

Hansı ərzaqların zülalları daha çox bioloji dəyəri olur?

A)) Heyvan mənşəli ərzaqların

B) Dən bitkilərin

C) Tərəvəzlərin

D) Meyvələrin

E) Qida yağları

460## 3 1 3

Ərzaqın qida dəyəri nə ilə təyin olunur?

A)) Kaloriliyi və bütün qida maddılıri ilə

B) Karbohidratları ilə

C) Zülal ilə

D) Yaq ilə

E) Letisini ilə

461## 3 1 2

Tərkibində daha çox C vitamini olan meyvə hansıdır?

A)) Qara qarağat

B) Ərik

C) Şaftalı

D) Qarpız

E) Gavalı

462## 3 1 1

Yağda həll olunan vitaminlər hansılardır?

A)) E vitamini

B) C vitamini

C) PP vitamini

D) Fol turşusu

E) Bioflavonoidlər

463## 3 1 1

Suda həll olunan vitaminlər hansılardır?

A)) C vitamini

B) A vitamini

C) D vitamini

D) E vitamini

E) K vitamini

464## 3 2 2

Tərkibində daha çox qida lifləri olan ərzaqlar hansılardır?

 1. ) Narın üyüdülmüş undan çörək, tərəvəzlər

 2. Ət

 3. Balıq

 4. Meyvələr

 5. Şirələr

465## 3 2 2

Qida qatmalarına nələr aiddirlər?

 1. ) Şirinləşdirici maddələr, qatılaşdırıcılar, konservantlar

 2. Mikroelementlər

 3. Vitaminlər

 4. Zülallar

 5. Yağlar

466## 3 2 2

Bioloji aktiv əlavələrə hansılar aiddirlər?

A)) Vitaminlər, mikroelementlər, propolis

B) Turşuluğu artıran maddələr

C) Qida boyaları

D) Konservantlar

E) Qatılaşdırıcılar

467## 3 2 2

Polidoymamış yağ turşularına hansılar aiddirlər?

A)) Linolen

B) Stearin

C) Palmetin

D) Fol turşusu

E) Nikotin turşusu

468## 3 2 2

Məktəbəqədər müəssisələrin qidalanma rasiyonunda kəsilmiş heyvanın içalatından hansını istifadə etmək qadağandır?

 1. ) Böyrəklər

 2. Ürək

 3. Dil

 4. Qaraciyər

 5. Ağсiyərlər

469## 3 2 2

Məktəbəqədər yaşlı uşağın qida rasiyonuna gündəlik hansı ərzaq daxil edilməlidir?

 1. ) Kərə yağı

 2. Yumurta

 3. Kəsmik

 4. Balıq

 5. Mal əti

470## 3 3 3

Məktəbəqədər müəssisələrdə hansı materiallardan emal olunmuş qab – qaçaqdan istifadə etmək olar?

 1. ) Saxsı, farfor

 2. Plastmas

 3. Aliminium

 4. Şüşə

 5. Dəmir

471## 3 2 2

Adı çəkilən ərzaqlardan hansılar mütləq soyuduçuda saxlanmalıdırlar?

 1. ) Kərə yağı, kəsmik

 2. Yumurta

 3. Bitki yağı

 4. Meyvə

 5. Tərəvəz

472## 3 2 3

Qida zəhərlənmələrinin səbəbi olan və toksinlər ifraz edən mikroorqanizmlərə hansılar aiddirlər?

 1. ) Botulizm çöpü, stafilokokk

 2. Salmonella

 3. Protey

 4. Bağırsaq çöpü

 5. Göy irin çöpü

473## 3 3 3

Qida zəhərlənmələri profilaktikası nöqteyi – nəzərindən termik işləmənin ən effektiv üsulu hansıdır?

 1. ) Suda bişirmə

 2. Qızartma

 3. Sobada bişirmə

 4. Blanşirəetmə

 5. Közdə bişirmə

474## 3 1 2

Yüksək termodavamlığa hansı bakteriya malikdir?

 1. ) Botulizm toksini

 2. Bağırsaq çöpü

 3. Salmonella

 4. Protey

 5. Göy irin çöpü

475## 3 3 3

Qida blokun sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı hansı səthdən yaxma nümunələri göyürülür?

A)) iş personalın təmiz əllərindən

B) Çiy ət üçün taxtadan

C) Tərəvəzlər üçn vannadan

D) Çiy ət üçün bıçaqdan

E) Çiy ərzaq üçn masadan

476## 3 2 1

Meyvə və tərəvəzlər uşaq orqanizmini hansı vitaminlə təmin edirlər?

A)) C vitamini ilə

B) D vitamini ilə

C) E vitamini ilə

D) B12 vitamini ilə

E) K vitamini ilə

477## 3 3 2

Adıçəkilən konservlərdən hansını məktəbəqədər müəssisələrində istifadəedilməsi qadağandır?

A)) Təbii şirəsində olan balıq konservi

B) Süd

C) Tərəvəz

D) Ət

E) Tomatda olan balıq

478## 3 1 2

Yod defisid halların profilaktikası üçün çox hallarda hansı ərzaq yodlaşdırılır?

A)) Duz

B) Qənd

C) Manna yarması

D) Şəkər tozu

E) Bütün ərzaqlar

479## 3 2 3

Kartof xörəklərin bişirilmə zamanı C vitaminin daha çox itkisi və vaxt olur?

A)) Təmizlənmiş kartofun suda bişməsi

B) Təmizlənməmiş kartofun suda bişməsi

C) Kartofun büğda bişməsi

D) Karttofun közdə bişməsi

E) Kartofun qızardılması

480## 3 3 3

Soyuducuda, t = +2- +6oC şəraitində xamanın maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?

A)) 24 saat B) 36 C) 48 D) 72 E) 20

481##3 3 3

Soyuducuda, t = +2- +6oC şəraitində sosislərin maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?

A)) 48 saat

 1. 24

 2. 36

 3. 72

 4. 20

482## 3 3 3

Soyuducuda, t = +2- +6oC şəraitində kəsmikin maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?

 1. ) 72 saat

 2. 24

 3. 36

 4. 48

 5. 20

483## 3 2 2

Adıçəkilən ərzaqlardan hansı xüsusən tez xarab olan ərzaqa aiddir?

 1. ) Kəsilmiş heyvanın içalatı

 2. Yumurta

 3. Bitki yağı

 4. Kərə yağı

 5. Mayonez

484## 3 1 2

Adı çəkilən vitaminlərdən hansı suda həll olunan vitaminlərə aiddir?

 1. ) PP vitamini

 2. A vitamini

 3. D vitamini

 4. E vitamini

 5. K vitamini

485## 3 1 2

Adı çəkilən vitaminlərdən hansı yağda həll olunan vitaminlərə aiddir?

 1. ) K vitamini

 2. C vitamini

 3. PP vitamini

 4. B12

 5. Fol turşusu

486## 3 1 2

Adı çəkilən maddələrdən polidoymamış yağ turşusu hansıdır?

 1. ) Araxidon

 2. Stearin

 3. Palmitin

 4. Zeytun yağı

 5. Araxin yağ turşusu

487## 3 1 2

Adı çəkilən maddələrdən hansı qida maddəsi sayılır?

 1. ) Zülallar

 2. Ədavalar

 3. Qida əlavələri

 4. Bioloji aktiv maddələr

 5. Bioloji aktiv əlavələr

488## 3 2 2

Xolesterinlə daha zəngin olan ərzaq hansıdır?

 1. ) Beyin

 2. Bitki yağı

 3. Soya

 4. Paxlalar

 5. Meyvə, tərəvəz

489## 3 2 2

Adı çəkilən maddələrdən qida əlavəsi hansıdır?

 1. ) Konservantlar

 2. Vitaminlər

 3. Mineral maddələr

 4. Karbohidratlar

 5. Yağlar

490## 3 2 2

Adı çəkilən maddələrdən bioloji aktiv maddə hansıdır?

 1. ) Bifidobakteriyalar

 2. Konservantlar

 3. Emuqatorlar

 4. Qida boyaları

 5. Antioksidləşdiricilər

491## 3 1 2

“Omeqa – 3” yağı hansı ərzağa daxildir?

 1. ) Balıq yağına

 2. Bitki yağına

 3. Yumurtaya

 4. Pendirə

 5. Qara çiyərə

492## 3 3 2

Fosfatidlərə aid və antixolesterin effektə malik olan yağabənzər komponent necə

adlanır?

A)) Lesitin

B) Sterin

C) Xolesterin

D) Metionin

E) Nişasta

493## 3 2 3

5-günlük dərs həftəsi olduqca uşaqların sağlamlığına hansı amil əlverişsiz təsir göstərə bilər?

A)) Zehni əməyin intensivliyi

B) Tədris planının humanitar istiqamətinin gücləndirilməsi

C) Tədris planının riyazi istiqamətinin gücləndirilməsi

D) Təlim metodikasının dəyişilməsi

E) Tədris planının estetik istiqamətinin gücləndirilməsi

494## 3 3 3

5 günlük dərs həftəsi olduqda dərs günün rejimində nə icazə verilməz sayılır?

A)) Tənəffüslərin müddətinin azalmasi

B) Dərsin müddətinin azalması

C) Həftəlik təlim yükünün azalması

D) Tədris planının humanitar və estetik istiqamətinin gücləndirilməsi

E) Fiziki təminlərin daxil edilməsi

495 ## 3 2 3

6 yaşlı şagirdlərin təlim-tərbiyyə rejmindən nə vacib sayılmır?

A)) Günü uzadılmış qrupda olması

B) Dərslərin yalnlz bir növbədə olması

C) İkinci və ya üçüncü dərsdən sonra açıq havada dinamik məşğələlər

D) Dərsin müddətinin 35 dəq olması

E) Qidanın təşkili

496 ## 3 3 3

İnkişaf qüsurları olan uşaqlar üçün ayrılan internatlarda uşaqların yüksək iş qabiliyyətini təmin etmək məqsədi ilə ən böyük əhəmiyyəti olan nə sayılır?

A)) Sinifdə uşaqların sayının az olması

B)dərsin müddətini 35 dəq endirmək

C) Tənəffüs müddətinin gözlənilməsi

D) Korreksiyaedici məşğələlərin sayının artırılması

E) Ev tapşırıqlarının olmaması

497## 3 3 3

Görmə itiliyi az olan, həmdə düzgün eynək seçilən halda şagirdləri sinif otaqlarında necə yerləşdirmək olar?

A)) Hər hansı bir sırada və hər hansı bir stol arxasında

B) Hər hansı nir sırada birinci stolun arxasında

C) Hər hansı bir sırada birinci və ikinci stolun arxasında

D) İkinci stolun arxasında

E) birinci sırada hər hansı bir stolun arxasında

498## 3 1 3

Uzun müddət stol və ya parta arxasında oturmaq zamanı uşaqda olan yorğunluğun aradan qaldırılmasının ən səmərəli və effektiv vasitəsi nə sayılır?

A)) Dəs zamanı bədən tərbiyəsi dəqiqələrin daxil edilməsi?

B) Oturma müddətinin azalması

C) Boyuna və bədən proporsiyalarına müvafiq olan mebelin seçilməsi

D) Təlimin müxtəlif texniki vasitələrin daxil edilməsi

E) İşıqlanma normalarının gözlənilməsi

499 ## 3 3 3

İş qabiliyyətinin komperiyasiyalı səviyyəsini qorunması məqsədi ilə sinif şagirdlərinin ən yüngüləşdirilmiş tədris həftənin hansı gününə düşməlidir?

A)) Cümə axşamı

B) Bazar ertəsi

C) Çərşənbə axşamı

D) Çərşənbə

E) Cümə

500 ## 3 3 3

Uşaqların gün rejimin elementlərinin ardıcıl təkrarı nə üçün vacibdir?

A)) Tələb olunan fəaliyyət növünə orqanizmin tez və sərfəli reaksiyasının formalaşması

B) Normal fiziki inkişafın təmin olunması

C) Sağlamlığın qorunması

D) Yaxşə əhval-ruhiyyə üçün

E) İş qabiliyyətinin yüksək səviyyəsinin təminatı

501## 3 2 3

Məktəblinin vaxtında və tez yuxuya getməsi üçün nə vacibdir?

A)) Stolüstü oyun oynamaq və ya kitab oxumaq

B) Yuxudan əvvəl intentiv hərəkət etmə

C) Cəlbedici bilmə baxma

D) Sərin duş qəbul etmə

E) Kompyuterdə işləmək

502## 3 2 3

Məktəblilərin dərsdə zehni qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün müəllimtədbirlərdən hansını istifadə edir?

A)) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələrindən istifadə

B) Dərsin müddətini azaltma

C) İşıqlanma səviyyəsini artırma

D) Yalnız yaxşı oxuyan şagirdlərlə izləmək

E) Dərsin planına kompyuter proqramlarının tətbiqi

503## 3 3 3

Məktəblilərin tədris həftəsi rüjimində fakultativ məşğələlər hansı funksiya daşıyır?

A)) Maksimal yol verilən yüklənməyə daxildir

B) Çox mütləq deyillər

C) Şənbə günlərində keçirilir

D) Tətil günləri zamanı keçirilir

E) Maksimal yol verilən həcmə əlavə dərslər kimi daxildir

504## 3 3 3

Birincilərin təlimi üçün “pill-rejiminin” tətbiqi hansı məqsəd daşıyır?

A)) Məktəb təliminə artan tələbələrin adaptasiyasının formalaşması

B) Məktəblilər üçün tədris işinin adət olunmuş rejimin qorunması üçün

C) Şagirdlərin başlanğıc dövründə tədrisin artıq yüklənməsindən qorunma

D) Birincilərin tədris rejimində oyun kompanentinin saxlanılması

E) Məktəbli üçün adət olunmuş gün rejiminin qorunması

505## 3 1 2

Məktəbdə qoşalaşdırılmış dərslərin keçirilməsi yalnız hansı siniflər üçün yol verilir?

A)) 10-11-siniflər üçün

B) 1-3 siniflər üçün

C) 1-4 siniflər üçün

D) 5-9 siniflər üçün

E) 5-11 siniflər üçün

506## 3 3 2

Düzgün tərtib olunmuş dərs cədvəlində sinif cədvəlinə uyğun balların nmaksimal sayı həftənin hansı gününə düşməlidir?

A)) 2-ci, 3-cü və 4-cü günlərə

B) Həftənin 1-ci və axırıncı gününə

C) Həftənin bütün günlərinə

D) 1-ci və 3-cü günlərinə

E) 2-ci və 5-ci günlərinə

507## 3 3 3

Gigiyenik nöqteyi nəzərindən pedaqoji inovasiyaların və təhsil texnologiyaların effektivliyinin meyarı nə sayılır?

A)) Sağlamlığın vəziyyətinin dinamikası

B) Dərk etmə prosesin daha effektiv təşkili

C) Tədris prosesinə fərdi yanaşma

D) Şagird idrakının yeni üsulla ölçmə təyini

E) İnformasiya kateqoriyalarını dərk etmə bacarığı

508## 3 2 2

Məktəblilərin peşə orientrasiyası kim keçirir?

A)) Həkim-pediatr

B) Sanitar həkim

C) Yenitetmələrə baxan terapevt

D) Məktəbli və onun valideynləri

E) Uşaq poliklinikasının məktəbəqədər-məktəb şöbəsinin müdiri

509## 3 2 2

Xroniki xəstəlikləri olan şagirdlərin həkim peşə konsultasiyası hansı sinifdən gec olmamalıdır?

A)) 7-ci sinifdən B) 1-ci C) 5-6cı D) 8-ci E) 9-cu

510## 3 2 2

Əmək təliminin hansı bölməsi ibtidai məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulub?

A)) Əmək mədəniyyətinə aid bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

B) Politexnik xüsusiyyətini daşıyan ilkin peşə hazırlığı

C) Politexnik xüsysiyyətini daşıyan ümum əmək hazırlığı

D) İbtidai peşə təlimi

E) Konkret peşələr üzrə bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

511## 3 2 2

Əmək təliminin hansı bölməsi 5-7 sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulub?

A)) Politexnik xarakter daşıyan ümum əmək hazırlığı

B) Əmək mədəniyyətinə aid bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

C) Politexnik xüsusiyyətini daşıyan ilkin peşə hazırlığı

D) İbtidai peşə təlimi

E) Konkret peşələr üzrə bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

512## 3 2 2

Tədris həftəsi rejimində əmək dərsinin effektivliyini ən yüksək dərəcəsi həftənin hansı günündə aşkar olunur?

A)) Çərşənbə və cümə axşamı

B) Bazar ertəsi və çərşənbə axşamı

C) Çərşənbə axşamı və çərşənbə

D) Cümə axşamı və cümə

E) Bazar ertəsi və cümə

513## 3 2 2

Əmək dərsinin ən yüksək dərəcədə effektivliyi hansı dərsdə üzə çıxır (1 növbə)?

A)) 3-4 B) 1-2 C) 2-3 D) 4-5 E) 5-6

514## 3 2 2

Əmək dərsində müxtəlif xarakterli tapşırıqlar yrinə yetirilir bu tapşırıqların ən optimal sayı neçədir?

A)) 3-5 tapşırıq B) 1-2 C) 1-3 D) 4-6 E) 5-6

515## 32 2

1-ci sinif şagirdləri üçün əmək dərsində müxtəlif materiallarla işlədikdə fasiləsiz işin müddəti neçə dəqiqədən çox olmamalıdır?

A)) 5-dəqiqədən

B) 10

C) 8

D) 6

E) 3-4

516## 32 2

5-7-ci sinif şagirdləri üçün əmək dərsində praktik işin müddəti dərs sıxlığının necə %-dən artıq olmamalıdır?

A)) 70 %-dən

B) 50

C) 65

D) 75

E) 80

517## 32 2

7-ci sinif şagirdləri üçün əsas əmək növləri üzərində fasiləsiz işin müddəti nə qədər olmalıdır?

A)) 16 dəqiqə

B) 10

C) 12

D) 14

E) 20

518## 3 2 2

Məktəblilərin əmək dərsini qoşalandırılmış halda neçənci sinifdən keçirilməsi tövsiyyə olunur?

A)) 5-ci sinifdən B) 2 C) 3-4 D) 6 E) 7

519## 3 2 2

Məktəb emalatxanasında əmək dərsinin optimal sıxlığı neçə faiz təşkil edir?

A)) 60-85% B) 10-20% C) 20-30% D) 40-55% E) 85-90%

520## 3 2 2

Dərzilik işi kabinetində dərslərin əsas və əlavə hissələrin optimal sıxlığı neçə faiz təşkil edir?

A)) 80-70% B) 90-80% C) 70-60% D) 60-50% E) 50-40%

521## 3 2 2

İbtidai peşə hazırlığı üçün tədris müəssisələrində 16-18 yaşlı yeniyetmələrin videodispley terminal məşğələlərində iş müddəti gündə neçə saatdan artıq olunmalıdır?

A)) Gündə 3 saatdan B) 6 C) 5 D) 4 E) 2

522## 3 2 2

Nəfəs yolları xəstəliklərində əks göstərici sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?

A)) Əlverişsiz mikroiqlim

B) Hündürlükdə olan iş

C) Məcburi iş duruşu

D) Sinir-emosional gərginlik

E) Əmək fəaliyyətinin erkən başlanması

523## 3 2 2

Hansı peşəni yiyələndikdə qızlarda yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin tezliyi yüksək olur?

A)) Əyrici-toxucu

B) Dəzgah

C) Radiotexnika

D) İnşaat

E) Konditer

524## 3 2 2

Görmə qabiliyyətinin xəstəliklərində əks göstərici sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?

A)) Xırda detallarla işləmə

B) Sinir-emosional gərginlik

C) Toksik maddələrlə təmasda olma

D) Əlverişsiz mikroiqlim

E) Əhəmiyyətli dərəcədə fiziki gərginlik

525## 3 2 2

Dayaq-hərəkət sistemin xəstəliklərində əks göstərici sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?

A)) Məcburi iş duruşu

B) Qida pozuntusu ilə əlaqəli iş

C) Toksik və qıcıqlandırıcı maddələrlə təmasda olma

D) Sinir-emosional gərginlik

E) Əlverişsiz mikroiqlim

526## 3 2 2

İstehsalat şəraitində küyün həddi neçə dBA olduqda 16 yaşına qədər yeniyetmələrin işləməsi icazə verilmir?

A)) 90 dBA B) 70 C) 80 D) 85 E) 95

527## 3 2 2

İstehsalat küyün 85 dBA-yə bərabər olduğu şəraitində 16-18 yaşlı yeniyetmələrin iş müddəti neçə saat olmalıdır?

A)) 2 saat

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

528## 3 2 2

İş növbəsi ərzində 16-17 yaşlı yeniyetmələrin fasiləsiz, əl ilə qaldırılan və daşınan yükün ağırlığı nə qədər olmalıdır?

A)) 4 kq

B) 2

C) 3

D) 5

E) 6

529## 3 2 2

16-yaşlı yeniyetmələr üçün yükün arabalar və ya konteynerlər vasitəsi ilə daşınmasına sərf olunan gücün çəkisi neçə kiloqramdan artıq yol verilmir?

A)) 20 kq

B) 12

C) 15

D) 24

E) 30

530## 3 2 2

17-yaşlı qız yeniyetməli üçün iş müddətinin ⅓ hissəsindən artıq olmamaq şərti ilə (saatda 2 dəfə) əl ilə qaldırılan və daşınan yükün çəkisi nə qədər olmalıdır?

A)) 8kq

B) 2

C) 4

D) 5

E) 7

531## 3 2 2

16-17 yaşlı qız yeniyetmələrin məcburi iş duruşunda maksimal qalma müddəti nə qədər olmalıdır?

A)) 15 dəqiqə

B) 10

C) 20

D) 25

E) 30

532## 3 2 2

16-17 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində texnoloji proseslə bağlı yol gedişlərin məsafəsi nə qədər olmalıdır?

A)) 7 km

B) 3

C) 5

D) 9

E) 10

533## 3 2 2

14-17 yaşlı yeniyetmələr üçün məcburi iş duruşunda qalma dövrlərinin arasında olan minimal fasilələr neçə dəqiqə olmalıdır?

A)) 10 dəqiqə

B) 5

C) 15

D) 20

E) 25

534## 3 2 2

14-15 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində məcburi iş duruşunda qalmanın maksimal cəmlənmiş müddəti nə qədər olmalıdır?

A)) 1 saat

B) 2,5 saat

C) 2 saat

D) 1,5 saat

E) 30 dəqiqə

535## 3 2 2

Yeniyetmələrin daimi olaraq iş fəaliyyəti neçə yaşından icazə verilir?

A)) 15 yaşından

B) 14

C) 16

D) 17

E) 18

536## 3 2 2

Xüsusi zərərli fövqəladə şəraitində və yüksək dərəcədə məhsuliyyət daşımasını tələb edən işlər neçə yaşından yol verilir?

A)) 20-21 yaşından

B) 16-17

C) 17-18

D) 18-19

E) 19-20

537## 3 2 2

Özüyeriyən kənd təsərrüfat texnikasının sürülməsi neçə yaşından yol verilir?

A)) 17 yaşından

B) 15

C) 16

D) 18

E) 20

538## 3 2 2

Təbii və texnogen mənşəli fövqəladə halların aradan qaldırılması işinə (xilasedici) yeniyetmənin qəbulu neçə yaşında yol verilir?

A)) 20 yaşında

B) 17

C) 18

D) 19

E) 21

539## 3 2 2

Yeniyetmənin optik cihazlarla (mikroskop, lupadan və s.) işinin sıxlığı neçə faizdən artıq yol verilmir?

A)) İş müddətinin 50%-dən

B) 30%

C) 40%

D) 60%

E) 65%

540## 3 2 2

Qaynar sexlərdə yeniyetmələr üçün iş yerlərinin təşkili zamanı ventilyasiyanın növü hansıdır?

A)) Ümumi dəyişmə

B) Yerli

C) Qarışıq

D) Yalnız mexaniki axın

E) Yalnız müxaniki sovrulma

541## 32 2

16-yaşına qədər olan yeniyetmələrin 6 iş günü olan iş həftəsində iş həftəsi cəmi neçə saat olmalıdır?

A)) 24 saat

B) 18

C) 30

D) 36

E) 40

542## 3 2 2

Məktəb emalatxanasının avadanlığın təhlükəsizliyinə və sanitar vəziyyətinə görə kim məhsuliyyət daşıyır?

A)) Məktəbin müdiriyyəti və əmək təlimi üzrə müəllim

B) Uşaq və yeniyetmə gigiyenasının sanitar-həkimi

C) Məktəbin tibbi personalı

D) Təlim emalatxanasının ustası

E) Məktəbin müdriyyəti

543## 3 2 2

Məktəb emalatxanasında əmək dərslərinin keçirilməsinə dair nəzarət zamanı ilk növbədə nəyə diqqət yetirilir?

A)) Təhlükəsizlik texnikasının tədbirlərin gözlənilməsi

B) Tədris cədvəlində dərsin sıra üzrə yeri

C) Əmək dərslərin arasında fasilələrin keçirilməsi

D) Əsas əmək növlərinin yerinə yetirilməsinin müddəti

E) Əmək dərsinin sıxlığı

544## 3 2 2

Məktəb emalatxanasında travmatizmə qarşı profilaktik instruktajın vaxtında keçirilməsinə nəzarəti kim yerinə yetirir?

A)) Məktəbin müdiriyyəti

B) Gigiyena və epidemiologiya mərkəzin işçisi

C) Məktəbin tibbi personalı

D) Sinif rəhbəri

E) Valideynlər komitəsinin sədri

545## 32 2

14-15 yaşlı yeniyetmələrin işə qəbul etdikdə nə vacibdir?

A)) Valideyn və onları əvəz edən şəxslərin razılığı

B) Yeniyetmənin istəyi

C) İşə götürənin istəyi

D) Sinif rəhbərinin razılığı

E) Həmkarlar təşkilatının razılığı

546## 3 2 2

6-7 yaşlı uşaqlara hansı idman növün məşqlərinə getməyə tövsiyyə olunmur?

A)) Suya tullanma

B) Bədii gimnastika

C) Üzgüçülük

D) Fiqurlu konki sürmə

E) İdman gimnastikası

547## 3 2 2

Müxtəlif idman növləri üzrə ixtisaslaşma və uşaqları idman yarışlarına cəlb eləmə yalnız neçə müddətli ilkin hazırlıqdan sonra mümkündür?

A)) 2-3 il ilkin hazırlıqdan sonra

B) 6-11 ay

C) 1-1,5 il

D) 3,5-4 il

E) 4-5 il

548## 3 2 2

Uşaq baxçasının orta yaşlı qrup uşaqları (4-5 yaş) üçün bədən tərbiyyəsi məşğələsinin müddəti nə qədərdir?

A)) 20-25 dəqiqə

B) 15-20

C) 25-30

D) 30-35

E) 35dəqiqədən çox

549## 3 2 2

Uşaq baxşasının yaşlı uşaqları üçün (5-6 yaş) bədən tərbiyyəsi məşğələsinin müddəti nə qədərdir?

A)) 25-30 dəqiqə

B) 15-20

C) 20-25

D) 30-35

E) 35 dəqiqədən çox

550## 32 2

Uşaq baxçasının hazırlıq qrupunda bədən tərbiyyəsi məşğələnin müddəti nə qədərdir?

A)) 30-35 dəqiqə

B) 15-20

C) 20-25

D) 25-30

E) 35 dəqiqədən artıq

551## 3 2 2

Hansı yaşlı qrup uşaqları üçün bədən tərbiyyəsi məşğələləri açıq havada keçirilməsi icazə verilmir?

A)) Məktəbə qədər yaşlı uşaqların kiçik yaşlı uşaq qrupunda

B) Orta yaşlı uşaqlar qrupu

C) Böyük yaşlı uşaqlar qrupu

D) Hazırlıq qrupu

E) Bütün yaş qruplarında təşkil olunur

552## 3 2 2

3-4 yaşlı uşaq üçün bədən tərbiyyəsi məşq effekti mövcuddur, əgər dərs zamanı ürək döyüntüsünün tezliyi nə qədər olsa?

A)) 130-140 döyüntü dəqiqə

B) 90-100

C) 110-120

D) 150-160

E) 170-180

553## 3 2 2

5-7 yaş uşaq üçün bədən tərbiyyəsi məşğələnin məşq effekti mövcuddur, əgər dərs zamanı ürək döyüntüsünün tezliyi nə qədər olsa?

A)) 150-160 döyüntü dəqiqədə

B) 90-100

C) 110-120

D) 130-140

E) 170-180

554## 3 2 2

Məktəbdə xüsusi tibbi qrup uşaqları üçün 45 dəqiqə bədən tərbiyyəsi dərsinin hazırlıq hissəsinin müddəti nə qədər davam edir?

A)) 20 dəqiqə

B) 5-10

C) 10-15

D) 25-30

E) 30-35

555## 3 2 2

Məktəbin günü uzadılmış qrupunda gündəlik idman saatını keçirdikdə ilk növbədə nəyi nəzərə almaq lazımdır?

A)) Sağlamlığın vəziyyətini

B) Şagirdlərin fiziki hazırlığı

C) Gün ərzində tədris yükünü

D) Həftə ərzində tədris yükünü

E) Bədən tərbiyyəsi dərslərin keçirilməsinə səbəblər

556## 3 2 2

Xüsusi tibbi qrupuna daxil olan şagirdlərlə bədən tərbiyyəsi dərslərin keçirilməsinə dair təşkilat metodik yardım kim tərəfindən göstərilməlidir?

A)) Uşaq poliklinikasının müalicə bədən tərbiyyəsi kabinetləri

B) Təhsil şöbəsi

C) Həkim-bədən tərbiyyəsi dispanseri

E) Səhiyyə şöbəsi

557## 3 2 2

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda qamətin koreksiyası və ayı pəncəliyin profilaktikası üçün təmrinlərin keçirilməsi bədən tərbiyyəsi dərsinin hansı hissəsinə düşür?

A)) Dərsin giriş hissəsinə

B) Dərsin əsas hissəsi

C) Əsas hissəsinin mütləq fraqmenti-oyun

D) Dərsin son hissəsi

E) Relaksasiya pauzası

558## 3 2 2

Uşaq baxçasında bədən tərbiyyəsi dərsində relaksasiya pauzasını dərsin hansı hissəsindən sonra keçirilməsini məqsədəuyğun sayılır?

A)) Dərsin son hissəsindən sonra

B) Dərsin giriş hissəsindən sonra

C) Əsas hissədə olan ümumi inkişaf təmrinlərdən sonra

D) Əsas hissədə olan əsas hərəkətlər təlimindən sonra

E) Əsas hissədə oyundan sonra

559## 3 2 2

Uşaq baxçasının bədən tərbiyyəsi zalında havanın temperaturunu ölçmək üçün termometr hansı səviyyədə quraşdırılır?

A)) Yerdən 1-1,2 m hündürlüyündə

B) 0,5 m

C) 0,8 m

D) 1,5 m

E) 1,7 m

560## 3 2 2

Uşaq orqanizminə yerli möhkəmləndirici proseduralardan hansı əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir?

A)) Kontrast temperaturlu suyun ayaqlara axıdılması

B) Su ilə isladılmış əski üzərində ayaqyalın gəzmək

C) Nəm əlcəklə əllər və boyunu sürtmək

D) Otaq temperaturlu su ilə boğazın yaxalamaq

E) Tədricən suyun temperaturunu aşağı salaraq ayaqlara belə suyun axıdılması

561## 3 2 2

Su ilə möhkəmləndirmə proseduralardan ən effektiv hansı sayılır?

A)) Açıq hövzədə çimmə

B) Sürtmə

C) Ayaqlara suyun axıdılması

D) Duş qəbul etmə

E) Basseyndə üzmə

562## 3 2 2

Qeyri ənənəvi möhkəmləndirici vasitəsinə hansı aiddir?

A)) Saunadan istifadə

B) Günəş vannaları

C) hava vannaları

D) Basseyndə üzmə

E) İşıq-hava vannası

563## 3 2 2

Sauna ilə istifadə etdikdə uşaqlar üçün hansı xəstəlik əks göstərici sayılır?

A)) Bədənin yüksək hərarəti ilə olan kəskin xəstəliklər

B) Yuxarı tənəffüs yolların xroniki xəstəlikləri

C) Enurez

D) Tez-tez baş verən soyuqdəymə xəstəlikləri

E) Xronik pielonefrit

564## 3 2 2

Məktəbəqədər yaşlı uşaq üçün saunanın termokamerasında maksimal temperatur hansı dərəcədən yüksək olmamalıdır?

A)) 70º C

B) 60º C

C) 80º C

D) 90º C

E) 100º C

565## 3 2 2

Saunalarda balaca basseynlərin sudəyişmə üsulu hansıdır?

A)) Daimi suyun axını

B) Resirkulyasiya sistemi

C) Dövrlü suyun dəyişilməsi

D) Suyun bir hissəsinin axıdılması və əlavə tökmə

E) Birdəfəlik istifadə

566## 3 2 2

Məktəb basseynlərində sudəyişmənin əsas vasitəsi hansı sayılır?

A)) Gündəlik suyun tam dəyişdirilməsi

B) Suyun birdəfəlik istifadəsi

C) Dövrlü doldurma və boşaltma

D) Resirkulyasiya sistemi

E) Suyun bir hissəsinin axıdılması və əlavə tökmə

567## 3 2 2

Məktəbəqədər müəssisələrində və məktəblərdə basseyndə bir uşağa düşən su üzünün sahəsi neşə olmalıdır?

A)) 4-5 m2

B) 1-2

C) 2-3

D) 3-4

E) 5-6

568## 3 2 2

Bosseynin zalında havanın temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?

A)) Suyun temperaturundan 1-2º C yuxarı

B) 20º C

C) Su ilə eyni dərəcədə

D) Suyun temperaturundan 1-2º C aşağı

E) 22º C

569## 3 2 2

Uşaq poliklinikasında basseyn suyun zərərsizləşdirilməsinin ən yaxşı üsulu hansıdır?

A)) Ultrabənövşəyi şüalanma

B) Xlor

C) Brom

D) Yodla

E) Ozonl

570## 3 2 2

Basseyn suyunda zərərsizləşdirici reagentlərin qalıq miqdarı üzərində nəzarət necə aparılmalıdır?

A)) İşdən əvvəl və hər 2 saatdan bir

B) İşdən əvvəl və günorta

C) İşdən əvvəl və işin hər vaxtında

D) Yalnız işdən əvvəl

E) İş başlandıqdan 1 saat sonra

571## 3 2 2

Üzgüçülük basseynində suda göyirin çöpü aşkar olduğu halda vanna hansı reagentlə təmizlənməlidir?

A)) Bor turşusu

B) Mis kuporosu

C) Xloramin

D) Nirtan

E) Manqatturşulu kalium

572## 3 2 2

Üzgüçülük basseyn üzərində cari sanitar nəzarət hansı tezlikdə aparılmalıdır?

A)) Ayda 1 dəfə

B) İldə

C) Yarımildə

D) Rübdə

E) Həftədə

573## 3 2 2

Qalıq xlor, hava və suyun temperaturu üzərində üzgüçülük hovuzunun işçisi tərəfindən aparılan nəzarət necə olmalıdır?

A)) 1 dəfə saat 2-də

B) Yalnız basseyn işə düşəndən əvvəl

C) İşin hər saatında

D) Gündə 2 dəfə

E) Gündə 3 dəfə

574## 3 2 2

Üzgüçülük hovuzunda si vasitəsi ilə insana ən çox hallarda keçə bilən hansı xəstəlikdir?

A)) Epidermofitiya (üzgüçü qoturu)

B) Dizenteriya

C) Otit

D) Enterobioz

E) Poliomielit

575## 3 2 2

Qeyri-ənənəvi möhkəmləndirici vasitə hansıdır?

A)) Sauna

B) Ayaqyalın gəzmə

C) Hava vannası

D) Günəş vannası

E) Su vannası

576## 3 2 3

Məktəblilərin dərsdə zehni qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün müəllim tədbirlərdən hansını istifadə edir?

A)) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələrindən istifadə

B) Dərsin müddətini azaltma

C) İşıqlanma səviyyəsini artırma

D) Yalnız yaxşı oxuyan şagirdlərlə işləmək

E) Dərsin planına kompyuter proqramlarının tətbiqi

577## 3 3 3

Məktəblilərin tədris həftəsi rejimində fakultativ məşğələlər hansı funksiya daşıyır?

A)) Maksimal yol verilən yüklənməyə daxildir

B) Çox mütləq deyillər

C) Şənbə günlərində keçirilir

D) Tətil günləri zamanı keçirilir

E) Maksimal yol verilən həcmə əlavə dərslər kimi daxildir

578## 3 3 3

Birincilərin təlimi üçün “pillə-rejiminin” tətbiqi hansı məqsəd daşıyır?

A)) Məktəb təliminə artan tələblərin adaptasiyasının formalaşması

B) Məktəblilər üçün tədris işinin adət olunmuş rejimin qorunması üçün

C) Şagirdlərin başlanğıc dövründə tədrisin artıq yüklənməsindən qorunma

D) Birincilərin tədris rejimində oyun kompanentinin saxlanılması

E) Məktəbli üçün adət olunmuş gün rejiminin qorunması

579## 3 1 2

Məktəbdə qoşalaşdırılmış dərslərin keçirilməsi yalnız hansı siniflər üçün yol verilir?

A)) 10-11 siniflər üçün

B) 1-3 siniflər üçün

C) 1-4 siniflər üçün

D) 5-9 siniflər üçün

E) 5-11 siniflər üçün

580## 3 3 2

Düzgün tərtib olunmuş dərs cədvəlində sinif cədvəlinə uyğun balların maksimal sayı həftənin hansı gününə düşməlidir?

A)) 2-ci, 3-cü və 4-cü günlərə

B) Həftənin 1-ci və axırıncı gününə

C) Həftənin bütün günlərinə

D) 1-ci və 3-cü günlərinə

E) 2-ci və 5-ci günlərinə

581## 3 3 3

Gigiyenik nöqteyi nəzərindən pedaqoji innovasiyaların və təhsil texnologiyaların effektivliyinin meyarı nə sayılır?

A)) Sağlamlığın vəziyyətinin dinamikası

B) Dərk etmə prosesin daha effektiv təşkili

C) Tədris prosesinə fərdi yanaşma

D) Şagird idrakının yeni üsulla ölçmə təyini

E) İnformasiya kateqoriyalarını dərk etmə bacarığı

582## 3 1 3

Təhsil muəssisələrində torpaq sahələrinin ölçüsü nəyə əsasən qəbul olunur?

A)) Bir şagirdə düşən sahə hesabılə

B) Müəssisənin ümumi tuyumu

C) İqlim-coğrafiya şəraiti

D)Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sayı

E) Yer səthinin quruluşu

583## 3 2 2

Şəhərlərdə olan sıxlıq şəraitində neçə mərtəbəli məktəblərin inşaatı yol verilir?

A)) 4 mərtəbəli

B) 5 və artiq

C) 3

D) 2

E) 1

584## 3 1 2

Uşaq müəssisələrin tikintisinə verilən sahədə torpaq suların səviyyəsi neçə metrdən az olmamalıdır?

A)) 2,0 m

B) 0,5 m

C) 1 m

D) 1.5m

E) 3,0

585## 3 1 2

Tədris müəssisəsinin yaşıllaşdırma sahəsi ümumi sahənin neçə %-i təşkil edilməsi nəzərdə tutulur?

A)) 50%

B) 70%

C) 60%

D) 40%

E) 30%

586## 3 2 2

İnternat məktəblərində yataq və tədris korpusları arasında olan aralıq neçə metr olmalıdır?

A)) 50 m

B) 30 m

C) 40 m

D) 60 m

E) 80 m

587 ## 3 1 2

Otaqların birtərəfli işıqlandırılmasında tədris müəssisəsi ilə qarşıdakı binanın aralıq məsafəsi nə qədər olması tövsiyyə olunur?

A)) Qarşıdakı binanın 2 qat hündürlüyündən az olmamaq şərti ilə

B) 1,0

C) 1,5

D) 2,5

E) 3,0

588 ## 3 1 3

Məktəbəqədər müəssisəsinin torpaq sahəsində olan qrup meydançaların sayı nəyə əsaslanır?

A)) Qrupların ümumi sayına

B) Məktəbəqədər müəssisənin tutumu

C) Yer səthinin quruluşu

D) İqlim-coğrafi şəraitinin xüsusiyyətlərinə

E) Torpaq sahəsinin ölçüsü

589 ## 3 2 3

Zibil üçün konteynerlərin meydançaları neçə quraşdırılmalıdırlar?

A)) Betonlaşdırma və ya asfaltlaşma

B) Taxta

C) Ot

D) Torpaq ilə döyəclənmə

E) Çınqıl və qumun səpilməsi

590## 3 1 3

Tədris müəssisəsinin meydançalarının quruluşu və avadanlığı nəyə müvafiq olmalıdır?

A)) Uşaqların boyu və yaşına uyğun

B) Uşaqların hərəki fəaliyyətinə

C) Qrupların sayına

D) Müəssisənin ümumi tutumuna

E) Pedaqoji və ya tərbiyə tələbatına

591## 3 1 3

1-3 yaşlı körpələr üçün meydançalar neçə olmalıdırlar?

A)) Ot ilə örtülmüş

B) Çınqıl ilə döyəclənmiş

C) Asfalt ilə örtülmüş

D) Taxtalı

E) Betonlaşdırılmış

592## 3 2 3

Kölgəli talvarların döşəməsi neçə olmalıdır?

A)) Taxta

B) Asfalt

C) Torpaq ilə döyəclənmiş

D) Otlu

E) Linoleumlu

593## 3 2 2

Məktəbəqədər müəssisələrində ümumi giriş necə qrup üçün yol verilir?

A)) 4 qrup

B) 1

C) 2

D) 3

E) 5

594 ## 3 2 2

Sinif otaqlarında 1 şagirdə minimal sahə nə qədər təşkil edir?

A)) 1,5 kv.m

B) 2,5

C) 2,0

D) 3,0

E) 3,5

595 ## 3 1 3

Tədris müəssisələrində avadanlıq nəyə müvafiq olmalıdır?

A)) Gigiyenik və pedaqoji tələblərini nəzərə alaraq uşaqların boy və yaş xüsusiyyətlərinə

B) Uşaqların boyu və yaşına

C) Gigiyenik və pedaqoji tələblərə

D) Şagirdin tələblərinə

E) Müəllimln tələbi

596## 3 1 3

Uşaqların yerləşdirilməsi nəyi nəzərə alaraq olunmalıdır?

A)) Sağlamlığın, eşitmə və görmə vəziyyətini

B) Parta və ya masaların ölçüsü

C) Şağirdlərin istəyi

D) Müəllimin istəyi

E) Valideynlərin xahişi

597## 3 1 3

Uşaqların boy-yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan mebelin istifadəsi ilk növbədə

nəyi törədə bilər?

A)) Qamət pozuntusunun əmələ gəlməsinə

B) Görmə itiliyinin aşağa enməsi

C) Skolioz

D) Uşaqların yorulması

E) Görmə itiliyin aşağa enməsi və skoleozun inkişafı

598## 3 1 3

Tədris müəssisələrinin otaqlarında havanın nisbi rütubəti neçə olmalıdır?

A)) 40-60%

B) 20-30

C) 30-50

D) 50-70

E) 60-80

599 ## 3 3 3

Üzgüçülük hovuzunun zalında havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?

A)) Suyun temperaturundan 1-2 dərəcə yuxarı

B) 250C

C) 28

D) Suyun dərəcənisə bərabər

E) Suyun temperaturundan 1-2 dərəcə aşağı

600## 3 2 3

Qrup otağında hava temperaturun gündəlik dinamikasının nəzarəti üçün termometr neçə asılmalıdır?

A)) Daxili divarın 0,8 – 1,2 m hündürlüyündə

B) Xarici divarın 0,8- 1,2 m hündürlüyündə

C) Otağın mərkəzində

D) Daxili divarın 1,5 m hündürlüyündə

E) Qapıda 1,5 m səviyyəsində

601## 3 2 3

Sinif otaqlarının pencərələri hansı qütblərə səmtləşdirilməlidir?

A)) Cənub, Cənub-Şərq, Şərq

B) Şimal, Şimal-Şərq

C) Cənub-Qərb, Qərb

D) Şərq, Şimal-Şərq

E) Şərq, Cənub-Şərq

602 ## 3 2 3

Şimal qütbinə hansı otaqların səmtləşməsi yol verilir?

A)) Rəsm-xətt, rəsm, hesablayıcı texnika kabinetləri və qida bloku

B) İbtidai məktəb uşaqları üçün sinif otaqları

C) Rəsm-xətt və rəsm kabinetləri

D) Hesablayıcı texnikası kabineti

E) Musiqi zalı

603## 3 3 3

Videodispley terminal kabinetlərində 1 iş yerinə neçə kv. m – dən az olmamaq şərti ilə sahə düşür?

A)) 6 kv m

B) 4

C) 5

D) 7

E) 8

604## 3 3

Videodispley terminalın ekranına baxan zaman gözün səviyyəsi hara düşməlidir?

A)) Ekranın mərkəzinə

B) Ekranın yuxarı hissəsi

C) Ekranın aşağı hissəsi

D) Ekranın 1/3 hündürlüyü

E) Əhəmiyyəti yoxdur

605## 3 3 3

Televizora baxış zamanı ekranla uşağın arasında olan minimal yol verilən məsafə

neçə m olmalıdır?

A)) 3-4 m

B) 1-2

C) 2-3

D) 4,5-5

E) 5-5,5

606## 3 3 3

Birtərəfli işıqlanmada qrup, sinif və kabinet otaqların dərinliyi neçə m-dən artıq

olmamalıdır?

A)) 6 m-dən

B) 5

C) 7

D) 8

E) 10

607 ## 3 3 3

Televizora bazış zamanı ən əlverişsiz şərait hansıdır?

A)) Tam qalanlıqda baxış

B) Yalnız yerli işıqlanmanın istifadəsi

C) Yalnız ümumi işıqlanmanın istifadəsi

D) Kombinəedilmiş işıqlanmanın istifadəsi

E) Əhəmiyyəti yoxdur

608 ## 3 2 3

Otaqların təbii işıqlanmasını ölçmək üçün nəzarət nöqtələrin sayı nə qədərdən az olmamalıdır?

A)) 5-dən az olmamalıdır

B) 2

C) 3

D) 4

E) 6

609 ## 3 3 3

Displey siniflərində küyün səviyyəsi neçə dBA-dan çox yol verilmir?

A)) 50 dBA

B) 40

C) 60

D) 65

E) 70

610## 3 3 3

Tədris videodispley otaqlarında havanın hərarəti 20 C olduqda nisbi rütubətin səviyyəsi neçədir?

A)) 58 %

B) 45 %

C) 50 %

D) 62 %

E) 65 %

611## 3 1 3

Atmosfer havada zərərli maddələrin konsentrasiyası hansı vahidlə ölçülür?

A)) Mq / m3

B) Mkq / m3

C) Q / m3

D) Kq / m3

E) T / m3

612## 3 1 3

Hansı göstərici suyun orqanoleptik göstəricilərinə aid deyil?

A)) Codluq

B) İy

C) Bulanlıq

D) Rəng

E) Dad

613## 3 1 3

İçməli suya daxil olan hansı qeyri-üzvi maddə 1 –ci sinif təhlükəli maddələrə aiddir?

A)) Civə

B) Xloridlər

C) S ulfatlar

D) Nitratlar

E) Dəmir

614## 3 1 2

Uşaq ləvazımatının istehsalında işlənən materialların gigiyenik cəhətdən qiymətləndirdikdə necənci sinifə aid olan kimyəvi maddələrin istifadəsinə yol verilmir?

A)) 2-1 təhlükə dərəcəsi olan sinfə

B) 5-4

C) 4-3

D) 3-2

E) 0

615## 3 1 3

Uşaqların sağlamlığının qorunması baxımından uşaq mebelınə dair hansı əsas tələb nəzərdə tutulur?

A)) Mebelin ölçüsü uşağın boyuna müvafiqliyi

B) Təlim-tədris prosesin xarakterinə müvafiqliyi

C) Tədris müəssisəsində mebelin düzgün yerləşdirilməsi

D) Gigiyenik rəyi olan materiallardan mebelin istehsal olunması

E) Mebelin ölçüsü uşağın yaşına müvafiqliyi

616## 3 3 2

İbtidai sinif şağirdləri üçün tədris nəşriyyatının çəkisi neçə qramdan artıq olmamalıdır?

A)) 300 q B) 100 C) 200 D) 400 E) 500

617## 3 3 2

10-11 – ci sinif şagirdləri üçün tədris nəşriyyatının çəkisi neçə qramdan artıq olmamalıdır?

A)) 600 q B) 500 C) 400 D) 200 E) 100

618## 3 1 2

Usaq mallarının gigiyenik qiymətləndirmə zamanı Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri tərəfindən nə verilir?

A)) Gigiyenik rəy

B) Uyğunluq sertifikatı

C) Gigiyenik sertifikat

D) Təhlükəsizlik sertifikatı

E) Malların istehsalı üçün icazə

619## 3 1 2

Sertifikat sənədinin müddəti nə qədərdir?

A)) 1 ildən artıq olmamalıdır

B) 3 ildən aqtıq olmamalıdır

C) 5 il

D) Məhdudiyyət yoxdur

E) Məhsulun saxlama müddətinə müvafiq olmalıdır

620## 3 3 3

Uşaq paltarını istehsal etdikdə sintetik və ya süni xammaldan istifadə edilməsi nədən asılıdır?

A)) Məmulatın təyinatı və ölçüsündən

B) Məmulatın növü

C) Məmulatın geyinmə müddəti

D) Məmulatın təyinatı

E) Əhəmiyyəti yoxdur

621## 3 2 3

3 yaşına qədər körpələr üçün oyuncaq istehsal etdikdə hansı materialdan istifadə etmək qadağandır?

A)) Təbii dəri və xəzdən

B) Polistirol

C) Polietilen

D) Vinilis dəri

E) Polvinilxloriddən olan nazik pərdə

622## 3 2 3

Nitrozaminlərin təyini hansı uşaq məmulatlarında aparılır?

A)) Lateks əmziklərdə

B) Polistiroldan hazırlanmış oyuncaqlar

C) Sintetik materiallardan geyim

D) Pamperslər

E) Erkən yaşlı uşaq üçün hər bir məmulat

623 ## 3 1 2

3 yaşına qədər körpələr üçün hansı mayerialdan oyuncaq hazırlamaq qadağandır?

A)) Şüşə və xovlu rezindən

B) Ağacdan düzəlmiş

C) Plastmas

D) Polimerdən olan nazik pırdə

E) Plastizol

624## 3 1 3

Uşaq bağçalarının körpələr qrupuna ( 1-3 yaşlı) hansı otaqlar aiddır?

A)) Qəbul otağı, oyun otağı, qrupun yeməkxana və ya bufeti, ayaqyolu, şüşəbənd və ya yataq otağı

B) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu

C) Soyunub-geyinmə otağı, tədris otağı, bufet, ayaqyolu

D) İzolyator, musiqi məşğələləri üçün otaq, ayaqyolu, yataq otağı, bufet

E) Musiqi zalı, yeməkxana və ya bufet, yataq otağı, ayaqyolu

625 ## 3 1 3

Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində layihələşdirmə və ya yenidənqurma zamanı hansı prinsipə üstünlük verilir?

A)) Qrupların təcrid edilməsi prinsipi

B) Ümumi giriş və çıxış prinsipi

C) Qrup meydançalarının yerləşdirməsi prinsipi

D) Kölgəlik meydançalarının yerləşdirməsi prinsipi

E) Əhəmiyyəti yoxdur

626 ## 3 3 2

Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanmanın ( işıq əmsalı, düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?

A)) 1/4-1/5, 27 , 5 , 1, 5%

B) 1/8-1/9, 15 , 3 , 0,25%

C) 1/8-1/9, 27 , 3 , 0,75%

D) 1/4-1/5, 20 . 3 1%

E) 1/6-1/7, 25 , 3 0.5%

627 ## 3 1 3

Tədris müəssisələrində avadanlıq nəyə müvafiq olmalıdır?

A)) Gigiyenik və pedaqoji tələbləri nəzərə alaraq uşaqların boy və yaş xüsusiyyətlərinə

B) Uşaqların boyu və yaşına

C) Gigiyenik və pedaqoji tələblərə

D) Şagirdin tələblərinə

E) Müəllimln tələbinə

628## 3 1 3

Uşaqların yerləşdirilməsi nəyi nəzərə alaraq olunmalıdır?

A)) Sağlamlığın, eşitmə və görmə vəziyyətini

B) Parta və ya masaların ölçüsü

C) Şağirdlərin istəyi

D) Müəllimin istəyi

E) Valideynlərin xahişi

629 ## 3 1 3

Uşaqların boyun-yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan mebelin istifadəsi ilk növbədə

nəyi törədə bilər?

A)) Qamət pozuntusunun əmələ gəlməsinə

B) Görmə itiliyinin aşağa enməsi

C) Skolioz

D) Uşaqların yorulması

E) Görmə itiliyin aşağa enməsi və skoleozun inkişafı

630 ## 3 1 3

Tədris müəssisələrinin otaqlarında havanın nisbi rütubəti neçə olmalıdır?

A)) 40-60%

B) 20-30

C) 30-50

D) 50-70

E) 60-80

631## 3 3 3

Üzgüçülük hovuzunun zalında havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?

A)) Suyun temperaturundan 1-2 dərəcə yuxarı

B) 250C

C) 28

D) Suyun dərəcənisə bərabər

E) Suyun temperaturundan 1-2 dərəcə aşağı

632 ## 3 2 3

Qrup otağında hava temperaturun gündəlik dinamikasının nəzarəti üçün termometr neçə asılmalıdır?

A)) Daxili divarın 0,8 – 1,2 m hündürlüyündə

B) Xarici divarın 0,8- 1,2 m hündürlüyündə

C) Otağın mərkəzində

D) Daxili divarın 1,5 m hündürlüyündə

E) Qapıda 1,5 m səviyyəsində

633 ## 3 2 3

Sinif otaqlarının pencərələri hansı qütblərə səmtləşdirilməlidir?

A)) Cənub, Cənub-Şərq, Şərq

B) Şimal, Şimal-Şərq

C) Cənub-Qərb, Qərb

D) Şərq, Şimal-Şərq

E) Şərq, Cənub-Şərq

634 ## 3 2 3

Şimal qütbinə hansı otaqların səmtləşməsi yol verilir?

A)) Rəsm-xətt, rəsm, hesablayıcı texnika kabinetləri və qida bloku

B) İbtidai məktəb uşaqları üçün sinif otaqları

C) Rəsm-xətt və rəsm kabinetləri

D) Hesablayıcı texnikası kabineti

E) Musiqi zalı

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]