Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
основи права КРИМІНАЛЬНЕ право.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.07.2019
Размер:
65.54 Кб
Скачать

РОЗДІЛ 5.ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

Тема 1: Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Загальні положення про кримінальну відповідальність.

 1. Загальні визначення та система Кримінального права.

 2. Характеристика Кримінального кодексу України.

 3. Чинність кримінального законодавства за часом, у просторі, за колом осіб.

4. Кримінальна відповідальність – визначення ,ознаки та підстави.

 1. Визначення та ознаки злочину.

 2. Класифікація злочину, його стадії, добровільна відмова від злочину, співучасть.

Література:

 1. Ківалов С.В., Музиченко П.П. Основи правознавства України.

 2. Копейчиков В.В. Правознавство, к.:Юрінком Інтер, 2002

 3. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства

Самостійна робота.

1.. Тема 2: Відповідальність за окремі види злочинів.

 1. Злочини проти основ національної безпеки України.

 2. Злочини проти особистості.

 3. Злочини проти власності.

 4. Злочини проти суспільного порядку.

 1. Загальні визначення та система Кримінального права.

Кримінальне право – це самостійна галузь права. Це так зване позитивне право, тобто воно фіксує в законі ознаки злочинів і покарань за них. Формальність та чіткість вираженості норм кримінальногоправа є гарантією дотримання законності та рівного застосування його норм.

Норми кримінального права – правила, що охоплюють конкретні життєвіобставини та соціальні ситуації.

Кримінальні закони видаються ільки ВРУ, відповідно, ніякі інші державні органи не маєть повноважень на їх видання (цим кримінальне право відрізняється від інших галузей права. Так норми цив права можуть видаватися урядом, норми адміністративного права – місцевими органами самоврядування).

Кримінальне право (КП)- це сукупність правових норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання застосовують до осіб, що їх вчинили.

Предметом кримінального права виступають відносини,що виникають у зв’язку зі вчиненням злочину і застосуванням за них певних покарань. Існує дві основні інституції, що визначаються нормами кримінального права: злочини і покарання.

Метод кримінального права – імперативний, заснований на застосуванні покарання до особи, що вчинила злочин.

Основні функції КП – охоронна та регулятивна.

Воно охороняє суспільні відносини, що регулюються іншими галузями права (наприклад: охороняє відносини власності,що регулюються нормами цивільного права тощо).

Регулятивна функція забороняє вчиняти суспільно небезпечні дії (бездіяльність), вимагає певної суспільної поведінки (наприклад необхідна оборона у випадку нападу як правомірний захист від нього тощо).

Для КП характерний принцип особистої відповідальності, тобто нести відповідальність може і повинна саме та особа яка вчинила злочин (а це завжди лише фізична особа, яка є осудною та досягла певного віку) та принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання.

Кримінальне право як галузь права складається із норм, розділів, які складають Загальну (визначаються основні терміни, принципи, засади КП) та Особливу частини (передбачена відповідальність за конкретні види злочинів).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.