Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
основи права адміністративне право.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.07.2019
Размер:
91.65 Кб
Скачать

РОЗДІЛ 4.ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

Тема 1: Основні положення адміністративного права.

 1. Визначення, предмет і метод правовогорегулювання в адміністративному праві.

 2. Система та джерела адміністративного права.

 3. Державне управління – поняття, сфера та методи.

 4. Система державних органів виконавчої влади в Україні.

 5. Акти державного управління.

 6. Тема 2: Адміністративні порушення та адміністративна відповідальність.

 1. Визначення адміністративного правопорушення.

 2. Умови адміністративної відповідальності.

 3. Відповідальність неповнолітніх.

 4. Визначення та види адміністративних стягнень

Література:

 1. Ківалов С.В., Музиченко П.П. Основи правознавства України.

 2. Копейчиков В.В. Правознавство, к.:Юрінком Інтер, 2002

 3. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства

Самостійна робота.

1. Загальна характеристика КоАП.

2. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративне правопорушення

 1. Визначення, предмет і метод правовогорегулювання в адміністративному праві.

Адміністративне право – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління.

Предмет адміністративного права: - відносини державного управління у сфері економіки, фінансів, соціального захисту і т.д.; - управлінські відносини у системі державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; - управлінські відносини, що складаються у процесі внутрішньої організації діяльності інших органів (прокуратура, суд, апарат ВРУ), діяльності підприємств, установ, організацій; - управлінські відносини, пов’язані з реалізацією повноважень і функцій виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування; - відносини, що виникають у зв’язку із забезпеченням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування прав і свобод громадян, надання їм різних управлінських послуг; - відносини у сфері адміністративної юстиції;

- відносини, що виникають у зв’язку із застосуванням заходів адміністративної відповідальності. Відносини, що становлять предмет адміністративного права, характеризуються такими ознаками:

1. це управлінські відносини; 2. виникають в результаті здійснення управлінської діяльності; 3. один із суб’єктів наділений владними повноваженнями; 4. це відносини влади і підпорядкування; 5. забезпечуються силою державного примусу. Метод адміністративного права – це сукупність приймів, способів, засобів, за допомогою яких адміністративно-правові норми врегульовують відносини, що входять до предмету адміністративного права. Метод адміністративного права - імперативний. Прийоми, які містяться у адміністративно-правових нормах: - приписи; - дозволи;  - заборони. Особливості методу адміністративного права: - найпоширенішими є приписи; - односторонність волевиявлення одного з учасників адміністративних правовідносин; - приписи підлягають застосуванню незалежно від того, з чиєї ініціативи виникли адміністративні правовідносини; - владність та односторонність приписів не виключають можливості застосування дозвільних засобів регулювання адміністративних правовідносин; - категоричність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.