Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ОСНОВИ КОМПОЗ.Дом. КР 1 2011 - копия

.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
75.78 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Розглянуто на засіданні

циклової комісії.

Протокол № від ___ 200 _ р.

Голова циклової комісії

__________/Упірова Н.І./

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та

ВАРІАНТИ ДОМАШНІХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліниОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ

спеціальність - 5.02020701 “Дизайн”

(Для заочної форми навчання)

Розроблено викладачем

Бондаренко О.І.

КИЇВ 2012

Методичні вказівки

по виконанню домашніх контрольних робіт

Метою виконання домашніх контрольних робіт є визначення рівня знань та навичок, які студент отримав під час аудиторних занять та самостійної роботи; а також виявлення питань, які потребують подальшого вивчання та поглиблення знань.

Перед початком виконання домашніх контрольних робіт необхідно ще раз прочитати зміст предмету та виявити в ньому теми, питання з яких запропоновані в індивідуальному завданні. Це дозволяє вибудувати логічну схему, яка допоможе засвоїти матеріал предмету та добре в ньому орієнтуватися. Після визначення тем, які є у варіанті контрольної роботи, пропонується:

 • спочатку прочитати матеріал у підручнику;

 • потім прочитати матеріал у конспекті;

 • виділити в підручнику та у конспекті текст, в якому розглядається

питання контрольного завдання;

 • побудувати схему відповіді;

 • при наявності додаткової літератури вибрати необхідний матеріал для удосконалення знань та поширення відповіді на контрольне питання;

 • скомпонувати відповідь згідно збудованої раніше схеми, використовуючи весь матеріал, з якім студент працював під час самостійної роботи по виконанню домашнього завдання;

 • охайно оформити відповіді, при необхідності підібрати або виконати самостійно рисунки, схеми, які пояснюють теоретичний матеріал;

 • після кожної відповіді необхідно вказати літературу, яка була використана для підготовки відповіді; в разі використання підручників необхідно вказати авторів, повну назву, видавництво та рік видання, й обов'язково-сторінки, на яких розглядається вказане питання.

Контрольна робота виконується на папері формату А-4. Оформляти контрольну роботу необхідно охайно, чорнилами одного кольору. Кожну відповідь необхідно починати з нового аркуша.

Рисунки, схеми виконуються по тексту; малюнки виконуються на окремих листах ватману ( формат А4 або А3) та укладаються в контрольну роботу.

Обкладинку контрольної роботи оформлюють згідно встановленим вимогам: необхідно вказати предмет та варіант індивідуального завдання, вказати факультет, спеціальність та номер групи, прізвище, ім’я та по батькові студента.

Варіант контрольної роботи вказує викладач під час установчої сесії. Варіант контрольної роботи відповідає останній цифри номера, який наданий студенту за списком журналу групи.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв, Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) – К.: Каравела, 2008. – 304 с.

 1. М. Яремків, Композиція: творчі основи зображення. Навчальний посібник. – Тернопіль, 2009. – 112 с.

 1. Н. Я. Куленко, Основи графічного дизайну; – К.: Кондор,

2006. – 492 с.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

Для виконання домашньої контрольної роботи 1 з дисципліни “Основи композиції” необхідно ознайомитися з матеріалом відповідних тем:

Тема 2: Структурний рівень форми.

 • Елементи структурного рівня формоутворення: силует, композиційне членування, масштабність.

 • Силует форми. Класифікація силуетів .

 • Членування форми. Горизонтальне, вертикальне та діагональне членування в дизайні форми.

 • Масштаб деталей та форми в цілому. Малий, середній та великий масштаб форми та елементів форми. Вплив різного масштабу на емоційне сприйняття форми .

Тема 5: Композиційні взаємозв'язки елементів форми.

 • Ритм, ритмічні та метричні порядки. Вплив різних ритмічних порядків на емоційне сприйняття форми .

 • Пропорції. Вплив пропорцій на емоційне сприйняття форми . Статичні та динамічні пропорції .

 • Симетрія та асиметрія.

 • Принципи взаємозв'язку елементів форми: подібність, контраст, нюанс.

Тема 6: Закономірності композиційного формоутворення.

 • Взаємне підпорядкування елементів форми та композиційна цілісність форми.

 • Композиційний центр.

 • Композиційна рівновага.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1.

Варіант 1

 1. Розкрити поняття “пропорції”. Зміна емоційного сприйняття форми шляхом змін в пропорціях окремих її частин.

 1. Виконати 3 композиції динамічної рівноваги за допомогою елементів різноманітної конфігурації або з різним членуванням форми в ахроматичних кольорах.

[1] ст. 49 – 56, [2] – 90.

Варіант 2

 1. Розкрити поняття “членування форми”. Види членування.

 1. Виконати 3 композиції динамічної рівноваги за допомогою елементів різноманітної конфігурації або з різним членуванням форми в ахроматичних кольорах.

[1] ст. 108, 153 – 160.

Варіант 3

 1. Розкрити поняття “статика та динаміка у формі”. Поняття “динамічна рівновага композиції”.

 1. Виконати 3 композиції динамічної рівноваги за допомогою елементів різноманітної конфігурації або з різним членуванням форми в ахроматичних кольорах.

[1] ст. 103- -112, 151 –152, [2] ст. 118 –119.

Варіант 4

 1. Розкрити поняття “ритм”. За допомогою яких елементів створюється ритм в костюмі.

 1. Виконати три композиції динамічної рівноваги за допомогою елементів різноманітної конфігурації або з різним членуванням форми в ахроматичних кольорах.

[1] ст. 92 – 103, [2] ст. 90 – 96.

Варіант 5

 1. Розкрити суть закону взаємного підпорядкування елементів та цілісності форми костюму.

 1. Виконати три композиції динамічної рівноваги за допомогою елементів різноманітної конфігурації або з різним членуванням форми в ахроматичних кольорах.

[1] ст. 47, [2] ст. 117, 119, конспект.

Варіант 6

 1. Розкрити поняття “симетрія” та “асиметрія” в композиції костюма. Симетрія та асиметрія в створенні статичних та динамічних композицій.

 1. Виконати 3 композиції динамічної рівноваги за допомогою елементів різноманітної конфігурації або з різним членуванням форми в ахроматичних кольорах.

[1] ст. 77 – 91, [2] ст. 96 – 105, конспект.

Варіант 7

 1. Розкрити принципи взаємного підпорядкування елементів форми: подібність, контраст та нюанс, на яких будується форма костюму.

 1. Виконати 3 композиції динамічної рівноваги за допомогою елементів різноманітної конфігурації або з різним членуванням форми в ахроматичних кольорах.

[1] ст. 63 – 77, [2] ст. 87, 206, конспект.

Варіант 8

 1. Розкрити поняття “властивості композиції” (виразність, цілісність, рівновага, закінченість).

 1. Виконати 3 композиції динамічної рівноваги за допомогою елементів різноманітної конфігурації або з різним членуванням форми в ахроматичних кольорах.

[1] ст. 46 –48, 151 –152, [2] ст. 117 – 119, конспект.

Варіант 9

 1. Розкрити поняття “масштабність” як властивість форми.

 1. Виконати 3 композиції динамічної рівноваги за допомогою елементів різноманітної конфігурації або з різним членуванням форми в ахроматичних кольорах.

[1] ст. 56 –63, [2] ст. 83 –86, конспект.

Варіант 10

 1. Розкрити поняття “зорові ілюзії”.

 1. Виконати 3 композиції динамічної рівноваги за допомогою елементів різноманітної конфігурації або з різним членуванням форми в ахроматичних кольорах.

[1] ст. 113 – 118, [2] ст. 129 – 139, конспект.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.