Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011 Тести КПЗК роб.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.07.2019
Размер:
644.1 Кб
Скачать

$ЮР0001,1,1,1,1,1

У яких аспектах розглядається конституційне (державне) право у правознавстві:

як галузь права усіх зарубіжних держав в цілому,

як система галузей права зарубіжних країн,

як галузь права конкретних держав,

як наука,

як учбова дисципліна в системі юридичної освіти,

$ЮР0002,1,1,1,1,1

Що виражав термін "державне право" з погляду його прибічників у період становлення цієї галузі права у зарубіжних країнах?

поліцейську державу,

правову державу,

демократичне обмеження державного свавілля з допомогою конституції,

верховенство державної влади,

необмежену бюрократичну, монархічну владу держави,

$ЮР0003,1,1,1,1,1

Що виражав термін "конституційне право" з погляду його прибічників у період становлення цієї галузі права у зарубіжних країнах?

поліцейську державу,

правову державу,

необмежену бюрократичну, монархічну владу держави,

верховенство державної влади,

демократичне обмеження державного свавілля з допомогою конституції,

$ЮР0004,1,1,1,1,1

У сучасних умовах вибір терміну "конституційне" чи "державне право" зазвичай обумовлений:

міжнародною правовою доктриною,

його визначенням у конституції відповідної країни,

позицією провідних учених-правників,

ступенем демократичності конституційного ладу,

національною традицією слововживання,

$ЮР0005,1,1,1,1,1

У сучасних умовах, коли держави стають демократичними, соціальними і правовими спір про назву "конституційне" чи "державне право":

повинен бути вирішений на користь терміну "конституційне право", оскільки державне право конституція не обмежується закріпленням державного ладу і регулюванням відносин владарювання, а охоплює також інші основи суспільного ладу (основи політичної та економічної систем, основи правового статусу людини і громадянина тощо),

повинен бути вирішений на користь терміну "державне право", оскільки "конституційне право" обмежується лише рамками конституції,

повинен бути вирішений залежно від наявності чи відсутності в країні конституційного ладу,

має суто термінологічний характер і втрачає своє значення,

$ЮР0006,1,1,1,1,1

У державах яких правових систем традиційно користуються терміном "конституційне право"?

германської,

англо-саксонскої,

романської,

мусульманської,

$ЮР0007,1,1,1,1,1

У державах яких правових систем традиційно користуються терміном "державне право"?

англо-саксонскої,

романської,

мусульманської,

германської,

$ЮР0008,1,1,1,1,1

Яке поняття у науці конституційного права зарубіжних країн виражає сукупність правових норм, які регулюють фундаментальні відносини, що складаються у процесі взаємодії індивіда, суспільства і держави, пов’язані зі здійсненням публічної влади і які покликані забезпечити і гарантувати реалізацію та захист основних прав і свобод людини, а також легітимність цієї влади?

конституційне право усіх зарубіжних країн як галузь права,

державне право зарубіжних країн як галузь права,

порівняльне конституційне право,

порівняльне конституційне правознавство,

конституційне право конкретної держави,

$ЮР0009,1,1,1,1,1

Яке поняття у науці конституційного права зарубіжних країн виражає сукупність правових норм, які закріплюють основи суспільного і державного ладу; визначають основи взаємовідносин між державою і особою; основи правового статусу людини і громадянина; порядок формування, організацію і компетенцію найважливіших ланок державного механізму, а державно-територіальний устрій країни?

конституційне право усіх зарубіжних країн як галузь права,

державне право зарубіжних країн як галузь права,

порівняльне конституційне право,

порівняльне конституційне правознавство,

конституційне право конкретної держави,

$ЮР0010,1,1,1,1,1

Яким поняття позначають цілісну систему наукових знань у вигляді теоретичних узагальнень і висновків, теорій, учень, наукових концепцій і доктрин про закономірності розвитку конституційно-правових норм (принципів) та інститутів зарубіжних країн, а також суспільних відносин, які регулюються ними.

порівняльне конституційне право,

порівняльне державознавство,

правові системи сучасності,

загальна теорія конституційного права,

конституційне право зарубіжних країн як наука

$ЮР0011,1,1,1,1,1

У яких аспектах розглядається конституційне (державне) право у правознавстві:

як галузь права усіх зарубіжних держав в цілому,

як система галузей права зарубіжних країн,

як галузь права конкретних держав,

як наука,

як учбова дисципліна в системі юридичної освіти,

$ЮР0012,1,1,1,1,1

Що виражав термін "державне право" з погляду його прибічників у період становлення цієї галузі права у зарубіжних країнах?

поліцейську державу,

правову державу,

демократичне обмеження державного свавілля з допомогою конституції,

верховенство державної влади,

необмежену бюрократичну, монархічну владу держави,

$ЮР0013,1,1,1,1,1

Що виражав термін "конституційне право" з погляду його прибічників у період становлення цієї галузі права у зарубіжних країнах?

поліцейську державу,

правову державу,

необмежену бюрократичну, монархічну владу держави,

верховенство державної влади,

демократичне обмеження державного свавілля з допомогою конституції,

$ЮР0014,1,1,1,1,1

У сучасних умовах вибір терміну "конституційне" чи "державне право" зазвичай обумовлений:

міжнародною правовою доктриною,

його визначенням у конституції відповідної країни,

позицією провідних учених-правників,

ступенем демократичності конституційного ладу,

національною традицією слововживання,

$ЮР0015,1,1,1,1,1

У сучасних умовах, коли держави стають демократичними, соціальними і правовими спір про назву "конституційне" чи "державне право":

повинен бути вирішений на користь терміну "конституційне право", оскільки державне право конституція не обмежується закріпленням державного ладу і регулюванням відносин владарювання, а охоплює також інші основи суспільного ладу (основи політичної та економічної систем, основи правового статусу людини і громадянина тощо),

повинен бути вирішений на користь терміну "державне право", оскільки "конституційне право" обмежується лише рамками конституції,

повинен бути вирішений залежно від наявності чи відсутності в країні конституційного ладу,

має суто термінологічний характер і втрачає своє значення,

$ЮР0016,1,1,1,1,1

У державах яких правових систем традиційно користуються терміном "конституційне право"?

скандинавської,

германської,

англо-саксонскої,

романської,

мусульманської,

$ЮР0017,1,1,1,1,1

У державах яких правових систем традиційно користуються терміном "державне право"?

скандинавської,

англо-саксонскої,

романської,

мусульманської,

германської,

$ЮР0018,1,1,1,1,1

Яке поняття у науці конституційного права зарубіжних країн виражає сукупність правових норм, які регулюють фундаментальні відносини, що складаються у процесі взаємодії індивіда, суспільства і держави, пов’язані зі здійсненням публічної влади і які покликані забезпечити і гарантувати реалізацію та захист основних прав і свобод людини, а також легітимність цієї влади?

конституційне право усіх зарубіжних країн як галузь права,

державне право зарубіжних країн як галузь права,

порівняльне конституційне право,

порівняльне конституційне правознавство,

конституційне право конкретної держави,

$ЮР0019,1,1,1,1,1

Яке поняття у науці конституційного права зарубіжних країн виражає сукупність правових норм, які закріплюють основи суспільного і державного ладу; визначають основи взаємовідносин між державою і особою; основи правового статусу людини і громадянина; порядок формування, організацію і компетенцію найважливіших ланок державного механізму, а державно-територіальний устрій країни?

конституційне право усіх зарубіжних країн як галузь права,

державне право зарубіжних країн як галузь права,

порівняльне конституційне право,

порівняльне конституційне правознавство,

конституційне право конкретної держави,

$ЮР0020,1,1,1,1,1

Яким поняття позначають цілісну систему наукових знань у вигляді теоретичних узагальнень і висновків, теорій, учень, наукових концепцій і доктрин про закономірності розвитку конституційно-правових норм (принципів) та інститутів зарубіжних країн, а також суспільних відносин, які регулюються ними.

порівняльне конституційне право,

порівняльне державознавство,

правові системи сучасності,

загальна теорія конституційного права,

конституційне право зарубіжних країн як наука

$ЮР0101,2,1,1,1,1

Вкажіть, яким поняттям у науці конституційного права зарубіжних країн позначаються загальні засади, у яких знаходять правове відображення найбільш важливі демократичні цінності людської цивілізації, відповідно до яких будується уся система конституційного права відповідної країни, а також здійснюється конституційно-правове регулювання суспільних відносин.

джерела конституційного права,

основи конституційного права,

ґенеза конституційного права,

доктрина конституційного права,

принципи конституційного права,

$ЮР0102,2,1,1,1,1

Вкажіть, яким поняттям у науці конституційного права зарубіжних країн позначаються встановлені чи санкціоновані у межах конкретної країни правила поведінки учасників конституційно-правових відносин, які визначають їх права та обов'язки?

конституційно-правові інститути,

конституційна правосубєктність,

конституційно-правовий статус,

конституційно-правові принципи,

конституційно-правові норми,

$ЮР0103,2,1,1,1,1

Вкажіть, яким поняттям у науці конституційного права зарубіжних країн позначається виокремлена тією чи іншою мірою сукупність конституційно-правових норм, що регулюють групу однорідних та взаємопов'язаних суспільних відносин і становлять змістовну єдність?

підсистема конституційного права,

підгалузь конституційного права,

розділ конституційного права,

частина конституційного права,

інститут конституційного права,

$ЮР0104,5,1,1,1,1

Вкажіть, яким поняттям у науці конституційного права зарубіжних країн позначається виокремлена тією чи іншою мірою цілісну єдність конституційно-правових норм, що регулюють сферу однорідних та взаємопов'язаних суспільних відносин, що мають спільні відмінні риси у межах галузі конституційного права?

підсистема конституційного права,

підгалузь конституційного права,

розділ конституційного права,

частина конституційного права,

інститут конституційного права,

підгалузь конституційного права,

$ЮР0105,2,1,1,1,1

Яким поняттям охоплюються носії конституційних прав і обов'язків, наділених конституційною правосуб’єктністю?

конституційні суб'єкти,

правовий статус особи,

суб'єкти конституції,

суб'єкти конституційних правовідносин,

суб'єкти конституційного права,

$ЮР0106,2,1,1,1,1

Які складові конституційної правосуб’єктності суб’єктів конституційного права?

конституційно-правовий статус,

конституційні права і обов'язки,

конституційна правоздатність,

конституційна дієздатність,

конституційна деліктоздатність,

$ЮР0107,2,1,1,1,1

Яким поняттям позначається встановлена нормами конституційного права і забезпечувана державою можливість особи мати конституційні права і обов'язки ?

конституційна деліктоздатність,

конституційно-правовий статус,

конституційна дієздатність,

гарантованість конституційних прав,

конституційна правоздатність,

$ЮР0108,2,1,1,1,1

Яким поняттям позначається встановлена нормами конституційного права і забезпечувана державою здатність особи безпосередньо своїми діями здійснювати конституційні права і виконувати конституційні обов'язки?

конституційна деліктоздатність,

конституційно-правовий статус,

конституційна правоздатність,

гарантованість конституційних прав,

конституційна дієздатність,

$ЮР0109,2,1,1,1,1

Яким поняттям позначається встановлена нормами конституційного права і забезпечувана державою здатність особи особисто нести відповідальність за порушення норм конституційного права?

конституційно-правовий статус,

конституційна правоздатність,

конституційна дієздатність,

конституційно-правова відповідальність,

конституційна деліктоздатність,

$ЮР0110,2,1,1,1,1

Вкажіть, яким поняттям у науці конституційного права зарубіжних країн позначаються загальні засади, у яких знаходять правове відображення найбільш важливі демократичні цінності людської цивілізації, відповідно до яких будується уся система конституційного права відповідної країни, а також здійснюється конституційно-правове регулювання суспільних відносин.

джерела конституційного права,

основи конституційного права,

ґенеза конституційного права,

доктрина конституційного права,

принципи конституційного права,

$ЮР0111,2,1,1,1,1

Вкажіть, яким поняттям у науці конституційного права зарубіжних країн позначаються загальні засади, у яких знаходять правове відображення найбільш важливі демократичні цінності людської цивілізації, відповідно до яких будується уся система конституційного права відповідної країни, а також здійснюється конституційно-правове регулювання суспільних відносин.

джерела конституційного права,

основи конституційного права,

ґенеза конституційного права,

доктрина конституційного права,

принципи конституційного права,

$ЮР0112,2,1,1,1,1

Вкажіть, яким поняттям у науці конституційного права зарубіжних країн позначаються встановлені чи санкціоновані у межах конкретної країни правила поведінки учасників конституційно-правових відносин, які визначають їх права та обов'язки?

конституційно-правові інститути,

конституційна правосубєктність,

конституційно-правовий статус,

конституційно-правові принципи,

конституційно-правові норми,

$ЮР0113,2,1,1,1,1

Вкажіть, яким поняттям у науці конституційного права зарубіжних країн позначається виокремлена тією чи іншою мірою сукупність конституційно-правових норм, що регулюють групу однорідних та взаємопов'язаних суспільних відносин і становлять змістовну єдність?

підсистема конституційного права,

підгалузь конституційного права,

розділ конституційного права,

частина конституційного права,

інститут конституційного права,

$ЮР0114,2,1,1,1,1

Вкажіть, яким поняттям у науці конституційного права зарубіжних країн позначається виокремлена тією чи іншою мірою цілісну єдність конституційно-правових норм, що регулюють сферу однорідних та взаємопов'язаних суспільних відносин, що мають спільні відмінні риси у межах галузі конституційного права?

підсистема конституційного права,

підгалузь конституційного права,

розділ конституційного права,

частина конституційного права,

інститут конституційного права,

підгалузь конституційного права,

$ЮР0115,2,1,1,1,1

Яким поняттям охоплюються носії конституційних прав і обов'язків, наділених конституційною правосуб’єктністю?

правовий статус особи,

суб'єкти конституції,

суб'єкти конституційних правовідносин,

суб'єкти конституційного права,

$ЮР0116,2,1,1,1,1

Які складові конституційної правосуб’єктності суб’єктів конституційного права?

конституційно-правовий статус,

конституційні права і обов'язки,

конституційна правоздатність,

конституційна дієздатність,

конституційна деліктоздатність,

$ЮР0117,2,1,1,1,1

Яким поняттям позначається встановлена нормами конституційного права і забезпечувана державою можливість особи мати конституційні права і обов'язки ?

конституційна деліктоздатність,

конституційно-правовий статус,

конституційна дієздатність,

гарантованість конституційних прав,

конституційна правоздатність,

$ЮР0118,2,1,1,1,1

Яким поняттям позначається встановлена нормами конституційного права і забезпечувана державою здатність особи безпосередньо своїми діями здійснювати конституційні права і виконувати конституційні обов'язки?

конституційна деліктоздатність,

конституційно-правовий статус,

конституційна правоздатність,

гарантованість конституційних прав,

конституційна дієздатність,

$ЮР0119,2,1,1,1,1

Яким поняттям позначається встановлена нормами конституційного права і забезпечувана державою здатність особи особисто нести відповідальність за порушення норм конституційного права?

конституційно-правовий статус,

конституційна правоздатність,

конституційна дієздатність,

конституційно-правова відповідальність,

конституційна деліктоздатність,

$ЮР0120,2,1,1,1,1

Вкажіть, яким поняттям у науці конституційного права зарубіжних країн позначаються загальні засади, у яких знаходять правове відображення найбільш важливі демократичні цінності людської цивілізації, відповідно до яких будується уся система конституційного права відповідної країни, а також здійснюється конституційно-правове регулювання суспільних відносин.

джерела конституційного права,

основи конституційного права,

ґенеза конституційного права,

доктрина конституційного права,

принципи конституційного права,

$ЮР0201,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, хто з названих груп суб’єктів є суб’єктами конституційного права у зарубіжних країнах?

суспільно-територіальні утворення (держави, суб'єкти федерації, автономні утворення),

органи публічної влади (органи державної влади і місцевого самоврядування),

суспільні об'єднання (народи, нації, національні меншини) та об'єднання громадян (політичні партії, громадські організації, рухи тощо),

індивіди (громадяни, іноземці, особи без громадянства, виборці, депутати тощо),

союзи держав,

$ЮР0202,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, хто з названих груп суб’єктів є суб’єктами конституційного права у зарубіжних країнах?

суспільно-територіальні утворення,

органи публічної влади,

суспільні об'єднання та об'єднання громадян,

індивіди,

юридичні особи публічного права,

$ЮР0203,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, хто з названих груп суб’єктів є суб’єктами конституційного права у зарубіжних країнах?

держави, суб'єкти федерації, автономні утворення,

органи державної влади і місцевого самоврядування),

народи, нації, національні меншини, політичні партії, громадські організації, рухи тощо,

громадяни, іноземці, особи без громадянства, виборці, депутати тощо,

державні службовці,

$ЮР0204,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, хто з названих суб’єктів є суб’єктами конституційного права у зарубіжних країнах?

держава,

народ країни,

нація,

національні меншини,

юридичні особи,

$ЮР0205,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, хто з названих суб’єктів є суб’єктами конституційного права у зарубіжних країнах?

держава,

союзні держави,

суб'єкти федерації,

автономні утворення,

союзи держав,

$ЮР0206,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, хто з названих суб’єктів є суб’єктами конституційного права у зарубіжних країнах?

органи державної влади,

органи влади суб’єктів федерації,

глава держави,

органи місцевого самоврядування,

органи управління підприємств, установ, організацій,

$ЮР0207,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, хто з названих суб’єктів є суб’єктами конституційного права у зарубіжних країнах?

адміністративно-територіальні утворення,

територіальні громади,

комуни,

муніципальні утворення,

вільні економічні зони,

$ЮР0208,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, хто з названих суб’єктів є суб’єктами конституційного права у зарубіжних країнах?

громадські об'єднання,

рухи,

політичні партії,

виборці (об'єднання виборців),

господарські товариства,

$ЮР0209,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, хто з названих суб’єктів є суб’єктами конституційного права у зарубіжних країнах?

громадяни країни,

іноземні громадяни,

особи без громадянства,

особи з подвійним громадянством,

працівники підприємств, установ, організацій,

$ЮР0210,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, хто з названих суб’єктів є суб’єктами конституційного права у зарубіжних країнах?

депутати,

групи депутатів,

депутатські фракції,

біженці,

державні службовці,

$ЮР0211,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповідях під котрими номерами неправильно вказані суспільні об'єднання і об'єднання громадян які є суб'єктами конституційного права в окремих зарубіжних країнах?

глави іноземних держав,

церква,

профспілкові організації,

групи виборців,

державні службовці,

$ЮР0212,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказані індивіди як суб'єкти конституційного права, наділені загальною правосуб’єктністю?

іммігранти,

виборці,

громадяни,

іноземні громадяни,

особи без громадянства,

$ЮР0213,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказані індивіди як суб'єкти конституційного права, наділені спеціальною правосуб’єктністю?

іноземні громадяни,

особи без громадянства,

виборці,

біженці,

кандидати у депутати,

$ЮР0214,3,1,1,1,1

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано на чому в цілому ґрунтується конституційна правоздатність держави?

на її населенні,

на її громадянах,

на її органах,

на її матеріальних і фінансових ресурсах,

на її суверенітеті,

$ЮР0215,3,1,1,1,1

Що безпосередньо складає зміст конституційної правосуб’єктності державних органів як суб’єктів конституційного права у зарубіжних країнах?

мета створення,

гарантії їх діяльності,

завдання,

функції,

повноваження (права та обов'язки),

$ЮР0216,3,1,1,1,1

З допомогою яких з перелічених способів (процедур) реалізує свою правосуб’єктність держава?

через своїх громадян,

безпосередньо, шляхом референдуму,

безпосередньо (наприклад, у взаємовідносинах із суб’єктами федерації),

через органи державної влади,

через органи місцевого самоврядування (шляхом делегування повноважень виконавчої влади),

$ЮР0217,3,1,1,1,1

З допомогою яких з перелічених способів (процедур) реалізовують свою конституційну правосуб’єктність територіальні колективи (громади)?

через вибори,

через органи представницькі органи державної влади,

через свої органи,

безпосередньо, шляхом народної ініціативи,

безпосередньо, шляхом референдуму,

$ЮР0218,3,1,1,1,1

З допомогою яких з перелічених способів (процедур) реалізовують свою конституційну правосуб’єктність групи депутатів?

під час голосування на пленарному засіданні,

під час виступів на пленарному засіданні,

шляхом реалізації права законодавчої ініціативи,

при утворенні парламентської фракції,

під час звернення з інтерпеляцією (запитом) до уряду,

$ЮР0219,3,1,1,1,1

З допомогою яких з перелічених способів (процедур) реалізовують свою конституційну правосуб’єктність виборці?

мирних заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, вуличних рухів),

політичних страйків,

загального виборчого права,

референдуму,

народної ініціативи,

$ЮР0220,3,1,1,1,1

Яким поняттям позначається сукупність основних конституційних прав і обов'язків особи?

конституційна правоздатність,

конституційна дієздатність,

конституційна правосуб’єктність,

основи правового статусу,

конституційно-правовий статус,

$ЮР0301,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "До промульгації Президент може один раз зажадати перегляд закону Парламентом" (ч. 2 ст. 77 Конституції Румунії).

припис,

зобов'язання,

заборона,

правомочність,

дозвіл,

$ЮР0302,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Національні й етнічні меншини можуть створювати органи місцевого і всеугорського самоврядування" (ч. 4 § 68 Конституції Угорської Республіки)?

припис,

зобов'язання,

заборона,

правомочність,

дозвіл,

$ЮР0303,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Громадяни можуть вільно утворювати об’єднання" (ч.1 ст.44 Конституції Болгарії)?

припис,

зобов'язання,

заборона,

правомочність,

дозвіл,

$ЮР0304,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Кабінет може прийняти рішення про скликання надзвичайної сесії Парламенту" (ст.53 Конституції Японії)?

припис,

зобов'язання,

заборона,

правомочність,

дозвіл,

$ЮР0305,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Чоловіки, що досягли 18-річного віку, можуть бути зобов'язані нести службу у збройних силах, федеральній прикордонній охороні або в корпусі цивільної оборони" (ст.12-а Оснвоного Закону ФРН).

припис,

зобов'язання,

заборона,

правомочність,

дозвіл,

$ЮР0306,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Усі органи і державні підприємства зобов'язані сприяти депутатам у виконанні ними своїх обов'язків" (ст.85 Конституції Куби)?

припис,

заборона,

дозвіл,

правомочність,

зобов'язання,

$ЮР0307,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Уряд повинен одержати довір'я палат" (ст. 94 Конституції Італійської Республіки)?

припис,

заборона,

дозвіл,

правомочність,

зобов'язання,

$ЮР0308,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Усі доходи і видатки держави і місцевих співтовариств по фінансуванню публічних потреб повинні бути відображені у їх бюджеті" (ч.1 ст.148 Конституції Республіки Словенія)

припис,

заборона,

дозвіл,

правомочність,

зобов'язання,

$ЮР0309,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Парламент складається з Національного збору і Сенату" (ст. 24 Конституції Франції).

припис,

заборона,

дозвіл,

правомочність,

зобов'язання,

$ЮР0310,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Забороняється створення і діяльність громадських об’єднань, цілі та дії яких спрямовані на насильницьку зміну основ конституційного ладу і порушення цілісності Російської Федерації, підрив безпеки держави, створення збройних формувань, розпалювання соціального, расового, національного та релігійного розбрату" (ч.5 ст.13 Конституції РФ)?

припис,

зобов'язання,

правомочність,

дозвіл,

заборона,

$ЮР0311,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Таємниця листування і вільної кореспонденції або зв'язку яким-небудь іншим способом абсолютно недоторканна. Закон визначає умови, при яких судова влада не зв'язана дотриманням цієї таємниці з міркувань національної безпеки або на користь розслідування особливо серйозних злочинів" (ст. 19 Конституції Греції)?

припис,

зобов'язання,

правомочність,

дозвіл,

заборона,

$ЮР0312,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Держава не може привласнити собі право складати програми навчання і розвитку культури відповідно до яких-небудь філософських, естетичних, політичних, ідеологічних або релігійних директив" (ч.2 ст.43 Конституція Португальської Республіки)?

припис,

зобов'язання,

дозвіл,

правомочність,

заборона,

$ЮР0313,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Дискримінація з мотивів раси, кольору шкіри, статі, національного походження, релігійних віросповідань і будь-ким іншим способом, що ущемляє гідність людини, заборонена і карається законом" (ст.42 Конституції Республіки Куба)

припис,

зобов'язання,

дозвіл,

правомочність,

заборона,

$ЮР0314,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Будь-який імперативний мандат є недійсним" (ст. 27 Конституції французької Республіки)?

припис,

зобов'язання,

дозвіл,

правомочність,

заборона,

$ЮР0315,4,1,1,1,1

Який спосіб правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Свобода думки і совісті не повинна порушуватися" (ст. 19 Конституції Японії)?

припис,

зобов'язання,

дозвіл,

правомочність,

заборона,

$ЮР0316,4,1,1,1,1

Які способи правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Конституційний суд вирішує спори про компетенцію між центральними органами державної адміністрації, якщо законом не встановлено, що ці спори вирішуються іншим державним органом" (ст. 126 Конституції Словацької Республіки)?

припис,

заборона,

правомочність,

дозвіл,

зобов'язання,

$ЮР0317,4,1,1,1,1

Які способи правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Бундестаг ухвалює про закриття і відновлення своїх сесій. Голова Бундестагу може скликати його і раніше. Він зобов'язаний це зробити на вимогу третьої частини членів, Федерального президента або Федерального канцлера" (ч.3 ст.39 Основного Закону ФРН)?

припис,

правомочність,

заборона,

зобов'язання,

дозвіл,

$ЮР0318,4,1,1,1,1

Які способи правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Батьки зобов'язані і мають право утримувати, навчати і виховувати дітей, навіть якщо вони народжені поза шлюбом". (ст. 30 Конституції Італії)

припис,

правомочність,

заборона,

зобов'язання,

дозвіл,

$ЮР0319,4,1,1,1,1

Які способи правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Палати щорічно затверджують подані Урядом бюджет і закон про виконання бюджету" (ст.81 Конституції Італії).

припис,

правомочність,

заборона,

зобов'язання,

дозвіл,

$ЮР0320,4,1,1,1,1

Які способи правового регулювання застосовано при формулюванні даного конституційного положення: "Усі іспанці зобов'язані трудитися і мають право на працю, на вільний вибір професії або роду діяльності, на просування по службі, а також на заробітну платню, достатню для покриття своїх потреб і потреб своєї сім'ї, не допускаючи у жодному випадку дискримінації за статею". (ч.1 ст.35 Конституції Іспанії).

припис,

правомочність,

заборона,

зобов'язання,

дозвіл,

$ЮР0401,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Нижченаведені основні права обов'язкові для законодавчої, виконавчої влади і правосуддя як безпосередньо діюче право" (ч.3 ст.1 Основного Закону ФРН)?

основ правового статусу людини і громадянина;

гарантованості основних прав людини,

непорушності та невідчужуваності основних прав людини,

прямої дії конституції,

первинності природних прав людини,

$ЮР0402,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Права і свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають смисл, зміст і застосування законів, діяльність законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування і забезпечуються правосуддям" (ст.18 Конституції РФ).

основ правового статусу людини і громадянина;

гарантованості основних прав людини,

непорушності та невідчужуваності основних прав людини,

прямої дії конституції,

первинності природних прав людини,

$ЮР0403,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Законодавство зв'язане конституційним ладом, виконавча влада і правосуддя – законом і правом" (ч.3 ст.19 Основного Закону ФРН)?

розподілу влад,

прямої дії конституції,

верховенства конституційного ладу,

верховенства закону,

верховенства права,

$ЮР0404,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Фундаментом державного ладу є народний суверенітет" (ч.2 ст.1 Конституції Греції)?

верховенства права,

верховенства державної влади,

поділу державної влади,

основ державного ладу,

народного суверенітету,

$ЮР0405,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Суверенітет належить народу, який здійснює його у формах і в межах, встановлених Конституцією. (ч.2 ст.1 Конституції Італії)?

верховенства права,

верховенства державної влади,

розподілу державної влади,

основ державного ладу,

народного суверенітету,

$ЮР0406,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Законодавча влада здійснюється спільно Королем і Фолькетингом. Виконавча влада здійснюється Королем. Судова влада здійснюється органами правосуддя" (§3 ч. 1 Конституції Данії)?

основ державного ладу,

верховенства державної влади,

верховенства законодавчої влади,

верховенства влади глави держави,

розподілу державної влади,

$ЮР0407,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Державну владу королівства утворюють: судова влада; виконача влада; законодавча влада. При виконанні своїх повноважень гілки влади взаємодіють відповідно до даного та інших положень. Вищою інстанцією всіх видів влади є король (ст.44 Основного Нізаму (Положення) Королівства Саудівська Аравія).

основ державного ладу,

верховенства державної влади,

верховенства законодавчої влади,

верховенства влади монарха,

розподілу державної влади,

$ЮР0405,1,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Національний суверенітет належить народу, який здійснює його через своїх представників і за допомогою референдуму" (ч.1 ст.3 Конституції Франції)?

народної демократії,

народного представництва,

державного суверенітету,

національного суверенітету,

народного суверенітету,

$ЮР0409,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Вся влада виходить від народу, існує для народу та нації і здійснюється у спосіб, визначений Конституцією" (ч.3 ст.1 Конституції Греції)?

народної демократії,

верховенства державної влади,

державного суверенітету,

національного суверенітету,

верховенства влади народу,

$ЮР0410,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Джерелом влади є народ. Він здійснює правління згідно з даною Конституцією (ст.59 Конституції Бахрейну)?

народної демократії,

верховенства державної влади,

державного суверенітету,

національного суверенітету,

верховенства влади народу,

$ЮР0411,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Велике герцогство Люксембург є вільною, незалежною і неподільною державою" (ст.1 Конституції Герцогства Люксебург).

територіальної цілісності,

верховенства державної влади,

верховенства влади народу,

державної єдності,

державного суверенітету,

$ЮР0412,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Фінляндія є суверенною республікою" (§1 Конституції Фінляндії).

верховенства державної влади,

верховенства влади народу,

національного суверенітету,

народного суверенітету,

державного суверенітету,

$ЮР0413,5,1,1,1,1

Які загальні принципи конституційного права закріплені у даному конституційному положенні: "Вся державна влада виходить від народу. Вона здійснюється народом шляхом виборів і голосувань і через спеціальні органи законодавчої, виконавчої влади і правосуддя" (ч.2 ст.20 Конституції ФРН)?

народної демократії,

верховенства державної влади,

національного суверенітету,

верховенства влади народу,

розподілу державної влади,

$ЮР0414,5,1,1,1,1

Які загальні принципи конституційного права закріплені у даному конституційному положенні: "Державна влада у Фінляндії належить народу, представленому в Едускунте" (§2 Основного Закону Фінляндії).

народної демократії,

національного суверенітету,

верховенства державної влади,

верховенства влади народу,

народного представництва,

$ЮР0415,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Генеральні штати представляють увесь народ Нідерландів" (ст.50 Конституції Нідерландів)?

представницької демократії,

народної демократії,

верховенства влади народу,

національного суверенітету,

народного представництва,

$ЮР0416,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Відношення до всіх людей у Нідерландах повинне бути рівним за рівних обставин. Дискримінація на підставі переконань, віросповідання, політичних поглядів, раси або статі або з яких би то не було інших причин не допускається" (ст. 1 Конституції Нідерландів)?

непорушності та невідчужуваності основних прав людини,

гарантованості основних прав людини,

соціальної справедливості,

рівнонапруженості,

рівності, недопущення дискримінації,

$ЮР0417,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Німецький народ визнає непорушні і невідчужувані права людини як основу будь-якого людського співтовариства, миру і справедливості в світі" (ч.2 ст.1 Конституції ФРН)?

справедливості,

рівності між людьми,

природності основних прав людини,

гарантованості основних прав людини,

непорушності та невідчужуваності основних прав людини,

$ЮР0418,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Правопорядок Італії узгоджується із загальновизнаними нормами міжнародного права" (ст.10 Конституції Італії).

принцип єдності міжнародної і внутрішньодержавної правових систем,

принцип ієрархічності міжнародної і внутрішньодержавної правових систем,

принцип рецепції загальновизнаних норм міжнародного права,

принцип безпосередньої дії загальновизнаних норм міжнародного права,

принцип примату міжнародного права над внутрішньодержавним,

$ЮР0419,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Правопорядок Італії узгоджується із загальновизнаними нормами міжнародного права" (ст.10 Конституції Італії).

принцип єдності міжнародної і внутрішньодержавної правових систем,

принцип ієрархічності міжнародної і внутрішньодержавної правових систем,

принцип рецепції загальновизнаних норм міжнародного права,

принцип безпосередньої дії загальновизнаних норм міжнародного права,

принцип примату міжнародного права над внутрішньодержавним,

$ЮР0420,5,1,1,1,1

Який загальний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Загальновизнані норми міжнародного права є складовою частиною права Федерації. Вони мають перевагу перед законами і безпосередньо породжують права і обов'язки для жителів федеральної території" (ст.25 Основного Закону ФРН).

принцип єдності міжнародної і внутрішньодержавної правових систем,

принцип ієрархічності міжнародної і внутрішньодержавної правових систем,

принцип рецепції загальновизнаних норм міжнародного права,

принцип безпосередньої дії загальновизнаних норм міжнародного права,

принцип примату міжнародного права над внутрішньодержавним,

$ЮР0501,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Будь-який імперативний мандат є недійсним" (ч.1 ст. 27 Конституції Франції)?

демократизму,

народного представництва,

імперативного депутатського мандату,

залежності депутатів від виборців,

незалежності депутатів від виборців,

$ЮР0502,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Народні представники представляють не тільки своїх виборців, але й весь народ. Імперативний мандат недійсний" (ч. 2 ст.67 Конституції Болгарії)?

демократизму,

загального представництва,

імперативного депутатського мандату,

залежності депутатів від виборців,

незалежності депутатів від виборців,

$ЮР0503,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Кожний член Парламенту представляє націю і виконує свої функції без імперативного мандата" (ст..67 Конституції Італії).

демократизму,

загального представництва,

імперативного депутатського мандату,

залежності депутатів від виборців,

незалежності депутатів від виборців,

$ЮР0504,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Кожний громадянин має право захищати свої права і свободи, що визнаються статтею 14 і секцією 1 розділу другого, перед судом першої інстанції, де справа повинна розглядатися у терміновому і пріоритетному порядку, а у відповідних випадках шляхом подачі заяви відповідно до процедури ампаро в Конституційний суд"? (ч.2 ст. 53 Конституції Іспанії)?

гарантованості прав людини,

непорушності та невідчужуваності прав людини,

охорони прав людини,

конституційного правосуддя,

судового захисту конституційних прав,

$ЮР0505,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Персона Великого Герцога священна і недоторканна" (ст. 4 Конституції Великого Герцогства Люксембург 1868 р.)?

суверенності глави держави,

верховенства влади глави держави,

священності глави держави,

непорушності прав глави держави,

недоторканості і невідповідальності глави держави,

$ЮР0506,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Особа Короля недоторканна, і він не підлягає відповідальності" (ч. 3 ст. 56 Конституції Іспанії)?

суверенності глави держави,

верховенства влади глави держави,

священності глави держави,

непорушності прав глави держави,

недоторканості і невідповідальності глави держави,

$ЮР0507,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Король не несе відповідальності за свої дії; його особа недоторканна" (§13 ч. III Конституції Данії)

суверенності глави держави,

верховенства влади глави держави,

священності глави держави,

непорушності прав глави держави,

недоторканості і невідповідальності глави держави,

$ЮР0508,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Емір є главою держави. Він недоторканний і його слід поважати. (ст. Конституції Бахрейну)

суверенності глави держави,

верховенства влади глави держави,

священності глави держави,

непорушності прав глави держави,

недоторканості і невідповідальності глави держави,

$ЮР0509,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Комуністична партія Куби – організований марксистсько-ленінський авангард робочого класу – є вищою керівною силою суспільства і держави, яка організовує і направляє загальні зусилля на досягнення високих цілей будівництва соціалізму і рух до комуністичного суспільства" (ст.5 Конституції Республіки Куба)?

диктатури робочого класу,

основ будівництва соціалізму і комунізму,

однопартійності,

верховенства комуністичної партії,

керівної ролі комуністичної партії,

$ЮР0510,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Всі державні органи в КНДР утворюються і функціонують на основі принципів демократичного централізму" (ст.5 Конституції КНДР).

авторитаризму,

розподілу влад,

соціалістичної демократії,

соціалістичного плюралізму,

демократичного централізму,

$ЮР0511,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Республіка, єдина і неподільна, визнає місцеві автономії і сприяє їх розвитку" (ст.5 Конституції Італії)?

унітарності,

централізму,

єдності,

неподільності,

територіальної цілісності,

$ЮР0512,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Правосуддя в Російській Федерації здійснюється тільки судом" (ч. 1 ст. 118)?

верховенства судової влади,

винятковості судової влади,

легітимності судової влади,

незалежності судової влади,

здійснення правосуддя тільки судом,

$ЮР0513,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Депутати німецького Бундестагу обираються загальними, вільними, рівними і таємними виборами. Вони є представниками всього народу, не зв'язані наказами і вказівками і підкоряються лише своїй совісті" (ч.1 ст.38 Основного закону ФРН).

загального виборчого права,

рівного виборчого права,

свободи волевиявлення при здійсненні виборчих прав,

таємного голосування,

незалежності депутатів від виборців,

$ЮР0514,6,1,1,1,1

Вкажіть, яка з наведених нижче норм-принципів закріплена у преамбулі Конституції Андори у вигляді девізу, який упродовж більше, як сім віків, "складав основу мирного шляху Андори".

Праця, Справедливість, Солідарність;

Від кожного – за здібностями, кожному – за працею;

Свобода, Рівність, Братерство;

Правління народу, з волі народу і для народу;

Доброчинність, Єдність, Сила;

$ЮР0515,6,1,1,1,1

Вкажіть, яка з наведених нижче норм-принципів закріплена у Конституції Франції у вигляді девізу Республіки:

Вільний лише той, хто використовує свою свободу,

Праця, Справедливість, Солідарність;

Від кожного – за здібностями, кожному – за працею;

Доброчинність, Єдність, Сила;

Свобода, Рівність, Братерство;

$ЮР0516,6,1,1,1,1

Вкажіть, яка з наведених нижче норм-принципів закріплена у Конституції Франції:

Вільний лише той, хто використовує свою свободу,

Праця, Справедливість, Солідарність;

Від кожного – за здібностями, кожному – за працею;

Доброчинність, Єдність, Сила;

Правління народу, з волі народу і для народу;

$ЮР0517,6,1,1,1,1

Вкажіть, яка з наведених нижче норм-принципів закріплена у Преамбулі Конституції Швейцарії

Від кожного – за здібностями, кожному – за працею;

Праця, Справедливість, Солідарність;

Доброчинність, Єдність, Сила;

Правління народу, з волі народу і для народу;

Вільний лише той, хто використовує свою свободу,

$ЮР0518,6,1,1,1,1

Вкажіть, яка з наведених нижче норм-принципів закріплена у Преамбулі Конституції Швейцарії

Праця, Справедливість, Солідарність;

Від кожного – за здібностями, кожному – за працею;

Доброчинність, Єдність, Сила;

Правління народу, з волі народу і для народу;

Сила народу вимірюється благом слабких

$ЮР0519,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Будь-який імперативний мандат є недійсним" (ч.1 ст. 27 Конституції Франції)?

демократизму,

народного представництва,

імперативного депутатського мандату,

залежності депутатів від виборців,

незалежності депутатів від виборців,

$ЮР0520,6,1,1,1,1

Який конкретний принцип конституційного права закріплений у даному конституційному положенні: "Народні представники представляють не тільки своїх виборців, але й весь народ. Імперативний мандат недійсний" (ч. 2 ст.67 Конституції Болгарії)?

демократизму,

загального представництва,

імперативного депутатського мандату,

залежності депутатів від виборців,

незалежності депутатів від виборців,

$ЮР0601,7,1,1,1,1

За відмінностями у механізмі нормотворення джерела конституційного права зарубіжних країн поділяють на:

гнучкі і м'які;

кодифіковані і некодифіковані,

писані і неписані;

"народні", даровані чи договірні;

формалiзованi i неформалiзованi;

$ЮР0602,7,1,1,1,1

Як називається вид джерел конституційного права зарубіжних країн, зміст яких є результатом вiдносно автономного, спецiалiзованого правотворчого процесу, здiйснюваного державними органами?

офіційні,

нормативні,

кодифіковані,

писані,

формалізовані,

$ЮР0603,7,1,1,1,1

Як називається вид джерел конституційного права зарубіжних країн, змістом яких є не завжди передбачуваний i узгоджуваний пiдсумок практичної дiяльностi державних органів?

офіційні,

нормативні,

кодифіковані,

писані,

неформалізовані,

$ЮР0604,7,1,1,1,1

Які види джерел конституційного права зарубіжних країн належать до формалізованих?

конституційні звичаї;

конституційні угоди;

нормативно-правові акти;

нормативно-правові договори;

судові прецеденти;

$ЮР0605,7,1,1,1,1

Які види джерел конституційного права зарубіжних країн належать до формалізованих?

конституційні звичаї;

конституційні угоди;

судові прецеденти;

правові доктрини;

джерела релігійного характеру;

$ЮР0606,7,1,1,1,1

Які види джерел конституційного права зарубіжних країн належать до неформалізованих?

нормативно-правові акти;

нормативно-правові договори;

судові прецеденти;

конституційні звичаї;

конституційні угоди;

$ЮР0607,7,1,1,1,1

Назвіть різновиди нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн:

судові прецеденти;

нормативно-правові договори;

закони,

парламентські регламенти,

нормативно-правові акти глави держави і органів виконавчої влади,

$ЮР0608,7,1,1,1,1

Назвіть різновиди нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн:

судові прецеденти;

нормативно-правові договори;

закони,

акти органів конституційного контролю,

нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади;,

$ЮР0609,7,1,1,1,1

Назвіть різновиди законів чи законодавчих нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн:

неординарні,

основні,

конституційні,

органічні,

звичайні,

$ЮР0610,7,1,1,1,1

Назвіть різновиди законів чи законодавчих нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн:

ордерні,

конституційні,

органічні,

надзвичайні,

акти делегованого законодавства,

$ЮР0611,7,1,1,1,1

За відмінностями у механізмі нормотворення джерела конституційного права зарубіжних країн поділяють на:

гнучкі і м'які;

кодифіковані і некодифіковані,

писані і неписані;

"народні", даровані чи договірні;

формалiзованi i неформалiзованi;

$ЮР0612,7,1,1,1,1

Як називається вид джерел конституційного права зарубіжних країн, зміст яких є результатом вiдносно автономного, спецiалiзованого правотворчого процесу, здiйснюваного державними органами?

офіційні,

нормативні,

кодифіковані,

писані,

формалізовані,

$ЮР0613,7,1,1,1,1

Як називається вид джерел конституційного права зарубіжних країн, змістом яких є не завжди передбачуваний i узгоджуваний пiдсумок практичної дiяльностi державних органів?

офіційні,

нормативні,

кодифіковані,

писані,

неформалізовані,

$ЮР0614,7,1,1,1,1

Які види джерел конституційного права зарубіжних країн належать до формалізованих?

конституційні звичаї;

конституційні угоди;

нормативно-правові акти;

нормативно-правові договори;

судові прецеденти;

$ЮР0615,7,1,1,1,1

Які види джерел конституційного права зарубіжних країн належать до формалізованих?

конституційні звичаї;

конституційні угоди;

судові прецеденти;

правові доктрини;

джерела релігійного характеру;

$ЮР0616,7,1,1,1,1

Які види джерел конституційного права зарубіжних країн належать до неформалізованих?

нормативно-правові акти;

нормативно-правові договори;

судові прецеденти;

конституційні звичаї;

конституційні угоди;

$ЮР0617,7,1,1,1,1

Назвіть різновиди нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн:

судові прецеденти;

нормативно-правові договори;

закони,

парламентські регламенти,

нормативно-правові акти глави держави і органів виконавчої влади,

$ЮР0618,7,1,1,1,1

Назвіть різновиди нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн:

судові прецеденти;

нормативно-правові договори;

закони,

акти органів конституційного контролю,

нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади;,

$ЮР0619,7,1,1,1,1

Назвіть різновиди законів чи законодавчих нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн:

неординарні,

основні,

конституційні,

органічні,

звичайні,

$ЮР0620,7,1,1,1,1

Назвіть різновиди законів чи законодавчих нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн:

ордерні,

конституційні,

органічні,

надзвичайні,

акти делегованого законодавства,

$ЮР0701,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди законів як джерел конституційного права зарубіжних країн, якими вносяться зміни та доповнення до конституції або якими закріплюються чи регулюються особливо важливі конституційні відносини, і які, як правило, приймаються за особливою процедурою (вимога кваліфікованої більшості у парламенті, необхідність затвердження на референдумі, відсутність у глави держави права вето щодо них тощо)?

органічні закони;

ордерні закони;

ордонанси;

декрети;

конституційні закони;

$ЮР0702,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди законів як джерел конституційного права зарубіжних країн, титул яких слугує офіційною назвою складових несистематизованих (некодифікованих) конституцій багатьох країн?

органічні закони;

ордерні закони;

ордонанси;

декрети;

конституційні закони;

$ЮР0703,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди законів як джерел конституційного права зарубіжних країн, прийняття яких прямо передбачено у конституції на основі банкетних норм, які визначають коло питань, що мають бути врегульовані цими законами; "ззовні" вони доповнюють та конкретизують конституцію, не змінюючи її основних положень; як правило, прийняття таких законів у парламенті вимагає абсолютної більшості, а перед промульгацією главою держави їх перевіряють на конституційність?

конституційні закони;

ордерні закони;

ордонанси;

декрети;

органічні закони;

$ЮР0704,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди законів як джерел конституційного права зарубіжних країн, що регулюють окремі питання суспільного і державного у сфері конституційних відносин; як правило, приймаються простою більшістю?

ордерні закони;

ордонанси;

декрети;

органічні закони;

звичайні (ординарні) закони;

$ЮР0705,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди джерел конституційного права зарубіжних країн, що приймаються у вигляді нормативно-правових актів глав держав або вищих органів виконавчої влади на підставі делегованих повноважень і мають силу закону (законодавчі декрети уряду і королівські декрети-закони – в Іспанії, накази Королеви у Таємній Раді – в Англії, ордонанси уряду – у Франції)?

ордерні закони,

ординарні закони,

надзвичайні закони,

статути,

акти делегованого законодавства,

$ЮР0706,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн, що встановлюють внутрішню організацію, структуру та порядок діяльності парламентів; як правило, приймаються на основі простої більшості?

ордонанси;

декрети;

ордерні закони;

ординарні закони;

регламенти (статути);

$ЮР0707,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн, що зазвичай приймаються суб’єктами федерацій, іншими автономними утвореннями та місцевими органами влади і визначають їх статус?

ордонанси,

декрети,

декларації,

регламенти,

статути (хартії)

$ЮР0708,8,1,1,1,1

Як називається різновид формалізованих джерел конституційного права у зарубіжних країнах, яке являє собою рішення певного суду у конкретній справі, якому надалі надається обов’язковість при вирішенні аналогічних справ, у зв’язку з цим воно має силу джерела права (тобто встановлює, змінює або скасовує правові норми).

судовий казус;

судова казула;

судовий звичай;

судова презумпція;

судовий прецедент;

$ЮР0709,8,1,1,1,1

Що є джерелом самого прецедентного права у країнах англосаксонської правової системи?

позитивне право;

міжнародне право;

статутне право;

загальне право, тобто сукупність усіх діючих судових прецедентів;

судові прецеденти, пов'язані з офіційним тлумаченням конституції і законів;

$ЮР0710,8,1,1,1,1

Міжнародні договори виступають джерелами конституційного права у зарубіжних країнах, коли:

вони вміщують загальновизнані принципи і норми міжнародного права,

вони не суперечать конституції держави,

вони регулюють конституційні відносини,

коли у конституції чи законах передбачена можливість їх безпосереднього застосування,

коли у конституції держави закріплено примат загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та/або міжнародних договорів над нормами внутрішньодержавного права,

$ЮР0711,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди законів як джерел конституційного права зарубіжних країн, якими вносяться зміни та доповнення до конституції або якими закріплюються чи регулюються особливо важливі конституційні відносини, і які, як правило, приймаються за особливою процедурою (вимога кваліфікованої більшості у парламенті, необхідність затвердження на референдумі, відсутність у глави держави права вето щодо них тощо)?

органічні закони;

ордерні закони;

ордонанси;

декрети;

конституційні закони;

$ЮР0712,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди законів як джерел конституційного права зарубіжних країн, титул яких слугує офіційною назвою складових несистематизованих (некодифікованих) конституцій багатьох країн?

органічні закони;

ордерні закони;

ордонанси;

декрети;

конституційні закони;

$ЮР0713,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди законів як джерел конституційного права зарубіжних країн, прийняття яких прямо передбачено у конституції на основі банкетних норм, які визначають коло питань, що мають бути врегульовані цими законами; "ззовні" вони доповнюють та конкретизують конституцію, не змінюючи її основних положень; як правило, прийняття таких законів у парламенті вимагає абсолютної більшості, а перед промульгацією главою держави їх перевіряють на конституційність?

конституційні закони;

ордерні закони;

ордонанси;

декрети;

органічні закони;

$ЮР0714,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди законів як джерел конституційного права зарубіжних країн, що регулюють окремі питання суспільного і державного у сфері конституційних відносин; як правило, приймаються простою більшістю?

ордерні закони;

ордонанси;

декрети;

органічні закони;

звичайні (ординарні) закони;

$ЮР0715,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди джерел конституційного права зарубіжних країн, що приймаються у вигляді нормативно-правових актів глав держав або вищих органів виконавчої влади на підставі делегованих повноважень і мають силу закону (законодавчі декрети уряду і королівські декрети-закони – в Іспанії, накази Королеви у Таємній Раді – в Англії, ордонанси уряду – у Франції)?

ордерні закони,

ординарні закони,

надзвичайні закони,

статути,

акти делегованого законодавства,

$ЮР0716,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн, що встановлюють внутрішню організацію, структуру та порядок діяльності парламентів; як правило, приймаються на основі простої більшості?

ордонанси;

декрети;

ордерні закони;

ординарні закони;

регламенти (статути);

$ЮР0717,8,1,1,1,1

Як називаються різновиди нормативно-правових актів як джерел конституційного права зарубіжних країн, що зазвичай приймаються суб’єктами федерацій, іншими автономними утвореннями та місцевими органами влади і визначають їх статус?

ордонанси,

декрети,

декларації,

регламенти,

статути (хартії)

$ЮР0718,8,1,1,1,1

Як називається різновид формалізованих джерел конституційного права у зарубіжних країнах, яке являє собою рішення певного суду у конкретній справі, якому надалі надається обов’язковість при вирішенні аналогічних справ, у зв’язку з цим воно має силу джерела права (тобто встановлює, змінює або скасовує правові норми).

судовий казус;

судова казула;

судовий звичай;

судова презумпція;

судовий прецедент;

$ЮР0719,8,1,1,1,1

Що є джерелом самого прецедентного права у країнах англосаксонської правової системи?

позитивне право;

міжнародне право;

статутне право;

загальне право, тобто сукупність усіх діючих судових прецедентів;

судові прецеденти, пов'язані з офіційним тлумаченням конституції і законів;

$ЮР0720,8,1,1,1,1

Міжнародні договори виступають джерелами конституційного права у зарубіжних країнах, коли:

вони вміщують загальновизнані принципи і норми міжнародного права,

вони не суперечать конституції держави,

вони регулюють конституційні відносини,

коли у конституції чи законах передбачена можливість їх безпосереднього застосування,

коли у конституції держави закріплено примат загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та/або міжнародних договорів над нормами внутрішньодержавного права,

$ЮР0801,9,1,1,1,1

Як називається джерело конституційного права у зарубіжних країнах, яке являє собою угоду двох або декількох суб'єктів конституційного права, що має загальнонормативне значення?

адміністративний договір,

публічний договір,

конституційний компроміс,

конституційна угода,

конституційно-правовий договір,

$ЮР0802,9,1,1,1,1

Як називається джерело конституційного права у зарубіжних країнах, яке являє собою формально визначену угоду з питань регулювання конституційних відносин, яка укладається між державою і суб’єктами федерації чи іншими автономними суспільно-територіальними утворенням; між самими суспільно-територіальними та іншими автономними утвореннями; між органами державної влади, між останніми і органами місцевого самоврядування; між центральним урядом і корінними народами?

адміністративний договір,

публічний договір,

конституційний компроміс,

конституційна угода,

конституційно-правовий договір,

$ЮР0803,9,1,1,1,1

Як називаються джерела конституційного права зарубіжних держав, що є учасниками міжнаціональних інтеграційних об'єднань, які володіють певними рисами наднаціонального характеру, наділяють правами і обов'язками не тільки держави, але й безпосередньо фізичних і юридичних осіб, що знаходяться під юрисдикцією держав – учасників цих об'єднань, мають пряму дію і володіють верховенством по відношенню до норм права, створюваною самою національною державою.

міжнародні нормативно-правові акти,

регіональні нормативно-правові акти,

універсальні нормативно-правові акти,

конвенційні нормативно-правові акти,

Наднаціональні нормативно-правові акти,

$ЮР0804,9,1,1,1,1

Як називаються джерела конституційного права зарубіжних держав, що є учасниками міжнаціональних інтеграційних об'єднань, які володіють певними рисами наднаціонального характеру, наділяють правами і обов'язками не тільки держави, але й безпосередньо фізичних і юридичних осіб, що знаходяться під юрисдикцією держав – учасників цих об'єднань, мають пряму дію і володіють верховенством по відношенню до норм права, створюваною самою національною державою.

міжнародні нормативно-правові акти,

регіональні нормативно-правові акти,

універсальні нормативно-правові акти,

конвенційні нормативно-правові акти,

нормативно-правові акти наднаціональних об'єднань,

$ЮР0805,9,1,1,1,1

Як називається нормативна частина конституційного права у зарубіжних країнах, що належать до мусульманської правової системи, яка являє собою сукупність правових, морально-етичних і релігійних норм ісламу, що проголошууться в ісламі як "вічне і незмінне"?

фікх,

аль-іджма,

кияс,

Сунна,

шаріат,

$ЮР0806,9,1,1,1,1

Як називається доктринальна частина конституційного права у зарубіжних країнах, що належать до мусульманської правової системи, яка являє собою законознавство, що нероздільно пов'язане з богослов'ям і ґрунтується на вивченні Корану, Сунни, іджми і кияса?

аль-іджма,

кияс,

Сунна,

шаріат,

фікх,

$ЮР0807,9,1,1,1,1

Як називаються основні джерела конституційного права у зарубіжних країнах, що належать до мусульманської правової системи і які, або безпосередньо містять конкретні правила поведінки, або пропонують шляхи їх "вилучення" з божественного одкровення?

фікх,

аль-іджма,

кияс,

Коран,

Сунна,

$ЮР0808,9,1,1,1,1

Як називаються одне з основних джерел конституційного права у зарубіжних країнах, що належать до мусульманської правової системи і під яким мусульманська концепція права поступово стала розуміти одностайну думку найавторитетніших правознавців з питань, безпосередньо не врегульованих Кораном і Сунною?

фікх

Коран,

Сунна,

кияс,

аль-іджма,

$ЮР0809,9,1,1,1,1

Як називаються одне з основних джерел конституційного права у зарубіжних країнах, що належать до мусульманської правової системи і яке означає рішення питань, на які немає конкретних відповідей у Корані і Сунні, за аналогією.

фікх

Коран,

Сунна,

аль-іджма,

кияс,

$ЮР0810,9,1,1,1,1

До якого виду джерел конституційного права зарубіжних країн належить "Хартія революційної законності" Лівії, прийнята на сесії Загального народного конгресу у березні 1990 р., яка проголошує, що джерелом законності народних зборів і народних комітетів є "революційна законність лідера лівійської революції М.Каддафі, притаманна йому одному і яка є набутим правом, що не відбирається". Директиви лідера обов’язкові для виконання.

революційна законність;

революційна правосвідомість;

директиви;

декрети;

політичні декларації (хартії);

$ЮР0811,9,1,1,1,1

Як називається джерело конституційного права у зарубіжних країнах, яке являє собою угоду двох або декількох суб'єктів конституційного права, що має загальнонормативне значення?

адміністративний договір,

публічний договір,

конституційний компроміс,

конституційна угода,

конституційно-правовий договір,

$ЮР0812,9,1,1,1,1

Як називається джерело конституційного права у зарубіжних країнах, яке являє собою формально визначену угоду з питань регулювання конституційних відносин, яка укладається між державою і суб’єктами федерації чи іншими автономними суспільно-територіальними утворенням; між самими суспільно-територіальними та іншими автономними утвореннями; між органами державної влади, між останніми і органами місцевого самоврядування; між центральним урядом і корінними народами?

адміністративний договір,

публічний договір,

конституційний компроміс,

конституційна угода,

конституційно-правовий договір,

$ЮР0813,9,1,1,1,1

Як називаються джерела конституційного права зарубіжних держав, що є учасниками міжнаціональних інтеграційних об'єднань, які володіють певними рисами наднаціонального характеру, наділяють правами і обов'язками не тільки держави, але й безпосередньо фізичних і юридичних осіб, що знаходяться під юрисдикцією держав – учасників цих об'єднань, мають пряму дію і володіють верховенством по відношенню до норм права, створюваною самою національною державою.

міжнародні нормативно-правові акти,

регіональні нормативно-правові акти,

універсальні нормативно-правові акти,

конвенційні нормативно-правові акти,

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.