Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.07.2019
Размер:
93.7 Кб
Скачать

2.Комплекс маркетингу у сфері послуг

Комплекс маркетингу - сукупність практичних заходів впливу на ринок або пристосування діяльності підприємства до ситуації на ринку, а також своєчасного та гнучкого реагування на її зміни.

У комплекс маркетингу входить все, що підприємство може використовувати для впливу на попит власної продукції. Головна мета розробки комплексу - забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства, завоювання міцних ринкових позицій.

Сутність комплексного маркетингу полягає в оперативному реагуванні на зміни становища на ринку. Такої оперативності можна досягти, виконавши глибокий економічний аналіз і комерційні розрахунки з використанням сучасних економіко-математичних методів. Велику роль у розробці комплексного маркетингу відіграють практичний досвід та інтуїція маркетолога.

Діяльність фірми на ринку буде успішною, якщо вона застосовуватиме елементи комплексу маркетингу у поєднанні між собою. Застосування окремих складових комплексу не дає бажаних результатів, оскільки вони взаємозалежні й відображають різні напрями діяльності фірми. Не варто сподіватися, що підприємство працюватиме на ринку ефективно, якщо ринковий механізм його функціонування поділений на складові. Розглянемо кожен із елементів комплексу маркетингу (схема 1.1).

Комплекс маркетингу складається з наступних елементів, назва яких в англійській мові починаються з літери «Р»:

· Продукт (Product)

· Ціна (Price)

· Розподіл (Place)

· Просування (Promotion)

Продукт - власне товарчи послуга, товарний знак, пакування, гарантія, післяпродажне обслуговування.

Це пропозиція підприємства ринку, або інакше - це все, що можна запропонувати на ринку для придбання, використання чи споживання з метою задоволення певних потреб. Як частина пропозиції продукту підприємство може надати споживачам різні послуги, що в свою чергу може стати конкурентною перевагою для підприємства.

Ціна - це сума грошей, яку покупець платить за продукт. Ціни, що встановлюються на продукт, повинні бути такими, щоб забезпечити надходження достатніх доходів, що покривають витрати виробництва, розподілу і реалізації і приносять прибуток. І в той же час ціна повинна бути доступною і привабливою для покупця. На процес формування ціни впливає цілі організації і маркетингу, фактори навколишнього середовища, характер попиту, політика конкурентів і т.д. Якщо ціна не відповідає цінності продукту, споживачі звернуться до товарів конкурентів.

Розподіл - діяльність з доведення продукту до кінцевого споживача. Ця діяльність включає в себе вибір каналів розподілу, організацію збутової мережі, включаючи створення мережі оптових і роздрібних магазинів, забезпечення транспортування і складування і т.д.

Система розподілу продукту пропонує використання методів збуту:

1. Прямого - між виробником і споживачем продукту відбувається безпосередній контакт;

2. Непрямого - між виробниками та споживачами продукту контакт відбувається через одну або кілька посередників.

Вибір того чи іншого методу збуту залежить від сформованих на ринку умов і стратегії самого підприємства.

Просування продукту на ринок (комунікаційна політика) - сукупність різних видів діяльності по доведенню інформації про переваги продукту до потенційних споживачів і стимулюванню виникнення в них бажання його купити.

Роль просування полягає у налагодженні комунікацій з окремими особистостями, групами людей і організаціями за допомогою прямих (реклама) і непрямих (інтер'єр магазину) засобів з метою забезпечення продажів продуктів виробництва. Просування продукту здійснюється шляхом використання реклами, стимулювання збуту, паблік рілейшнз - зв'язки з громадськістю, особистих продажів і т.д.

Всі елементи комплексу маркетингу між собою взаємопов'язані і мають відповідати одна одній.

Чітко сплановані і добре налагоджені заходи комплексу маркетингу сприяють успіху в боротьбі з конкурентами, так як перемагає той, хто підтримує ефективний зв'язок зі споживачами, здатний задовольнити їхні потреби щодо економічності та зручності продукту.

Маркетинг послуг набагато складніший ніж маркетинг звичайних товарів через різницю в кінцевому продукті та одночасність процесів споживання та виробництва. Таким чином маркетинг послуг вимагає зкорегованих інструментів, стратегій та організаційних структур для ефективного маркетингового процесу. За концепцією Мак Карті (McCarthy) маркетинг послуг має сім основних характеристик (7Р).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.