Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2.облік побутових послуг.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
152.06 Кб
Скачать

Тема : облік побутових послуг на прикладі перукарських

Нормативне забезпечення

1. Податковий кодекс України: чинне законодавство із змінами і допов. на 16.02.2011 року: (Відповідає офіц. текстові) – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 480 с.

2. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.96р. № 98/96-ВР (зі змінами і доповненнями).

3. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 01.06.2000 р. № 1776-ІІІ.

4. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.98 р. № 727/98.

5. Положення про порядок присвоєння категорій суб’єктам господарської діяльності, що надають побутові послуги населенню, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95р. № 674.

6. Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.94р. № 313.

7. Перелік послуг, що відносяться до побутових та підлягають патентуванню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 р. № 576.

8. Правила присвоєння категорій підприємствам, що надають перукарські послуги, затверджені наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 20.10.95 р. № 11.

9. Прейскурант № 82-02, затверджений в 1978 р.

10. Перелік послуг з поховання, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98р. № 734.

11. Інструкція з оформлення замовлень по окремих видах послуг та їх виконанню, затверджена наказом Укрсоюзсервісу від 30.05.94р. № 10.

12. Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. № 12 в редакції наказу ДПАУ від 16.01.2003 р. № 352.

13. Норми витрат, затверджені Головною державною податковою інспекцією України від 18.01.93 р. № 36-92 по узгодженню з Міністерством економіки України та Державним комітетом України із сприяння малим підприємствам та підприємництву.

14. Довідник Кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений Міністерством праці та соціальної політики України від 16.02.98 р. № 24.

15. Санітарні правила облаштування, обладнання та утримання перукарських, косметичних та педикюрних кабінетів, затверджені Міністерством охорони здоров’я України.

2.1. Характеристика побутових послуг, їх атестація та патентування

Під побутовими послугами в Законі [2] слід розуміти діяльність, пов’язану з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки.

Перелік послуг, що належать до побутових, визначається Кабінетом Міністрів України та не може змінюватись протягом бюджетного року.

Виділяють такі види побутових послуг:

— індивідуальне пошиття і ремонт швейних, хутряних виробів та головних уборів;

— індивідуальне пошиття, в’язання та ремонт трикотажних виробів;

— індивідуальне виготовлення та ремонт взуття;

— ремонт побутових машин і приладів;

— ремонт годинників;

— виготовлення та ремонт ювелірних виробів;

— ремонт побутової радіоелектронної апаратури;

— послуги з відеозйомки та звукозапису;

— виготовлення та ремонт меблів;

— послуги перукарень;

— послуги фотографій;

— послуги з хімічної чистки виробів;

— послуги з прання білизни;

— послуги лазень.

Порядок присвоєння категорій суб’єктам господарської діяльності, що надають побутові послуги населенню, встановлений Положенням [6].

Основною метою присвоєння категорій є:

— підвищення рівня захисту прав та інтересів споживачів щодо якості послуг і культури обслуговування;

— посилення зацікавленості суб’єктів господарської діяльності у залученні замовників, збільшенні обсягів послуг і доходів;

— упорядкування ціноутворення відповідно до якості і складності робіт.

Під час присвоєння суб’єктам господарської діяльності відповідних категорій враховуються:

— види, складність та якість послуг (робіт), що надаються (виконуються);

— склад фахівців основних професій та рівень їхньої кваліфікації;

— рівень технології, оснащення відповідним обладнанням та засобами механізації;

— стан приміщень та їх оздоблення.

Категорія встановлюється вища, перша або друга.

Вища категорія присвоюється суб’єктам господарської діяльності, які згідно зі своєю спеціалізацією забезпечують:

а) індивідуальне виготовлення високоякісних, високохудожніх, модних швейних, трикотажних і хутряних виробів, головних уборів та взуття, а також перспективних та авторських моделей;

б) високоякісне виготовлення, реставрацію і ремонт високохудожніх ювелірних та художньо-декоративних виробів, унікальних авторських виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

в) високоякісний ремонт та технічне обслуговування побутової радіоелектронної апаратури всіх класів складності;

г) виготовлення високохудожніх відеофільмів та виконання високоякісного запису на відео- та аудіоносіях за допомогою апаратури вищого класу;

д) високоякісне виготовлення меблів та гарнітурів будь-якої конструкції та призначення, реставрацію антикварних меблів;

е) високоякісне надання перукарських послуг на високому професійному рівні;

є) виготовлення високоякісних, високохудожніх фотовідбитків та портретів в оригінальному виконанні і оформленні;

ж) високоякісне виконання усіх видів послуг з хімічної чистки та фарбування виробів;

з) надання лазне-, водно- та спортивно-оздоровчих послуг на сучасному рівні.

На підприємствах вищої категорії застосовуються сучасна технологія та оснащення, обслуговування замовників проводиться в комфортних та художньо оздоблених приймальних салонах.

Перша категорія присвоюється суб’єктам господарської діяльності, які згідно зі своєю спеціалізацією забезпечують:

а) індивідуальне виготовлення відповідно до сучасного напряму моди та вимог замовника, оновлення і ремонт швейних, трикотажних і хутряних виробів, головних уборів та взуття;

б) ремонт побутових машин, приладів та годинників, оновлення та налагодження виробів будь-якої складності;

в) виготовлення і ремонт ювелірних виробів з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння простої форми;

г) ремонт і технічне обслуговування побутової

радіоелектронної апаратури всіх класів складності;

д) запис на аудіоносії за допомогою апаратури вищого або першого класу;

е) виготовлення корпусних меблів та їх елементів, а також ремонт усіх видів меблів;

є) надання перукарських послуг з урахуванням напряму сучасної моди;

ж) виготовлення чорно-білих або кольорових фотовідбитків різних розмірів, фотовідбитків для документів, фотоальбомів;

з) надання послуг з хімічної чистки одягу, виробів із синтетичного хутра, пуху та пера, головних уборів тощо;

й) надання послуг з прання всіх видів білизни;

і) надання лазне- та водно-оздоровчих послуг на сучасному рівні.

На підприємствах першої категорії застосовується сучасна технологія та оснащення, обслуговування замовників проводиться у відповідно оздоблених приймальних приміщеннях.

Друга категорія присвоюється суб’єктам господарської діяльності, які згідно зі своєю спеціалізацією забезпечують:

а) індивідуальне виготовлення, оновлення і ремонт швейних та трикотажних виробів нескладного асортименту;

б) середній і дрібний ремонт взуття;

в) ремонт побутових машин та приладів і ремонт годинників;

г) надання перукарських послуг;

д) надання послуг з прання білизни;

е) надання лазневих послуг;

є) нескладний ремонт меблів;

ж) виготовлення фотовідбитків і термінове фото для документів, виготовлення яких не потребує спеціально обладнаного приміщення.

На підприємствах другої категорії застосовуються технологія та оснащення, які забезпечують надання послуг належної якості, для обслуговування замовників є приймальні приміщення.

Присвоєння категорій суб’єктам господарської діяльності проводиться за результатами їх атестації.

Атестація здійснюється відповідно до Положення [6] та Правил [8].

Атестації підлягають новостворені та діючі суб’єкти господарської діяльності, які надають побутові послуги (виконують роботи), незалежно від форм власності.

Атестація (переатестація) суб’єкта господарської діяльності проводиться атестаційною комісією, створеною органами місцевої влади. До складу атестаційної комісії включаються представники районних державних адміністрацій, виконкомів, органів Держстандарту, Держспоживзахисту, санітарно-епідеміологічних служб та фахівці з питань побутового обслуговування населення.

Атестація проводиться за поданням суб’єкта господарської діяльності протягом трьох місяців після його реєстрації.

Переатестація здійснюється у разі появи змін у показниках його діяльності, встановлених вимогами для присвоєння суб’єкту господарської діяльності категорії, але не менше одного разу на три роки.

Контроль за своєчасністю проведення атестації (переатестації) суб’єктів господарської діяльності, що надають побутові послуги, здійснюється органами, які створюють атестаційні комісії.

Суб’єкт господарської діяльності, що підлягає атестації, подає атестаційній комісії такі документи: заяву, загальні відомості про напрями діяльності, види послуг (робіт), стан приміщень, техніко-економічні показники, копію свідоцтва про

державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, перелік нормативних документів, які використовуються під час надання послуг (виконання робіт).

Атестаційна комісія протягом місяця з дня подання документів готує висновок про віднесення суб’єкта господарської діяльності до відповідної категорії. Рішення про присвоєння або зміну категорії приймається за поданням атестаційної комісії керівниками місцевих органів влади з видачею свідоцтва.

Патентування побутових послуг

Статтею 3 Закону “Про патентування деяких видів господарської діяльності” [2] визначено обов’язковість та порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг.

Відповідно до Переліку [7], зокрема, підлягають патентуванню перукарські послуги тільки на території міст Києва, Севастополя та обласних центрів. Якщо підприємство має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент на надання перукарських послуг придбавається окремо для кожного.

Вартість торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження об’єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг. Межі граничних рівнів такі самі, як в торгівлі.

Патент видається строком на 12 календарних місяців.

Оплата здійснюється щомісяця до 15 числа місяця, що передував звітному.

Під час придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг можна вносити одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати в останній місяць його дії.

Суб’єкт підприємницької діяльності може зробити попередню оплату вартості торгового патенту або придбавати торгові патенти на надання побутових послуг на наступні за поточним роки (але не більше ніж на три роки), сплативши повну вартість під час одержання патентів. При цьому немає обов’язку довнесення плати за торговий патент при подальшому збільшенні його вартості. Торговий патент повинен бути розміщений у приміщенні підприємства, яке надає побутові послуги, бути відкритим і доступним для огляду.

Торговий патент діє на території органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або з яким узгоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу. Передача патенту іншому підприємству чи іншому структурному підрозділу цього підприємства не дозволяється.

Наприклад, якщо підприємство зареєстроване в Московському районі м. Києва, а мережа перукарень знаходиться в різних районах (Московському, Печерському та Харківському), то патент придбавається відповідно для кожного об’єкта за його місцезнаходженням.

На вартість придбаних торгових патентів відповідно до ПКУ [1] зменшується розмір податку на прибуток.

Якщо підприємство здійснює тільки ті види діяльності, на які придбано патенти, то бухгалтерський облік ведеться за видами доходів та економічними елементами витрат. При цьому фінансові результати визначаються в цілому по підприємству.

Якщо підприємство здійснює кілька видів діяльності, у тому числі й ту, на яку придбано торговий патент, то облік доходів, витрат і фінансових результатів ведеться окремо за кожним видом діяльності.

Приклад обліку вартості патентів наведено в табл. 1.1. Підприємство здійснює надання перукарських послуг у м. Києві.

Патент придбано на термін з 12 липня 2011 р. по 30 вересня 2011 р.). Щомісячна оплата становить 320 грн.

Розмір оплати на момент придбання:

206,45 грн. (320 грн. : 31 день • (31 - 11)) — за липень 2011 р.;

320 грн. — за серпень 2011 р.;

320 грн. — за вересень 2011 р. Всього сума до сплати: 846,45 грн.

Таблиця 1.1

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума, грн.

1

2

3

4

5

Внесено плату за патент під час його оформлення в липні 2011 р.

39

311

846,45

2

Отримано дохід у липні 2011 р. від діяльності, яка підлягає патентуванню

301

703

30000

3

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

703

641

5000

4

Списано на рахунок фінансових результатів витрати за липень 2011 р. щодо діяльності, яка підлягає патентуванню

791

903,91,92

23000

5

Списано дохід на рахунок фінансових результатів

703

791

25000

6

Нараховано податок на прибуток за липень 2011 р. (2000 грн. 23%)

981

641

460

7

Податок на прибуток зменшено на суму патенту (оплата за липень)

641

39

206,45

8

Податок на прибуток за липень 2011 р. сплачено до бюджету 19.08.2011 р.

641

311

253,55

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.