Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 1.3.1 студ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.05.2019
Размер:
108.54 Кб
Скачать

Інформаційний етап

  1. Специфіка процесу обміну інформацією

Комунікація - це обмін інформацією, її змістом між двома і більше людьми. Комунікації є процесами зв'язку працівників, підрозділів, організацій тощо.

Комунікаційний процес - це процес обміну інформацією між двома або більше людьми, працівниками з метою розв'язання певної проблеми.

Офіційна інформація – це інформація, що передається формальними каналами за допомогою наказів, розпоряджень тощо.

Неофіційна інформація – це інформація, яка передається неформальними каналами за допомогою чуток, пліток тощо. Комунікації виникають:

1. Між організацією і зовнішнім середовищем.

2. Між рівнями, підрозділами та працівниками організації.

Комунікації можуть здійснюватися:

  • від вищих рівнів управління до нижчих, тобто зверху до низу (поточні завдання, зміни в технології виробництва, нові пріоритети тощо):

  • від нижчих рівнів до вищих (інформація про недоліки, порушення, страйкову ситуацію та ін.);

  • між різними підрозділами (відділами, цехами тощо);

  • між окремими працівниками;

  • між менеджером (керівником) і його робочою групою (апаратом);

  • через неформальні комунікації здебільшого шляхом поширення чуток.

Комунікації можуть бути формальні (офіційні) та неформальні. Формальні - створюються керівництвом організації. Неформальні — установлюються на засадах особистих стосунків в організації.

З метою забезпечення високої якості комунікаційних процесів слід орієнтуватись на два види комунікацій:

- міжособові, які виникають між конкретними особами (працівниками);

- організаційні, які визначаються характером діяльності, побудовою, можливостями організації (підприємства).

  1. Основні елементи процесу комунікації

Для вивчення ефекту впливу в процесі спілкування виділяють елементи комунікативного процесу.

Модель комунікативного процесу включає п'ять елементів:

ХТО? (передає повідомлення) – комунікатор - відправник – особа, яка генерує ідеї або збирає й передає інформацію

ЩО? (передається) – повідомлення (текст) - закодована за допомогою символів інформація (помилки: нечітко сформульоване, неаргументоване розпорядження)

ЯК? (здійснюється передача) – канал - засіб передавання інформації (за чашкою кави, критика і письмове попередження)

КОМУ? (спрямоване повідомлення) – одержувач- аудиторія - реципієнт - особа, якій призначена інформація і яка її інтерпретує

З ЯКИМ ЕФЕКТОМ? – ефективність (може бути зворотний зв’язок або ні).

Зворотний зв’язок (оцінний або безоцінний) – реакція на повідомлення з боку адресата (словесна, паралінгвістична), яка допомагає адресантові орієнтуватися в особі першого, визначати міру дієвості своїх аргументів, переконуватися у досягненні чи недосягненні комунікативної мети.

Комунікативний шум – різноманітні форми порушень та\або деформації повідомлень, що утруднюють процесс передавання або сприйняття інформації.

Контекст (лат. contextus- тісний зв’язок) спілкування – середовище, час, особливості каналу комунікації та інші умови, в яких має місце конкретне спілкування

Рефлексивний етап

1. Проаналізуйте фрагменти комунікації (1-2) з погляду структури процесу комунікації. Заповніть таблицю для кожного фрагмента:

Елемент комунікації

Характеристика

Адресант (відправник)

Адресат (Одержувач)

Кодування-декодування

Повідомлення

Канал

Зворотний зв’язок

Комунікативний шум

Контекст

Фрагмент 1

Ваттанен посадовив зайця на стілець коло себе. Метрдотель подивився на того, тримаючи меню в руках:

  • Перепрошую, сюди не можна приводити тварин.

  • Він не є небезпечним.

Фрагмент 2

Шановний Євгене Олександровичу!

Київська міська організація Профспілки праців­ників освіти і науки України висловлює вдячність за піклування щодо забезпечення гідної оплати праці освітян Подільського району, зокрема за рішення про виплату надбавки за складність і напруженість у роботі у розмірі 10% посадового окладу усім праців­никам навчальних закладів.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю щодо зростання соціальних гарантій працівників навчальних закладів Подільського району.

З повагою

Яцунь Олександр Михайлович, голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки

Самостійна робота (2 год.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.