Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та я...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
85.5 Кб
Скачать

Курс «економіка»

Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ.

Продовження.

5. Виробництво та продукт (результат) економічної діяльності.

6. Економічна ефективність: зміст та оцінка.

7. Доходи економічних суб’єктів.

8. Економічний кругообіг.

5. Виробництво та продукт (результат) економічної діяльності.

Виробництво — процес створення матеріальних і cycпільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв’язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним. Виробництво завжди є процесом суспільним. Суспільне виробництво в цілому – це складна і комплексна система, в якій можна виділити 3 рівні:

1. Працю індивідуального працівника.

2. Виробництво в межах підприємства, фірми (мікрорівень).

3. Виробництво на рівні суспільства, держави (макрорівень).

Процес виробництва за своєю структурою складається з 4-х фаз:

  1. власне виробництво;

  2. розподіл;

  3. обмін;

  4. споживання.

Економічна діяльність як процес виробництва - це взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але відносно автономні у своєму розвитку. Останній може бути як еволюційний, так і стрибкоподібний.

Важливою особливістю економічної діяльності є створення не тільки матеріальних, але й нематеріальних благ та послуг, значення яких досягло високого ступеня в сучасних умовах.

Суспільне виробництво завжди передбачає функціонування двох факторів:

а) особистого;

б) речового (типи факторів виробництва).

Економічна діяльність необхідна для того, щоб перетворювати ресурси в потрібні для людини економічні блага - товари і послуги, що задовольняють ту чи іншу потребу людини і наявні в розпорядженні суспільства в обмеженій кількості. Схематично процес перетворення об'єктів природи в предмети споживання можна представити так:

РЕСУРСИ - ВИРОБНИЦТВО - РОЗПОДІЛ - СПОЖИВАННЯ

Результати економічної діяльності залежать не тільки від загальних принципів її організації, але і від так званих економічних механізмів, тобто способів і форм з'єднання людьми своїх зусиль при вирішенні завдань життєзабезпечення. Такими найважливішими механізмами економіки є, наприклад, поділ праці і спеціалізація, торгівля (подумайте, як ці вже знайомі вам способи співробітництва людей впливають на зміст і результати економічної діяльності).

Суспільство одержує товари і послуги або роблячи їх самостійно, або за допомогою обміну вироблених продуктів на необхідні товари. Тому щоб підвищити рівень життя населення, необхідно знайти шляхи збільшення обсягу виробництва. Таких шляхів два: розширити обсяги використання економічних ресурсів чи збільшити ефективність їхнього використання. Показником або мірою того, наскільки ефективно використовуються доступні ресурси, є продуктивність (не плутайте з продуктивністю праці). Коли більше товарів кращої якості виробляється при тих же ресурсах, продуктивність зростає.

Продуктивність - це обсяг товарів і послуг, створюваних на одиницю витрат. Витратами можуть бути будь-які ресурси, задіяні в процесі виробництва: земля, паливо, витрати на устаткування тощо. На продуктивність прямо впливає якість трудових ресурсів (професійна підготовка, кваліфікацій працівників), використовувані технології й ефективність управлінських рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.