Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лабораторні_роботи_Електр1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
5.71 Mб
Скачать

4.3. Програма роботи

1. Зiбрати схему дослiдження пiдсилювача напруги.

2. Встановити початкове змiщення бази транзистора.

3. Вимiряти напруги на електродах транзистора при вiдсутностi вхiдного сигналу.

4. Зняти амплiтудну характеристику пiдсилювача.

6. Зняти амплiтудно-частотну характеристику пiдсилювача.

4.4. Опис схеми дослiдження пiдсилювача напруги

Рис.4.8. Схема дослiдження резисторного пiдсилювача напруги.

(Резистори R1=150 кОм; R2=47 кОм; R3= 10 кОм; R4=680 Ом; R5= 8.2 кОм; конденсатори C1=C2=10 мкФ, 16 V; C3=50 мкФ, 16 V; транзистор VT-КТ315Г; мультиметр Ф4372; тестер Ц4301.)

4.5. Порядок виконання роботи

1. На монтажнiй панелi зберiть схему дослідження пiдсилювача напруги згiдно з рис.4.8. Пiд'єднайте пiдсилювач до блока живлення +15 V. Ручку регулювання напруги “+15 V” виведiть в крайнє лiве положення. Вхiд пiдсилювача з’єднайте з виходом генератора сигналiв . До входу пiдсилювача пiд'єднайте мультиметр Ф4372. Вхiд осцилографа пiдключiть паралельно до резистора навантаження R5.

Пiсля перевiрки схеми викладачем включiть прилади. З блока живлення

+15 V подайте напругу живлення, рiвну 10 V.

  1. Для встановлення початкового змiщення з генератора сигналiв подавайте коливання синусоїдної форми напругою 25 mV з частотою 1000 Гц. Змiнюючи величину опору резистора R2 i , добийтеся на навантаженнi максимального неспотвореного сигналу.

3. Вимкнiть генератор сигналiв. При вiдсутностi вхiдного сигналу проведiть вимiрювання напруг мiж загальним провiдником i електродами транзистора за допомогою тестера. Дані вимірювань занесіть до табл.4.1.

Таблиця 4.1.

Uб0, V

Uе0 , V

Uк0, V

4.Для зняття амплiтудної характеристики на частотi 1000 Гц змiнюйте напругу генератора сигналiв вiд 0 V і до величини, при якiй наступають помiтнi обмеження амплітуди вихiдного сигналу. Вимiрювання дiючого значення вхiдної i вихiдної напруг пiдсилювача проводьте за допомогою мультиметра. При цьому вхiд мультиметра почергово переключайте з входу на вихiд пiдсилювача i навпаки.

Данi вимiрювань занесiть до табл.4.2.

Таблиця 4.2.

Uвх , V

Uвих ,V

За даними табл.4.1 побудуйте амплiтудну характеристику пiдсилювача.

5. Для зняття амплiтудно-частотної характеристики пiдсилювача установiть вхiдний сигнал на половинi значення, при якому починається обмеження амплiтуди вихiдного сигналу. Пiдтримуючи вхiдну напругу постiйною, змiнюйте частоту вхiдного сигналу в межах 20...20000 Гц з кроком 200 Гц i вимiрюйте дiюче значення вихiдної напруги мультиметром.

Данi занесiть у табл.4.3.

Таблиця 4.3

f, Гц

Uвх, V

Uвих, V

K

За даними табл.4.3 розрахуйте коефiцiєнт пiдсилення i побудуйте амплітудно-частотну характеристику пiдсилювача напруги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.