Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТОМ_методичка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
156.16 Кб
Скачать

Тема 6. Комплексна технологія виготовлення деталей машин

Типізація поверхонь. Класифікація виробів.

Технологія виготовлення валів.

Технологія виготовлення зубчастого колеса.

Технологія виготовлення шатуна.

Термічна та хіміко-термічна обробка в комплексній технології виготовлення деталей машин.

Література: 3, с. 304, 320, 357; 6, с. 169;17, с. 187, 396, 402; 8, с. 56, 154;18, с 26;19, с. 387.

Методичні вказівки

При вивченні цієї теми слід детально ознайомитись з класифікаціями: елементарних оброблюваних поверхонь за геометричними та конструктивними ознаками; деталей за ознаками конфігурації, габаритних розмірів, точності обробки, якості оброблюваних поверхонь та матеріалу. необхідно прослідкувати зв’язок між функціональним призначення поверхонь та вимогами, які до них ставляться, послідовність та зміст обробки цих поверхонь для забезпечення цих вимог за різних умов виробництва. Потрібно з’ясувати призначення та суть термічної та хіміко-термічної обробки в процесі виготовлення деталей.

Студент повинен знати: перелік основних оброблюваних поверхонь деталей машин та їх класифікацію за геометричними та конструктивними ознаками, класифікацію деталей за конструктивно-технологічними ознаками та її структуру, призначення та суть термічної та хіміко-термічної обробки деталей, методику проектування типових та групових технологічних процесів.

Студент повинен вміти: вибрати спосіб отримання заготовки; назначати технологічні бази, послідовність механічної та зміцнюючої обробки, технічне оснащення процесу для забезпечення технічних вимог, що ставляться до оброблюваної деталі (виробу) при мінімальних техніко-економічних показниках з врахуванням програми випуску та особливостей виробництва.

Запитання для самоконтролю

 1. За якими ознаками класифікують поверхні деталі?

 2. Вирішенню яких конструкторських і технологічних завдань допомагають відомі вам класифікації поверхонь деталей?

 3. Дайте визначення понять: виконавча поверхня, основна база, допоміжна база, вільна поверхня.

 4. Для яких цілей розроблено технологічний класифікатор деталей?

 5. Які завдання вирішуються за допомогою технологічного класифікатора деталей?

 6. Що таке типізація технологічних процесів? На чому вона будується?

 7. Які види заготовок використовуються при різних типах виробництва?

 8. Яке обладнання, оснастку, інструмент використовують в масовому виробництві?

 9. Яке обладнання, оснастку, інструмент використовують в серійному виробництві?

 10. В чому полягає принцип суміщення баз?

 11. В чому полягає принцип постійності баз?

 12. Назвіть рекомендації, яких потрібно дотримуватись при виборі технологічних баз.

 13. Що таке термічна обробка сталі?

 14. Для чого призначають термічну обробку деталей виготовлених із сталі?

 15. Що таке відпал? Його суть і призначення.

 16. Що таке нормалізація? Суть та призначення.

 17. Що таке гартування? Суть та призначення.

 18. Що таке відпуск? Суть та призначення.

 19. Що таке цементація? Суть та призначення.

 20. Що таке азотування? Суть та призначення.

 21. Що таке ціанування? Суть та призначення.

 22. Що таке дифузійна металізація? Суть та призначення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]