Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до лаб.роб ТОКВ, ч.ІІІ №25_634_21.01.09.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.17 Mб
Скачать

66

Міністерство освіти і науки україни

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра механічної технології волокнистих матеріалів

Реєстр. №____________

Методичні рекомендації

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни «Технологія, обладнання і конструювання виробів легкої промисловості. ч. ІІІ»

для студентів ІІІ курсу

спеціальності 091804 – «Технологія і дизайн тканин і трикотажу»

напряму підготовки 091800 – «Легка промисловість»

факультету технологій і дизайну

Херсон – 2008

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія, обладнання і конструювання виробів легкої промисловості. ч. ІІІ»

Укладач: к.т.н., доцент Рязанова О.Ю.

Кількість сторінок – 28

Рецензент: к.т.н., доцент Закора О.В.

Затверджено

на засіданні кафедри МТВМ

Протокол №____ від «___»___________2008 р.

Завідувач кафедрою

д.т.н., професор______________Прохорова І.А.

Відповідальний за випуск: д.т.н., професор Прохорова І.А.

Введення

Широке впровадження нової техніки і технології в текстильній галузі потребує вивчення теоретичних і практичних основ їх раціонального використання.

Головною метою курсу «Технологія, обладнання і конструювання виробів легкої промисловості. ч. ІІІ» є формування у майбутніх фахівців знань, вмінь та навичок, необхідних для ефективного використання сучасної техніки ремізного ткацтва, організації технологічних процесів при виготовленні тканин, розробки нових видів переплетень для розширення асортименту текстильних виробів, проектування нових структур тканин, а також знайомство студентів з перспективами розвитку у цій галузі знань.

Основні завдання курсу:

 • Ознайомлення з основними структурними показниками тканин;

 • Вивчення класифікації переплетінь тканин;

 • Вивчення особливостей будови, виготовлення і заправлення на ткацькому верстаті основних видів тканин різних переплетінь;

 • Ознайомлення з асортиментом тканин різного призначення;

 • Ознайомлення з принципами проектування кромок тканин різних видів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • Класифікацію тканин і переплетінь;

 • Методи побудови переплетінь ниток у тканині із застосуванням сучасних методик;

 • Методику аналізу зразка тканини з побудовою заправного рисунку і розрахунку необхідних параметрів для її виготовлення на ткацькому верстаті;

 • Асортимент тканин різного призначення;

 • Методи проектування кромок для різних видів переплетінь.

Студенти повинні вміти:

 • Підібрати для тканин різних видів переплетінь оптимальний тип ткацького верстата для їх виготовлення з найбільшим економічним ефектом;

 • Робити розрізи тканин згідно вимог Держстандарту;

 • Будувати заправні малюнки тканин різних видів переплетінь для їх виготовлення на ткацькому верстаті.

 • Підібрати раціональну структуру кромки для всіх видів переплетінь тканин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.