Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Математичне програмування.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
676.35 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ВМ і ММ

Рег. №__15/539-29.04.14__

Методичні рекомендації

Та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

З дисципліни "Математичне програмування "

для студентів 3 курсу

Херсон 2014

Самостійна робота виконується в учнівському зошиті, на обкладинці якого необхідно вказати назву дисципліни, шифр групи, прізвище та номер варіанта. Номер варіанта вибирається за номером у заліковій книжці (остання цифра це і є номер варіанту).

Кожна робота має містити:

1.завдання конкретного варіанта;

2.короткі теоретичні відомості;

3.обґрунтування необхідності використання певного методу;

4.проміжні та остаточний результати;

5.висновки.

У роботі виправлення не допускаються. Усі важливі моменти та результати виділені.

Критерії оцінки виконання

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1 завдання

2 завдання

Всього

20 бали

20 бали

40 балів

За грубу помилку знімається 3 бали, за недолік – 1 бал.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

0– 19 - “незадовільно”;

20 – 27 - “задовільно”;

28 – 34 - “добре”;

35 – 40 - “відмінно”.

Варіанти індивідуальних завдань

ВАРІАНТ № 1

1 завдання.

Відомо, що для виготовлення двох видів продукції іпідприємству необхідно три види сировини: Запаси сировини; число одиниць сировини, затрачуваних на виготовлення одиниці продукції і прибуток від реалізації кожного виду продукції задані в табл. 1.

Табл.1

Вид

сировини

Запас

cировини

Витрати сировини на одиницю продукції, ум. од., за видами:

P1

P2

S1

12

2

2

S2

8

1

2

S3

12

0

4

Прибуток

2

3

Потрібно:

  1. Скласти математичну модель задачі планування виробництва продукції, при якій прибуток буде максимальним (скласти задачу лінійного програмування (ЗЛП) у стандартній формі з обмеженнями-нерівностями).

  2. Вирішити ЗЛП графічним методом.

  3. Дати економічну інтерпретацію знайденого рішення. Записати скільки одиниць кожного виду продукції необхідно виготовити підприємству для того, щоб дістати максимальний прибуток.

  4. Привести ЗЛП до канонічної форми з обмеженнями-рівностями. Заповнити симплекс-таблицю (табл.2.). Розв’язати ЗЛП симплексним методом.

Табл.2

ci

c0

c1=

c2=

c3=

c4=

c5=

Опорне рішення:

Xбаз

B

x1

x2

x3

x4

x5

z0=

(x1,x2,x3,x4,x5)

z0=

Δ1=

Δ2=

Δ3=

Δ4=

Δ5=

5.Побудувати двоїсту задачу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.