Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проект-е_часть1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
103.94 Кб
Скачать

Якість та ефективність інформаційної системи.

Особливо важливими характеристиками ІС являються якість і надійність. Це означає, що ІС у процесі свого функціонування має забезпечити:

 • інформаційні потреби користувачів;

 • адекватність ІС реальним інформаційним і технологічним процесам ОУ;

 • високу економічну ефективність.

Споживчі властивості ІС виражають:

 • функціональна повнота (рівень задоволення інформаційних потреб користувачів);

 • своєчасність (можливість своєчасного здобуття інформації);

 • функціональна надійність (надійність інформаційного, програмного, технічного забезпечень);

 • адаптивна надійність (система виконує свої функції при її зміні під впливом навколишнього середовища – зміна ресурсів, структури інформаційно - обчислювальної системи та ін.).

Ефект від упровадження ІС може бути соціальним, технічним та економічним.

Соціальний ефект характеризується впливом автоматизації на роботу працівників апарату управління, інформаційно-обчислювального центру, членів суспільства, соціальне обслуговування яких поліпшується з упровадженням ІС.

Технічний ефект характеризується швидкодією виконання певних операцій, збільшенням продуктивності машин, систем тощо.

Економічний ефект оцінюється економічним ефектом протягом року, економічною ефективністю (економією протягом року), коефіцієнтом економічної ефективності, одноразовими і капітальними витратами, терміном окупності.

Економічний ефект протягом року виражає фактичну економію порівняно з витратами на створення ІС:

,

де, Е – економічна ефективність ІС, що складається з прямої та побічної ефективностей, тобто , причому .

Тут - вартість витрати оброблення даних за існуючим варіантом; - вартісні витрати за пропонованим у проекті ІС варіантом оброблення даних. Побічна ефективність ІС:

де - обсяги за рік продукції, яка реалізується, відповідно до і після впровадження ІС, (грн.); - витрати на гривню продукції, що реалізується, відповідно до та після впровадження ІС, (грн..); - прибуток від реалізації продукції до впровадження ІС, (грн.). Е - нормативний коефіцієнт ефективності (за галуззю народного господарства); К – сума одноразових і капітальних витрат, причому К = ,

Де - передвиборчі витрати, пов'язані з проектуванням ІС, - капітальні витрати на придбання, транспортування, монтаж, налагодження обчислювальної техніки та допоміжного обладнання.

Коефіцієнт економічної ефективності: .

Термін окупності одноразових і капітальних витрат визначається за формулою:

.

Запитання до самоперевірки:

 1. Мета проектування ІС.

 2. Об’єкти проектування.

 3. Суть локального підходу до проектування ІС.

 4. Недоліки локального підходу.

 5. Суть системного підходу до проектування ІС.

 6. Переваги системного підходу.

 7. Суть методу декомпозиції. Опишіть схему функціональної декомпозиції.

 8. Декомпозицію яких забезпечень, окрім функціонального, ще використовують ?

 9. Які споживчі властивості повинні задовольняти ІС ?

 10. У чому виражається соціальний ефект від упровадження ІС ?

 11. У чому виражається технічний ефект від упровадження ІС ?

 12. Як оцінюється економічний ефект від упровадження ІС ?

 13. Назвіть формулу по якій оцінюється економічна ефективність ІС.

 14. Назвіть формулу по якій обчислюється коефіцієнт економічної ефективності.

 15. Назвіть формулу по якій визначається термін окупності одноразових і капітальних витрат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.