Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проект-е_часть6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
419.33 Кб
Скачать

Прийняття попереднього рішення про види забезпечення інформаційної системи.

На підставі результатів попередніх етапів проектування роблять попередні висновки щодо таких видів забезпечення: технічного, програмного лінгвістичного.

Вибір технічного та програмного видів забезпечення повністю залежить від варіанта вибору ІС (автономного, розподіленого чи колективного користування). Для ІС колективного користування вибирають не тільки типи процесорів, ємність оперативної пам'яті, вінчестера, системних шин, а й топологію та архітектуру мережі, включаючи обладнання для неї (типи адаптерів, повторювачів, мостів). Вибирають також відповідні ОС: MS DOS, OS/2, UNIX, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 та ін.

Визначальними при виборі автономної чи розподіленої ІС є такі чинники:

  • обсяг інформації, що зберігається. Його оцінюють на підставі інформації про основні масиви даних. Кожному типу сутності ER-діаграми відповідає двовимірний масив, структура стовпців якого визначається атрибутами відповідного типу сутності. Неабияке значення тут має тривалість зберігання даних або час їх накопичення. Такий попередній розрахунок не може претендувати на високу точність, оскільки остаточно структура БД визначається тільки після оптимізації даталогічної моделі. Проте цей розрахунок потрібний для вибору технічного та програмного забезпечення ІС;

  • кількість, особливості, частота виконання прикладних програм, що звертаються до БД, або багатозадачність ІС;

  • кількість користувачів БД;

  • територіальна віддаленість користувачів один від одного. Цей чинник впливає на вибір варіанта топології та архітектури розподіленої ІС;

  • спадкоємність розробок на фірмі. Використання традицій і, водночас, поновлення технічного та програмного забезпечення з метою адоптації існуючих розробок без докорінної їх зміни є надзвичайно важливим чинником, що характеризує фірму як стабільну систему. Гнучкість стратегії планування роботи фірми має враховувати і те, що в ІТ перехід на нову платформу потребує кілька років (зокрема, для повного освоєння сучасної СУБД) і, водночас, запізнення з переходом на нову платформу може призвести до втрати позицій фірми на ринку;

  • фінансові можливості та побажання замовника стосовно реалізації системи: зробити її автономною і якомога компактнішою чи “з розмахом” - з орієнтацією на новітні типи мереж, ОС, СУБД.

Вирішальними при виборі СУБД є такі чинники:

  • абстрактна структура або модель даних, яку підтримує СУБД (ієрархічна, мережна, реляційна, об`єктно-орієнтована, об`єктно-реляційна, багатовимірна, гібридна). Поняття даталогічної або СУБД - орієнтованої моделі передбачає передусім вибір моделі для БД і, відповідно, вибір СУБД, що підтримує таку модель. Загалом стан реальної ПС відображається складною мережною моделлю, яка включає фрагменти простих мережних та ієрархічних структур. СУБД реляційного типу на сьогодні є настільки популярними, що здебільшого не залишають розробникам БД права вибору типу моделі даних. Тому реальна даталогічна модель зводиться до реляційної;

  • швидкість оброблення інформації (перевага віддається більш високошвидкісним пакетам).

При виборі СУБД важливими є також наведені вище чинники, що визначають вибір технічного та програмного видів забезпечення. Всі сучасні СУБД забезпечують можливість мережного оброблення інформації (багатокористувальний режим), тому цей чинник не є критичним при виборі СУБД.

Кожна нова СУБД сумісна з попередніми версіями своїх, а іноді не тільки своїх пакетів, але несумісна з попередніми версіями технічного забезпечення. Тому надмірне захоплення новинками протипоказане за наявності відсталої від потреб СУБД техніки.

При виборі лінгвістичного забезпечення вирішальною є наявність національних драйверів, які забезпечують адекватні введення-виведення, зберігання та маніпулювання даними. Особливу увагу при цьому слід приділити можливості адекватного сортування даних засобами СУБД.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]