Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проэктирование МПС.DOC
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
249.86 Кб
Скачать

Міністерство освіти України

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

З дисципліни

"МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ"

для студентів фаху 7.091501

Затверджено

на засіданні кафедри комп`ютерних

інтелектуальних систем та мереж

Пpотокол N 8 від 24.04.04

Одеса одпу 2004

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Мікропроцесорні системи» для студентів фаху 7.091501 /Уклад: М.Б.Копитчук, С.О.Нестеренко, В.М.Огінський, І.Г.Мілейко. – Одеса: ОДПУ, 2004. – 19 с.

Укладачі: М.Б.Копитчук, С.О.Нестеренко,

В.М.Огінський,

кандидати техн. наук, доценти,

І.Г.Мілейко, ст.викл.

Теоретичні положення дисципліни «Мікропроцесорні системи», що являє собою важливу складову частину схемотехнічного циклу навчального плану фаху 7.091501 – «Комп`ютерні та інтелектуальні системи і мережі» закріплюються виконанням курсового проекту. Об’єктом курсового проектування є спеціалізований контролер, призначений для керування процесом обміну інформацією між зовнішнім пристроєм і основною пам’яттю контролера. Крім того, контролер повинен формувати масив даних в основній пам’яті з метою наступної передачі його до ЕОМ верхнього рівня.

В результаті виконання курсового проекту студенти повинні вміти:

  • розробляти структурні, функціональні та принципові схеми мікропроцесорних контролерів, виходячи зі специфіки об’єкта керування;

  • розробляти прості керуючі програми для організації взаємодії як складових частин контролера, так і контролера з об’єктом керування.

  1. Мета і зміст курсового проекту

Метою курсового проекту є розробка мікропроцесорного контролера (далі «контролер»), як складової частини розподіленої обчислювальної системи (рис. 1). Контролер має бути зв’язуючою ланкою між об’єктом керування і ЕОМ верхнього рівня у вигляді персональної ЕОМ. При цьому контролер повинен виконувати наведені нижче функції:

а) здійснювати прийом інформації від джерела зі стробуванням із використанням лінії “Керування”;

б) аналізувати прийняту інформацію і, за необхідністю, виконувати її перетворення;

в) протягом інтервалу часу, що задається внутрішнім таймером, формувати масив даних для передачі до ЕОМ верхнього рівня;

г) здійснювати передачу інформації до приймача із стробуванням з використанням лінії “Керування”;

д ) після закінчення формування масиву даних і при наявності запиту ЕОМ верхнього рівня передавати вказаний масив до ЕОМ верхнього рівня.

Рис. 1. Розподілена обчислювальна система

РОМ – розподілена обчислювальна мережа;

ЛОМ – локальна обчислювальна мережа.

Кожна порція інформації, що виробляється джерелом, повинна заноситись контролером до формованого масиву даних з одночасною передачею до приймача.

Взаємодія складових частин контролера і самого контролера з об’єктом керування повинна здійснюватись під керуванням програми “Монітор”, яка зберігається в ПЗП контролера. Запуск програми і керування режимами роботи повинні здійснюватись зразу ж після вмикання контролера. Тип інтерфейсу зв’язку з ЕОМ верхнього рівня визначається керівником проекту.

В цьому курсовому проекті передбачене використання одного з двох інтерфейсів RS-232C або ІРПР.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.