Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПР№7.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
214.53 Кб
Скачать

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Тема: Розрахунок виконавчих розмірів різьбових калібрів.

Мета: Ознайомитись з різьбовими калібрами і навчитися виконувати

розрахунок виконавчих розмірів.

Учбові та наглядні посібники.

 1. Плакат «Калібри різьбові».

 2. Калібри різьбові в металі.

 3. ГОСТ 24997-81 « Калібри для метричної різьби. Допуски».

 4. Зенкин А.С., Петко П.В. Допуски и посадки в машиностроении. Справочник. –К., Техніка. 1981.- 256с.

 5. Допуски и посадки. Справочник. В 2-х частях. В.Д. Мягков, М.А. Полей, А.Б. Реманов, В.А. Брагинский. –Л.: Машиностроение. 1982. Ч.2. 543 с.

Теоретичні відомості.

Різьбові калібри призначені для контролю внутрішньої і зовнішньої різьби по всім параметрами. Метод контролю комплексний – одночасний контроль середнього діаметра, кроку, половини кута профілю, а також внутрішнього і зовнішнього діаметрів різьби шляхом порівняння дійсного контуру різьбової деталі з граничними.

Різьбові калібри бувають:

 1. Калібри-пробки для контролю різьбових отворів.

Прохідні ПР – контролюють різьбу гайки по нижньому граничному контуру повинні згвинчуватися з контролюємої різьбі.

(Згвинчування з гайки означає – приведений середній і зовнішній діаметри різьби гайки не виходять за встановлені найменші граничні розміри).

Непрохідні НЕ – контролюють різьбу гайки по верхньому граничному контуру тільки по середньому діаметру.

( Не повинні згвинчуватися з контролюємої різьби, за виключенням перших двох витків у гайки).

2. Калібри-кільця для контролю зовнішньої різьби або різьбові скоби. Кільце ПР контролює зовнішню різьбу по верхньому граничному контуру. Кільце НЕ – по нижньому граничному контуру.

Контрольні калібри (контр калібри) використовують для перевірки або регулювання (установки) розмірів робочих калібрів-кілець або скоб.

На різьбові пробки (ГОСТ 18107-72) встановлені допуски на всі параметри різьби, тому контр-калібрів для них не виготовляють, а різьбу калібр-пробок контролюють універсальними вимірювальними засобами.

ГОСТ 24997-81 «Калібри для метричної різьби. Допуски.»

В діючому стандарті прийняті наступні позначення розмірів і допусків:

D – номінальний зовнішній діаметр внутрішньої різьби;

D1 - номінальний внутрішній діаметр внутрішньої різьби;

D2 - номінальний середній діаметр внутрішньої різьби;

EI – нижнє відхилення діаметрів внутрішньої різьби;

еs – верхнє відхилення діаметрів зовнішньої різьби;

F1 – відстань між лінією середнього діаметра і вершиною укороченого профілю різьби ( табл. 2, с.9 );

Р – шаг різьби;

dk - номінальний зовнішній діаметр калібр-пробка різьбова ПР;

d - номінальний середній діаметр калібр-пробка різьбова ПР;

d - номінальний внутрішній діаметр калібр-пробка різьбова ПР;

ZPL –відстань від середнього поля допуску ТPL різьбового прохідного

калібру-пробки до прохідної границі середнього діаметру

внутрішньої різьби (табл. 5, с.14);

ТPL – допуск зовнішнього і середнього діаметру різьбової прохідного

і непрохідного калібр-пробки;

WGO – величина середньо допустимого зношення різьбових прохідних

калібрів-пробок;

Н – висота вихідного трикутника;

WNG – величина середньо допустимого зношення різьбових

непрохідних калібрів-пробок (табл.. 5, с.14);

НР – допуск гладенького контрольного калібр-пробки для гладенького

калібру-скоби і калібр-пробки для контролю зносу гладенького

калібр-кільця або калібр-скоби;

Тd – допуск зовнішнього діаметру зовнішньої різьби;

Тр – допуск кроку різьби калібру.

.

Розрахунок виконавчих розмірів різьбових калібрів виконується по формулах вказаних в табл..11, с.24-25, ГОСТ 24997.

Послідовність виконання розрахунків наступна:

1. Визначаємо номінальні розміри заданої різьби D, мм :

Р – крок різі /3/,табл.4.22, с.141 або додаток А табл. А1

D2, D1, /3/, табл.4.24, с.144 або додаток А табл. А2

2. Визначаємо граничні відхилення діаметрів різьби /2 /,с.230;

/3/, табл.4.29, с.162 або Додаток Б.

3. Визначаємо граничні розміри різьби Dmax , Dmin , D1max , D1min , D2max , D2min.

4. Визначаємо допуски по середньому діаметру різьби отвору:

TD2 = ESEІ .

5. Визначаємо розміри діаметрів різьби калібру по формулам табл.11, с.24-25 ГОСТ 24997.

5.1 Калібр-пробка різьбова ПР:

- зовнішній діаметр номінал, мм

dk = D + EІD + ZPL граничне відхилення ± ТPL /2 ,

 • середній діаметр номінал, мм

d = D2 + EІD2 + ZPL граничне відхилення ± ТPL /2 .

Границя зношення по d2ПР , мм

d2к знош = D2 + EІD2 + ZPL + WGO ,

 • внутрішній діаметр номінал, мм

d = D1 + EІD1 – Н/6 .

5.2 Калібр-пробка різьбова непрохідна НЕ:

- зовнішній діаметр номінал, мм

dk = D2 + EІD2 + ТD2 + ТPL /2 + 2F1 граничне відхилення ± ТPL ,

 • середній діаметр номінал, мм

d = D2 + EІD2 + ТD2 + ТPL /2 граничне відхилення ± ТPL ,

 • границя зношення, мм

d2к знош = D2 + EІD2 + ТD2 + ТPL /2 + WNG ,

- внутрішній діаметр номінал, мм

d = D1 + EІD1 – Н/6 .

6. Визначаємо граничні відхилення кута бокової сторони профілю різьби калібр-пробки Тd , Додаток В, таблиця В2 (табл.6,с.15ГОСТ24997)

7. Визначаємо допуск кроку різьби калібрів ТР , Додаток В, таблиця В3 (табл. 7, с.16 ГОСТ 24997).

8. Будуємо схему розміщення полів допусків різьбових калібрів по середньому діаметру в масштабі. (див. Додаток В, рисунок В1).

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВИКОНАВЧИХ РОЗМІРІВ .

Завдання. Розрахувати виконавчі розміри калібр-пробки різьбової ПР і НЕ, для контролю різьбового отвору М10-7Н.

Рисунок 1 – Ескіз різьбового отвору.

 1. Визначаємо номінальні розміри заданої різьби.

D= 10 мм

Р=1,5 мм /3/,табл.4.22, с.141 , додаток А табл. А1

α = 60˚,

D2 = D – 1 + 0,026 = 9,026 мм , додаток А табл. А2

D1 = D2 + 0,376 = 8,376 мм /3/, табл.4.24, с.144

 1. Визначаємо граничні відхилення діаметрів різьби /2/, с.230 ; /3/,табл.4.29, с.162 додаток Б:

По D ESне обмежено EІ = 0

По D1 ES= + 0,375 мм EІ = 0

По D2 ES= + 0,224 мм EІ = 0

3. Визначаємо граничні розміри різьби:

Dmax = не обмежено Dmin = 10 мм,

D1max = D1 +ES = 8,376 + 0,375 = 8,751 мм,

D1min = D1 +EІ = 8,376 + 0 = 8,376 мм ,

D2max = D2 +ES = 9,026 + 0,224 = 9,250 мм ,

D2min = D2 +EІ = 9,026 + 0 = 9,026 мм .

 1. Визначаємо допуски по середньому діаметру різьби отвору:

TD2 = ESEІ = 0,224 – 0 = 0,224 мм.

5. Визначаємо розміри діаметрів різьби калібру по формулам табл. 11, с.24-25 ГОСТ 24997.

5.1 Калібр-пробка різьбова ПР:

- зовнішній діаметр номінал, мм

dk = D + EІD + ZPL , граничне відхилення ± ТPL /2 ,

 • середній діаметр номінал, мм

d = D2 + EІD2 + ZPL , граничне відхилення ± ТPL /2 .

Границя зношення по d2ПР , мм

d2к знош = D2 + EІD2 + ZPL + WGO ,

- внутрішній діаметр номінал, мм

d = D1 + EІD1 – Н/6,

де ZPL = 0,016 мм –відстань від середнього поля допуску ТPL різьбового прохідного калібру-пробки до прохідної границі середнього діаметру внутрішньої різьби. Додаток В таблиця В1 або табл. 5, с.14 ГОСТ 24997;

ТPL = 0,014 мм – допуск зовнішнього і середнього діаметру різьбової прохідного і непрохідного калібра-пробки. Додаток В таблиця В1 або табл. 5, с.14 ГОСТ 24997;

WGO = 0,021 мм – величина середньо допустимого зношення різьбових прохідних калібрів-пробок. Додаток В таблиця В1 або табл. 5, с.14 ГОСТ 24997;

Н=0,866·Р =1,299 мм – висота вихідного трикутника.

Тоді

dk = 10+0+0,016 = 10,016 ± 0,007 мм,

d = 9,026 + 0 + 0,016 = 9,042 ± 0,007 мм,

d2к знош = 9,026 + 0 + 0,016 + 0,021 = 9,063 мм,

d = 8,376 + 0 – 1,299/6 = 8,160 мм.

5.2 Калібр-пробка різьбова непрохідна не :

- зовнішній діаметр номінал, мм

dk = D2 + EІD2 + ТD2 + ТPL /2 + 2F1 , граничне відхилення ± ТPL ,

- середній діаметр номінал, мм

d = D2 + EІD2 + ТD2 + ТPL /2 , граничне відхилення ± ТPL ,

- границя зношення, мм

d2к знош = D2 + EІD2 + ТD2 + ТPL /2 + WNG ,

- внутрішній діаметр номінал, мм

d = D1 + EІD1 – Н/6,

де F1 = 0,1·Р =0,1 ·1,5 = 0,150 мм – відстань між лінією середнього діаметру і вершиною укороченого профілю різьби;

WNG = 0,015 мм –величина середнього допустимого зношення різьбових непрохідних калібрів-пробок, Додаток В таблиця В1 (табл.5, с.14 ГОСТ 24997).

Тоді

dk = 9,026 + 0+ 0,224 + 0,014/2 + 2 ∙ 0,15 = 9,557 ± 0,007 мм

d = 9,026 + 0 + 0,224 + 0,014/2 = 9,257± 0,007 мм

d2к знош = 9,026 + 0 + 0,224 + 0,014/2 – 0,015 = 9,242 мм

d = 8,376 + 0 – 1,299/6 = 8,160 мм.

Виконавчі розміри:

dk = 9,557± 0,007 мм,

d = 9,257± 0,007 мм ,

d = 8,160 мм ,

d2к знош = 9,242 мм.

6. Визначаємо граничні відхилення кута бокової сторони профілю різьби калібр-пробки Додаток В таблиця В2 (табл. 6, с.15 ГОСТ 24997):

Тα/2 = 12΄ , тобто 30˚±12΄.

7. Визначаємо допуск кроку різьби калібрів Додаток В таблиця В3 (табл. 7, с.16 ГОСТ 24997).

ТР = 0,005 мм.

8. Будуємо схему розміщення полів допусків різьбових калібрів по середньому діаметру в масштабі (див. Додаток В рис.В1).

9. Розміри калібрів визначаються по ГОСТ 24997.

Завдання до практичної роботи № 7

Таблиця – Номінальні розміри різьбового отвору

варіанта

Номінальні розміри різьбового отвору D

1

M 20-7G

2

M 22-7H

3

М12-6Н

4

M 24-7H

5

M 39х1-6H

6

M 36х2-6H

7

M 30х3-5H

8

M 20-6Н

9

M 36х3-7H

10

M 16х1,5-6H

11

M 6-6H

12

M 24х2-7Н

13

M 12х1,25-5H

14

M 30х1,5-7H

15

M 16х1-6H

16

M 16-6G

17

M 20-8G

18

M 20х1-7G

19

M 8х1-6H

20

M 8-6Н

21

M 36х3-6H

22

M 24-7H

23

M 24-8H

24

M 12-6H

25

M 10х1-6H

26

M 12-7H

27

M 10-7H

28

M 27х2-5H

29

M 16х1-5H

30

M 16-7H

Список використаних джерел

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.