Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проэктирование МПС.DOC
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
249.86 Кб
Скачать
 1. Опис об’єкТа керування

Як об’єкти керування в цьому курсовому проекті використовуються пристрої вводу та виводу графічної інформації, які позначаються, згідно з рис.1, відповідно джерелом і приймачем інформації.

  1. Пристрій вводу графічної інформації (ПВГІ)

ПВГІ виконаний у вигляді планшета, на якому закріплюється оригінал графічного зображення (рис.2).

Активне поле планшета обмежене координатами [0,Xmax], [0,Ymax].

Введення до контролера координат кодованого графічного примітива здійснюється знімачем типу “миша”, який може вільно переміщуватися в межах активного поля планшета. При цьому на виходах Xi та Yj знімача безперервно формуються аналогові або дискретні (у вигляді двійкового коду) сигнали, які відображають координати точок, в яких розміщується в цей час знімач. Дозволяюча спроможність знімача (або інакше мінімальний зсув знімача вздовж однієї з координат, який призводить до зміни сигналу на виходах Xi або Yj) може змінюватися від 0,1 мм до 0,5 мм. Введення координат кодованої точки до контролеру здійснюється за допомогою сигналу RD, сформованого на виході знімача після його розміщення у

Рис.2. Пристрій вводу графічної інформації

вибрану точку, а також при наявності сигналу “Дозвіл вводу” від контролера. Швидкість вводу інформації визначає керівник курсового проекту. Розміри активного поля планшета, в залежності від варіанта завдання, можуть змінюватися від 210 х 300 мм до 420 х 600 мм.

  1. Пристрій виводу графічної інформації

П ристрій виводу графічної інформації виконаний у вигляді двокоординатного графічного реєструючого пристрою (ГРП), наприклад, плоттера (рис. 3).

Рис. 3. Графічний реєструючий пристрій.

ГРП має робоче поле, на якому розміщується носій інформації (папір), обмежене координатами [0, Xmax], [0, Ymax] і два виконуючих механізми ВМХ і ВМY, за допомогою яких здійснюється переміщення реєструючого органа (РО) в межах робочого поля. Величина переміщення РО по кожній з координат задається контролером у вигляді аналогового або дискретного (двійковим кодом) сигналу, що надходить до виконуючих механізмів лініями Xi та Yj. Реєстрація точки з координатами Xi , Yj здійснюється за сигналом WR, який формується контролером.

Розміри робочого поля ГРП можуть бути, в залежності від варіантів завдання, від 210 х 300 мм до 420 х 600 мм. Дозволяюча спроможність реєструючого органа змінюється від 0,1 до 0,5 мм.

 1. Структура контролера

С труктурно контролер складається з двох основних частин: ядра та факультативної частини (рис. 4).

Рис. 4. Структура контролера (ДК – дискретні канали, АК – аналогові канали, ЛК – лінії керування)

До складу ядра входить мінімальна добірка великих інтегральних схем (ВІС) мікропроцесорного комплекту, необхідних для виконання задач керування. Зокрема, ядро повинно вміщувати:

 • мікропроцесор (однокристальну мікро-ЕОМ);

 • ВІС оперативного запам’ятовуючого пристрою (ОЗП);

 • ВІС постійного запам’ятовуючого пристрою (ПЗП);

 • програмований таймер;

 • контролер переривань;

 • ВІС послідовного або паралельного інтерфейсу (в залежності від типу інтерфейсу зв’язку з ПЕОМ);

 • контролер прямого доступу до пам’яті.

Факультативна частина контролера вміщує додаткові об’єми ОЗП та периферійних ВІС, необхідних для роботи з заданим у варіанті об’єктом керування і визначається характеристиками останнього.

Факультативна частина реалізує цифрові та аналогові канали вводу-виводу інформації, за допомогою яких контролер взаємодіє з об’єктом керування.

Канали цифрового вводу-виводу інформації реалізуються на підставі ВІС паралельного вводу-виводу разом з відповідними підсилювачами, які повинні забезпечити потрібний рівень вхідних та вихідних сигналів.

Канали аналогового вводу-виводу реалізуються на підставі відповідних схем АЦП або ЦАП і схем аналогових мультиплексорів-демультиплексорів, які забезпечують необхідну кількість аналогових каналів.

Вибір розрядності коду, що передається цифровим каналом, або розрядності ЦАП-АЦП при використанні аналогових каналів виконується згідно з формулами:

NX = log 2 (Xmax / δx); (3.1)

NY = log 2 (Ymax / δy); (3.2)

де: Xmax , Ymax – максимальні величини координат ПВГІ і ГРП;

δx , δy – дозволяюча здатність ПВГІ і ГРП за координатами X і Y .

З двох отриманих за формулами (3.1) та (3.2) результатів вибирається більший і округлюється до цілого числа байтів.

В зв’язку з тим, що максимальні значення координат для ПВГІ і ГРП можуть різнитись, розрахунки виконуються окремо для кожного пристрою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.