Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОЭЭ курсовая работа А5 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
687.62 Кб
Скачать

3.4 Вибір трансформаторів

Відповідно до початкових даних до складу навантажень Sн1, Sн2 і Sн3 входять споживачі всіх категорій по надійності електропостачання. Тому на кожній підстанції приймаємо до установки два трансформатори. Потужність трансформаторів на підстанціях обираємо по виразу (3.5):

,

де kп – коефіцієнт допустимого перевантаження трансформатора в після-аварійному режимі;

Sp – розрахункове навантаження;

n – кількість трансформаторів.

Для масляних трансформаторів незалежно від значення попереднього навантаження і температури середовища, що охолоджує, в табл. 3.7 приведені допустимі перевантаження в після-аварійному режимі і їх тривалість. При kп = 1,4 Sт.ном > Sн/1,4.

Таблиця 3.7 –Вибір коефіцієнта допустимого перевантаження kп

kп, в.о.

1,3

1,45

1,6

1,75

2,0

Тривалість,

хв

120

80

45

20

10

Для споживачів з однаковими навантаженнями Sн1 = Sн2 = 22.4 МВА. Тоді номінальні потужності трансформаторів будуть складати

Sт.ном > 22.4/1.4 = 15.7 МВА.

Приймаємо до установки трансформатори типу|типа| ТДН-16000/110 (Додаток Ж).

Для споживача з навантаженням Sн3 = 33.5 МВА номінальна потужність одного трансформатора буде складати

Sт.ном > 33.5/1.4 = 23.5 МВА.

Приймаємо до установки два трансформатори типу|типа| ТРДН-25000/110.

Довідкові і розрахункові параметри обраних трансформаторів занесемо в табл. 3.8.

Таблиця 3.8 – Параметри вибраних трансформаторів

Трансфор-матор

Sт.ном,

кВА

UВН,

кВ

UНН,

кВ

Рх,

кВт

Рк,

кВт

uк,

%

Iх,

%

Qх,

квар

Rт,

Ом

Хт,

Ом

ТДН-16000/110

16000

115

10,5

18

85

10,5

0,7

112

4,4

86,8

ТРДН-25000/110

25000

115

11

25

120

10,5

0,65

163

2,5

55,5

Параметри трансформаторів Sт.ном, Uвн, Uнн, Рх, Рк, uк і Iх прийняті відповідно до довідкових даних (Додаток Ж.2). Параметри Rт, Xт і Qх розраховані по виразах (3.4), (3.5) і (3.6) відповідно.

Активний опір трансформатора, Ом

.

Індуктивний опір трансформатора, Ом

.

Втрати реактивної потужності в сердечнику|осерді|, квар

.

Для трансформатора ТДН-16000/110

Для трансформатора ТРДН-25000/110:

Rт = 2,5 Ом; Хт = 55,5 Ом; Qx = 163 квар.

Відзначимо, що для трансформатора ТРДН-25000/110 з розщепленими обмотками нижчої напруги опори Rт і Хт визначені для випадку, коли ці розщеплені обмотки працюють паралельно. У разі роздільної роботи цих обмоток опір кожної обмотки буде в 2 рази більше Rт' = Rт'' = 2Rт, Хт'' = Хт'' = 2Хт.

Після|потім| вибору номінальної напруги|напруження| мережі|сіті|, перетинів проводів повітряних ліній і трансформаторів принципова схема електричної мережі|сіті| матиме вигляд|вид|, показаний на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 – Принципова схема електричної мережі|сіті|

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.