Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОЭЭ курсовая работа А5 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
687.62 Кб
Скачать

3 Вказівки до виконання окремих розділів курсової роботи

Виконання курсової роботи розглянемо на прикладі розрахунку електричної мережі. У прикладі потрібно вибрати і розрахувати районну електричну мережу для електропостачання трьох нових вузлів навантаження Sн1, Sн2 і Sн3 від вузлової підстанції з автотрансформаторами АТ напругою 220/110 кВ.

Розрахункові максимальні потужності вузлів навантаження і розташування їх щодо центру живлення вказані на рис. 3.1. До складу кожного вузла навантаження входять споживачі всіх категорій по надійності електропостачання. Число годин найбільшого навантаження Тmax = 5500г.

Рисунок 3.1 – Розташування центру живлення|харчування| і вузла навантаження

3.1 Вибір схеми електричної мережі|сіті|

Для заданого розташування центру живлення|харчування| і навантажень розглянемо|розглядуватимемо| п'ять варіантів електричної мережі|сіті|:

- кільцеву мережу (АТ-Sн1-Sн2-Sн3-Ат) з сумарною довжиною ліній в одноцепному виконанні L = 50 + 60 + 40 + 70 = 225 км;

- магістральну мережу (АТ-Sн1-Sн3-Sн2) з сумарною довжиною ліній в одноцепному виконанні L = 2(50 + 40 + 40) = 260 км;

- радіальну мережу (АТ-Sн1, АТ-Sн2, АТ-Sн3) з сумарною довжиною ліній в одноцепному виконанні L =2(50 +100 + 75) = 450 км;

- радіально-магістральну мережу (АТ-Sн1-Sн2 и АТ-Sн3) з сумарною довжиною ліній в одноцепному виконанні L = 2(50 + 60 + 75) = = 370 км;

- радіально-магістральну мережу (АТ-Sн3-Sн2 и АТ-Sн1) з сумарною довжиною ліній в одноцепному виконанні L = 2(75 + 40 + 50) = = 330 км.

Як видно|показний|, з позицій мінімальної сумарної довжини ліній економічно доцільною виявляється|опиняється| кільцева мережа|сіть|, принципова схема якої показана на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 – Принципова схема кільцевої мережі|сіті|

3.2 Вибір напруги|напруження| електричної мережі|сіті|

Номінальна напруга|напруження| лінії визначається її довжиною і активною потужністю, що передається по лінії. Довжини ліній відомі.

Розподіл потоку в мережі|сіті| знайдемо з|із| припущення|гадки|, що мережа|сіть| однорідна. Представимо|уявлятимемо| кільцеву схему мережею|сіттю| з|із| двостороннім|двобічним| живленням|харчуванням| від джерел А і В (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Мережа|сіть| з|із| двостороннім|двобічним| живленням|харчуванням|

Тоді потужність, що протікає по головній ділянці А1, складає

.

Потужності решти ділянок електричної мережі|сіті| знайдемо по першому закону Кірхгофа, заздалегідь приймаючи напрямами|направленнями| потужностей (див. рис. 3.3):

S12 = SA1 – Sн1 =35,8+j17,9–20–j10 = 15,8+j7,9 МВА;

S23 = S12 – Sн2 =15,8+j7,9–20–j10 = –4,2–j2,1 МВА;

SВ3 = –S23 + Sн3 =4,2+j2,1+30+j15 = 34,2+j17,1 МВА.

Видно|показний|, що на ділянці 23 потужність тече|теча| в напрямі|направленні|, протилежному заздалегідь вибраному напряму|направленню|.

Виходячи з напруг|напруження| в центрі живлення|харчування|, районна мережа|сіть| може бути виконана напругою|напруженням| 110 кВ або 220 кВ. Для вибору напруги|напруження| електричної мережі|сіті| скористаємося формулою Стіла, яка дає прийнятні|допустимі| результати при значеннях L ≤ 250км и Р ≤ 60 МВт.

Напруга|напруження| ділянки мережі|сіті| А1 складає

Аналогічно розраховуємо напруги|напруження| для інших ділянок мережі|сіті|:

Uном 12 = 76,8 кВ, Uном 23 = 44,9 кВ, Uном В3 = 108,3 кВ.

Доцільно прийняти для проектованої мережі номінальну напругу Uном = 110 кВ (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1 – Вибір номінальної напруги|напруження| ЛЕП

Напруга|напруження| лінії

кВ

Найбільша

(на один ланцюг|цеп|)

потужність, МВт

Найбільша довжина лінії, км.

110

25…50

50…150

220

100…200

150…250

330

300…400

200…300

500

700…90

800…1200

750

1800…2200

1200…2000

Формула Залеського справедлива при L≤1000км и Р ≥ 60 МВт:

,

де Р, МВт; L, км.

Формула Ілларіонова принципово правильно відображає|відбиває| необхідність вибору вищої номінальної напруги із|із| збільшенням протяжності лінії, особливо при Р > 1000 МВт:

,

де Р, МВт; L, км.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.