Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОЭЭ курсовая работа А5 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
687.62 Кб
Скачать

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ТА АПАРАТІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

«ОСНОВИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»

(для студентів| | напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)|

||

Рекомендовано

на засіданні| кафедри| ЕМА

Протокол № 6 від| 18.02.2010

Затверджено

на засіданні| методради| ДонДТУ

Протокол № 4 від| 19.03.2010

Алчевськ

ДонДТУ, 2010

УДК 621.313

Методичні вказівки| до виконання курсової| роботи| з дисципліни «Основи електроенергетики та електропостачання||» (для студентів| напрямку підготовки 6.050702 – електромеханіка, спеціальності електричні машини та апарати| | ||) /Укл.: В.Є.Плюгін; В.Г. Стройников– Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 46 с|.

Наведено рекомендації| щодо| виконання| і оформлення| курсової| роботи|, а також| список літератури|.

Укладачі: В.Є. Плюгін, доц|.,

В.Г. Стройников, ст. викл|.

Відповідальній за випуск| В.Д. Лущик, проф|.

Відповідальній редактор М.М. Заблодський, проф.

Вступ|вступ|

Підготовка фахівців|спеціалістів| в області електромеханіки передбачає вивчення основ передачі електроенергетики і електропостачання і розподілу електроенергії. Тому в зміст|вміст| курсової роботи включені основні відомості про параметри, схеми, режими роботи, розрахунки сталих режимів, регулювання параметрів режимів і вибір устаткування|обладнання| систем передачі і розподілу електричної енергії.

Матеріал курсової роботи базується на знанні основ вищої математики, фізики і теоретичної електротехніки.

Матеріал методичних вказівок призначений для використання студентами при виконанні курсової роботи по курсу «Основи електроенергетики та електропостачання».

Бібліографічний список містить|утримує| відомості про довідкову літературу і додаткові видання, необхідні для поглибленого вивчення окремих питань.

1 Завдання|задавання| на курсову роботу

Завдання|задавання| на курсову роботу видається керівником. У завданні|задаванні| вказуються|вказують|:

- параметри підстанції, параметри вузлів навантаження, число годин найбільшої роботи.

У додатку|застосуванні| А наведено приклад|зразок| оформлення титульного листа|аркуша|.

У додатку|застосуванні| Б – листи завдань|задавань| на курсову роботу і календарний план.

У додатку|застосуванні| В показаний приклад|зразок| оформлення реферату.

У додатку|застосуванні| Г розміщена таблиця варіантів завдань|задавань| на курсову роботу.

Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи, а також всі супутні матеріали до курсової роботи мають бути оформлені у відповідність з|із| вимогами додатку|застосування| Д.

У додатку|застосуванні| Ж приведена довідкова інформація по вибору електроустаткування|електрообладнання|.

2 Зміст|вміст| курсової роботи

Курсова робота виконується на підставі завдання|задавання| на курсову роботу. У табл. 2.1 вказаний у відсотках|процентах| зразковий об'єм|обсяг| роботи, необхідної для виконання кожного розділу. Графік виконання курсової роботи з|із| вказівкою термінів виконання окремих розділів по тижнях семестру повідомляється студентам при видачі завдання|задавання|.

Таблиця 2.1 Об'єм|обсяг| і графік виконання основних розділів курсової роботи

п/п

Розділи курсової роботи

Об'єм %

Термін

виконання

тижнів

1

Вибір схеми електричної мережі, напруги, перетину ліній

20

5

2

Вибір трансформаторів і визначення розрахункових навантажень

30

4

3

Розрахунок сталого режиму кільцевої мережі, розрахунок трансформаторів і регулювання напруги

40

5

4

Оцінка економічності електричної мережі

5

1

6

Підготовка до захисту

5

1

РАЗОМ

100

16

Окремі частини|частки| роботи мають бути виконані і представлені|уявляти| для перевірки керівнику в терміни, вказані в графіці. Це дає можливість|спроможність| своєчасно виправити допущені студентами помилки і організувати рівномірну роботу над завданням|задаванням| протягом семестру.

До захисту роботи мають бути представлені|уявляти| пояснювальна записка, оформлена відповідно до вимог методичних вказівок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.