Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Правознавство_.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
474.11 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Політології і права

Реєстр. №____________

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

з дисципліни

«Основи права»

для студентів

3 курсу

Херсон – 2011 р.

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Основи права для студентів третього курсу / Херсон, ст.52

Укладачі: ст. викладач Момоток О. М.

Рецензент: к. політ. н. доцент Максимочкіна О. В..

Затверджено

на засіданні кафедри політології і права

протокол №______ від ______________

Зав. кафедри ______________________

Відповідальний за випуск О. М. Момоток

Зміст

І. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі 5

ІІ. Тематичний план дисципліни 8

ІІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ В ТЕМАТИЧНОМУ ПЛАНІ 13

IV. Методичні рекомендації до написання семінарських занять. 14

V. Плани семінарських занять. 17

Завдання 2. Назвати та охарактеризувати основні види соціальних норм. 18

Завдання 4. Назвати структурні елементи системи права та системи законодавства. 18

Завдання 5. Виділите гіпотезу, диспозицію й санкцію в ст. 772 Цивільного кодексу України «Наймач, який затримав повернення речі наймодавцеві, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження». 18

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі. 20

Завдання для самостійної роботи 20

Завдання 2. Використовуючи Конституцію України, розкрити гілки 20

Питання для самоконтролю 21

Список рекомендованої літератури 21

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі. 22

Завдання для самостійної роботи 22

Питання для самоконтролю 23

Список рекомендованої літератури 24

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі. 25

Завдання для самостійної роботи 25

Питання для самоконтролю 25

Список рекомендованої літератури 26

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі. 27

Завдання для самостійної роботи 27

Питання для самоконтролю 29

Список рекомендованої літератури 29

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі. 30

Завдання для самостійної роботи 30

Питання для самоконтролю 31

Список рекомендованої літератури 32

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі. 32

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі. 35

Завдання для самостійної роботи 36

Питання для самоконтролю 36

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі. 37

Завдання для самостійної роботи 38

Питання для самоконтролю 38

VІ. методичні рекомендації до підготовки та написання ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ. 40

Підготовка індивідуальної роботи включає в себе наступні етапи: 40

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 44

VІ.ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 47

VІІІ. Перелік питань до заліку 50

Список використаної та рекомендованої літератури 53

Основна література 53

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]