Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АдмінПраво РНП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
458.24 Кб
Скачать

V. Плани семінарських занять.

Тема. 1 Предмет та система адміністративного права.

 1. Предмет адміністративного права. Поняття та зміст.

 2. Метод адміністративно-правового регулювання.

 3. Співвідношення методу адміністративно-правового регулювання і методу державного управління.

 4. Співвідношення загальної та особливої частин адміністративного права.

 5. Поняття джерела адміністративного права.

 6. Система джерел адміністративного права (враховуючи ієрархію).

 7. Адміністративне право як наука і як галузь права.

 8. Історія розвитку адміністративного права.

Тема.2. Державне управління.

 1. Поняття та зміст управлінської діяльності.

 2. Існуючі види управлінської діяльності, їх зміст.

 3. Співвідношення між видами управлінської діяльності.

 4. Суб'єкт та об'єкт управління.

 5. Поняття та зміст державного управління.

 6. Співвідношення громадського та державного управління.

 7. Поняття принципів державного управління, їх система.

Тема. 3 Адміністративно-правові норми та відносини.

 1. Поняття норми адміністративного права, її особливості.

 2. Види норм адміністративного права. Співвідношення окремих видів адміністративно-правових норм.

 3. Структура адміністративно-правових норм.

 4. Зміст імперативного характеру адміністративно-правових норм.

 5. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі і за колом осіб.

 6. Поняття адміністративно-правових відносин та їх особливості.

 7. Суб'єкт, об'єкт та юридичні факти, що обумовлюють виникнення адміністративно-правових відносин.

Тема. 4 Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права.

 1. Поняття органу державного управління та органу виконавчої влади. Співвідношення названих понять.

 2. Історія розвитку системи органів державного управління.

 3. Зміст виконавчо-розпорядчої діяльності органів державної виконавчої влади.

 4. Класифікація органів виконавчої влади.

 5. Система органів виконавчої влади.

 6. Система центральних органів виконавчої влади.

 7. Акти, які регулюють діяльність окремих органів виконавчої влади.

 8. Правовий статус Президента України.

 9. Правовий статус Секретаріату Президента України.

Тема. 5 Державна служба і державні службовці.

 1. Поняття державної служби.

 2. Поняття принципів державної служби та їх система.

 3. Акти, якими регулюється правовий статус державних службовців.

 4. Система органів управління державною службою.

 5. Види державних службовців.

 6. Конкурс як умова прийняття на посаду державного службовця.

 7. Просування по державній службі.

 8. Атестація державних службовців.

 9. Строки випробування та стажування.

 10. Відсторонення державного службовця: зміст, строки.

 11. Відповідальність державних службовців.

 12. Обмеження державних службовців, які встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Тема 6. Громадяни України як суб’єкти адміністративного права.

 1. Поняття та складові елементи адміністративно-правового статусу громадян України.

 2. Адміністративна правоздатність громадянина: особливості, зміст, момент виникнення та припинення.

 3. Адміністративна дієздатність громадянина: особливості, зміст, момент виникнення, припинення, підстави обмеження.

 4. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Тема.7 Об'єднання громадян та громадяни як суб'єкти адміністративно-правових відносин.

 1. Поняття і види об'єднань громадян та їх ознаки.

 2. Статуси об'єднань громадян.

 3. Особливості існування політичних партій на території України.

 4. Співвідношення політичних партій та громадських організацій.

 5. Порядок легалізації об'єднань громадян.

 6. Види об'єднань громадян, на які дія Закону України "Про об'єднання громадян" не розповсюджується.

 7. Порядок створення та функціонування релігійних організацій.

 8. Підстави припинення діяльності релігійних організацій.

 9. Відповідальність об'єднань громадян за порушення законодавства.

 10. Складові системи місцевого самоврядування.

 11. Порядок формування та взаємодії органів місцевого самоврядування.

Тема.8 Методи державного управління.

 1. Поняття методів державного управління.

 2. Адміністративний метод державного управління.

 3. Економічний метод державного управління.

 4. Переконання і примус у державному управлінні.

Тема. 9 Форми управлінської діяльності. Юридичні акти управління

 1. Поняття функції державного управління.

 2. Види функцій державного управління.

 1. Відмінності між загальними та спеціальними функціями державного управління.

 1. Поняття форми державного управління.

 2. Види форм державного управління.

 1. Відмінності між правовими та неправовими формами державного управління.

 2. Поняття і юридичне значення актів управління.

 3. Види актів державного управління.

 4. Вимоги, що ставляться до правових актів управління.

 5. Підстави зміни та зупинення актів державного управління.

 6. Порядок скасування актів управління.

 7. Поняття дефектних актів управління.

 8. Види дефектних актів управління.

Тема.10 Засоби забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

 1. Поняття законності та дисципліни у державному управлінні.

 2. Загальна характеристика способів забезпечення законності й дисципліни у державному управлінні.

 3. Контроль як засіб забезпечення законності й дисципліни у державному управлінні та його види.

 4. Контроль з боку спеціально створених органів виконавчої влади.

 5. Нагляд як засіб забезпечення законності й дисципліни у державному управлінні та його види.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.