Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СРС 2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
102.4 Кб
Скачать

Тема 9. Підприємство в ринковій економіці. Капітал та прибуток

  1. Дати визначення наступних категорій: підприємництво; холдинг; корпорація, капітал, витрати, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, дохід, прибуток.

  2. Дати відповідь на поставлене питання:

а) Проаналізуйте основні відмінності організаційно-правової форми підприємств в Україні: суб'єкти малого підприємництва, акціонерні товариства, організації з обмеженою відповідальністю, організації з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства, відповідь представити в таблиці.

б) Навести критерії малих і середніх підприємств і їхнього розходження за країнами.

3. Зробити реферування статті: Варналий З. Влияние налогообложения прибыли на экономическое развитие Украины / З. Варналий, Д. Серебрянский // Экономика Украины.- 2010.- №5.- с.55-69.

4. Індивідуальне творче завдання: Написати бізнес-план щодо створення вашого підприємства.

Тема 10. Доходи населення. Заробітна плата

  1. Дати визначення наступних понять: первинні доходи; вторинні доходи; трансферти.

  2. Розглянути системи заробітної плати.

  3. Зробити реферування статті: Ігнатюк А.О. Порівняння суспільного добробуту у США і Німеччині / А.О. Ігнатюк // Актуальні Проблеми Економіки.- 2011.- №4 (118).- с.12-20.

  4. Індивідуальне творче завдання: Написати ессе на тему «Чи хочу я буду багатим і чому? Скільки конкретно я буду заробляти у майбутньому?»

Тема 11. Ринкові відносини в аграрному секторі

  1. Відобразіть у вигляді схеми складові частини і функціональні елементи агропромислового комплексу.

  2. Проаналізуйте положення Земельного кодексу України // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2002. - № 3-4.

  3. Зробити реферування статті: Щурик М. Морально-етичні засади приватизації земельних ресурсів АПК / М. Щурик // Економіст.- 2010.- №12 (290).- с.52-54.

Тема 12. Суспільне відтворення і вимір його результатів

1. Дати визначення наступних категорій: суспільне відтворення, суспільний продукт, національне багатство, індекс людського потенціалу, індекс економічної волі.

2. Дайте вірну відповідь на наступні питання та поясніть:

а) Обсяг ВВП точно відбиває економічний добробут суспільства?

б) Реальний валовий внутрішній продукт – це вартість товарів і послуг, зроблених за рік, обмірювана в поточних цінах?

в) Обсяги і номінального і реального ВВП можуть бути обмірювані тільки в грошовому вираженні?

г) ВВП, обчислений на основі потоку доходів, дорівнює ВВП, обчисленому за потоком витрат?

3. Зробити реферування статті: Письменна У. Особливості застосування показника енергомісткості ВВП як індикатора енергоефективності національної економіки / У. Письменна // Економіст.- 2010.- №6 (284).- с.28-31.

4. Вирішити задачу. Чистий внутрішній продукт України склав 101998 млн. грн. Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств і некомерційних організацій, що їх обслуговують – 76453 млн. грн., а кінцеві витрати сектора загальнодержавного управління – 24148 млн. грн., валові інвестиції – 25147 млн. грн., чистий експорт – 1378. Розрахуйте обсяг спожитого основного капіталу та обсяг ВВП України.

5. Підготуйте повідомлення на тему: «Національне багатство і його структура. Природне багатство країни».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.